<

Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban 3. – Társadalomtudományok

„Az oktatásnak olyannak kell lenni, hogy a felkínáltakat mint értékes ajándékokat és nem mint nehéz kötelességet fogadják be.”
(Albert Einstein, 1952)

„Egy turista fölkeres egy nagyvárost, lát ott kőműveseket, akik egy templomot építenek. Látja, hogy ez a templom igen nagy. Kíváncsian odamegy az egyik kőműveshez, és megkérdi, mit csinál. A kőműves, anélkül, hogy felnézne, morogva feleli: – Láthatja, hogy téglát rakok. A turista nézte egy ideig, figyelve, hogy helyezi el a kőműves a maltert rétegesen, és hogyan rak le gondosan minden téglát, hogy biztosan egyenes és szabályos legyen. Egyiket a másik után rakta, csaknem gépiesen. Ritkán nézett fel, sohasem mosolygott.

A turista körbejárta az épületet és találkozott egy másik kőművessel. Látta, hogy ugyanazt az eljárást követi mint az első. Kivéve azt, hogy munka közben halkan énekelt. – Mit csinál? – kérdezte a turista a második kőművest. Azt gondolta, tudja, mit fog hallani, de azért megkérdezte.

– Egy katedrálist építek – mondta büszkén a második kőműves, és mosoly jelent meg napbarnított arcán. – Katedrálist építek.”

Jerold W. Apps: A felnőttek tanításának mestersége
(ford.: Maróti Andor)
Andragógiai szöveggyűjtemény II. Szerk.: Maróti Andor
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997)

Alkotószerkesztő:
Mayer József

Szekesztő:
Singer Péter

Lektorok:
Dr. Kerülő Judit
Dr. Schüttler Tamás

A kötet létrehozásában közreműködött:
Wolfné, dr. Borsi Julianna


Tartalom


A kötet szerzői

Dani Csaba (1963)

Temesvári Tudományegyetem fizikus és középiskolai fizika tanár (1986); közoktatás-vezetői szakvizsga, érettségi elnök, közoktatási szakértő a felnőttoktatás területén a budapesti Szabó Ervin Gimnázium igazgatója.

Kovács Judit (1968)

ELTE TTK biológia - földrajz - pedagógia-előadó szak (1992); budapesti Szabó Ervin Gimnázium tanára; publikációk: a biológia tantárgy felnőttoktatási kerettantervek kidolgozása és Módszertani segédlet a biológia oktatásához (2001); A biológia tanítása az új kerettanterv tükrében - előadás Felnőttoktatási konferencia, Gyula, (2001).

Mayer József (1956)

Magyar-történelem-levéltár szakos tanár, 1988-1997 között a budapesti Szabó Ervin Gimnázium igazgatója, 1997-1999 az OKSZI felnőttoktatási szakértője, 2000-től az OKI Felnőttoktatási Központjának igazgatója.

Pigler Edit (1951)

ELTE TTK kémia-fizika tanár (1975), humánökológus (1996), környezetvédelmi szakértőként szakértő; a budapesti Széchenyi István Gimnázium esti és levelező tagozatán tanára; 1996-2001 az OKSZI környezetvédelmi szakreferens, 2001-től a Fővárosi Pedagógiai Intézet szakiskolai általános szaktanácsadója; publikációk: Környezetvédelmi ismeretek a kémiában tanári kézikönyvet (1996) (társszerző: Monos Józsefné); Hétköznapi kémia – Természetvédelem környezetvédelem, egészségvédelem (2001); rendszeres publikáció az OKSZI Módszertani Lapok és a Kémia tanítása című periodikákban; akkreditált tanártovábbképzések: Környezetvédelem elméletben és gyakorlatban (2000, OKSZI), Egészségvédelem elméletben és gyakorlatban (Oktatási Szolgáltató Központ 2002).

Szívós Józsefné Tóth Annamária (1948)

KLTE matematika-fizika tanár (1972), GATE számítástechnika szakmérnök (1998), BME közoktatási vezető szak (2001); tanügy-igazgatási és felnőttoktatási szakértő, érettségi és alapvizsgaelnök; a nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Középiskola matematika-fizika szakos tanára, tagozatvezetője, megyei megbízott (MPI) felnőttoktatási szaktanácsadó; rendszeres publikáció a Pedagógiai Műhely (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pedagógiai Intézet) és a Felnőttoktatás című módszertani folyóiratokban, az OKI Tanulmányok című sorozatában Kérdőjelek ma és holnap a felnőttoktatásban (1.sz), Szabolcs-Szatmár felnőttoktatásáról (konferencia bemutató) (3.sz.), Háttértanulmányok a felnőttoktatás tantervi rendszeréhez (5. sz.), Sz-Sz-B. megye iskolarendszerű felnőttoktatásának múltja, helyzete, jövőképe" (8. sz.), Így is lehet című sorozatban a nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Középiskola Andragógiai Programja.

Varajti Károly (1938)

Földrajz szakos tanár; a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet szakértője, a Magyar Földrajzi Társaság "Oktatási és Közművelődési Bizottságának elnöke"; publikációk: Földrajz a dolgozók gimnáziuma II. osztály számára Tk. 1969; Gimnáziumi földrajz tanterv MM 1979; Útmutató és témakijelölés a gimnáziumi érettségi vizsgához- Földrajz 1994.

© Mayer József, Szívósné Tóth Annamária, Dani Csaba, Pigler Edit, Kovács Judit, Varajti Károly

© Országos Közoktatási Intézet, 2002.

ISBN: 963 682 503 3

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.