<

Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban 3. – Társadalomtudományok

„Az oktatásnak olyannak kell lenni, hogy a felkínáltakat mint értékes ajándékokat és nem mint nehéz kötelességet fogadják be.”
(Albert Einstein, 1952)

„Egy turista fölkeres egy nagyvárost, lát ott kőműveseket, akik egy templomot építenek. Látja, hogy ez a templom igen nagy. Kíváncsian odamegy az egyik kőműveshez, és megkérdi, mit csinál. A kőműves, anélkül, hogy felnézne, morogva feleli: – Láthatja, hogy téglát rakok. A turista nézte egy ideig, figyelve, hogy helyezi el a kőműves a maltert rétegesen, és hogyan rak le gondosan minden téglát, hogy biztosan egyenes és szabályos legyen. Egyiket a másik után rakta, csaknem gépiesen. Ritkán nézett fel, sohasem mosolygott.

A turista körbejárta az épületet és találkozott egy másik kőművessel. Látta, hogy ugyanazt az eljárást követi mint az első. Kivéve azt, hogy munka közben halkan énekelt. – Mit csinál? – kérdezte a turista a második kőművest. Azt gondolta, tudja, mit fog hallani, de azért megkérdezte.

– Egy katedrálist építek – mondta büszkén a második kőműves, és mosoly jelent meg napbarnított arcán. – Katedrálist építek.”

Jerold W. Apps: A felnőttek tanításának mestersége
(ford.: Maróti Andor)
Andragógiai szöveggyűjtemény II. Szerk.: Maróti Andor
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997)

Alkotószerkesztő:
Mayer József

Szekesztő:
Singer Péter

Lektorok:
Dr. Kerülő Judit
Dr. Schüttler Tamás

A kötet létrehozásában közreműködött:
Wolfné, dr. Borsi Julianna


Tartalom


A kötet szerzői

Fehér Gyöngyi Eszter (1955)

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán történelem-orosz szakos tanár (1978), ELTE BTK történelem (1983), ELTE Jogi Továbbképző Intézetében politológia (1996); a budapesti Szabó Ervin Gimnáziumban történelem és társadalomismeret tanára, munkaközösség-vezetője; publikáció: Társadalomismeret című segédtanköny (1994)

Forgács Anna (1939)

Magyar-latin szakos tanár; az FPI vezető szaktanácsadója; több nagy sikerű irodalom és magyar nyelvtankönyv valamint tantervek és módszertani útmutatók szerzője; legfontosabb publikációi: Irodalom tankönyv I-IV. (a világbanki képzésben részvevő szakközépiskolák számára), A művészetek világa I-IV. (kísérleti tankönyv a dolgozók középiskolái számára).

Kóbor Zoltán (1962)

ELTE Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakos általános iskolai tanár (1985), KLTE BTK történelem szakos középiskolai (1990), BME TTK okleveles közoktatási vezető (1996); Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola igazgatója; a történelem tantárgy részletes érettségi követel ményrendszerét kidolgozó csoportnak tagja, a társadalomismeret tantárgy felnőttoktatási kerettantervek kidolgozása, a Nemzeti Távoktatási Tanács megbízásából távoktatási tananyagok fejlesztése.

Mayer József (1956)

Magyar-történelem-levéltár szakos tanár; 1988-1997 között a budapesti Szabó Ervin Gimnázium igazgatója, 1997-1999 az OKSZI felnőttoktatási szakértője, 2000-től az OKI Felnőttoktatási és Kisebbségi Központjának igazgatója.

Singer Péter (1961)

ELTE Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakos általános iskolai tanár (1987), ELTE BTK történelem szakos középiskolai tanár (1992), Színház- és Filmművészeti Egyetem mozgóképelmélet–filmpedagógiai szak (2001), jelenleg a SzFE DLL-képzés; OM tankönyvszakértő; az OKI Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ tudományos munkatársa, igazgatóhelyettese; publikációk a Fel nőttoktatás, a Filmkultúra (internet) című folyóiratokban és a Filmspirál című periodikában; Történelem III. (társszerző: Mayer József).

© Országos Közoktatási Intézet, 2002
© Mayer József, dr. Forgács Anna, Singer Péter, Fehér Gyöngyi Eszter, Kóbor Zoltán

ISBN 963 682 502 5
Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Dr. Halász Gábor főigazgató

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.