<

Tartalom

 • Forgács András – Hilbert Attila – Zarándy Zoltán • Európai oktatási integrációs glosszárium
  Előszó
  Háromnyelvű oktatási glosszárium
  Általános EU politikai fogalmak
  EU intézmények és szervek
  Az EU testületeiben konzultatív státusszal rendelkező szakmai és/vagy civil szervezetek
  Acquis communautaire
  Függelék
 • Benedek András • A magyar szakképzés és EU csatlakozásunk – Zárótanulmány
  Bevezető
  1. A szakképzéssel kapcsolatos EU politikák
  2. Követelmények és lehetőségek az EU csatlakozás során
  3. A szakmák egyenértékűsége
  4. A csatlakozási követelményeknek való hazai megfelelőség
  5. Európai orientáció
  6. Szakképzési témák a csatlakozási tárgyalásokon
 • Komenczi Bertalan • Elektronikus Európa – az Európai Unió akcióterve 2002-ig
  Az Európai bizottság 1999 decemberében közzétette az "e-Európa - információs társadalmat mindenkinek" című programtervezetet. Ezt a dokumentumot alapul véve határozták meg az Európai Tanács lisszaboni közgyűlésén az Európai Unió következő évtizedre szóló gazdasági és társadalmi céljait. A stratégiai célkitűzés szerint az előttünk álló évtizedben Európának a világ legversenyképesebb, dinamikusan fejlődő tudásalapú társadalmává kell válnia. Az elképzelések megvalósítása érdekében a Tanács júniusi ülésére átfogó akcióterv kidolgozását határozták el (eEurope Action Plan).

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.