<

Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban 5.

A kötet az Oktatási Minisztérium támogatásával jött létre.

Alkotószerkesztő:

Mayer József

Szerkesztő:

Singer Péter

A kötet létrehozásában közreműködött:

Wolfné Dr. Borsi Julianna


Tartalom


 

© Országos Közoktatási Intézet, 2003
© Mayer József, Wolfné Borsi Julianna, Kőpatakiné Mészáros Mária, Singer Péter, Varga Attila, 2003

ISBN 963 682 505 X

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.