wadmin | 2009. jún. 17.

A tervezéstől a kivitelezésig 1.

Gondolkodásfejlesztés és demokráciára nevelés alsó tagozaton

(Oktatási program, foglalkozásterv és jegyzőkönyv – készítette Iván Márta)

Oktatási program

Az ember egyedfejlődése

 • születés
 • fejlődés, egyéni szocializáció
 • gyermekkor és felnőttkor között

Test és lélek

 • test és lélek egysége
 • felelősségünk saját és mások egészségéért

Pszichikus működésünk

 • érzékelés
 • érzéseink
 • megismerés, gondolkodás
 • előítélet, tolerancia...

Kommunikáció, nyelv

 • megismerés
 • problémamegoldás, kreativitás
 • nyelvi és nem nyelvi kommunikáció

Az ember mint erkölcsi lény

 • erkölcsi kérdések
 • az erkölcs fogalma
 • értékek és normák
 • erkölcsi felelősség, jogi felelősség
 • szándék és tett, hiba és bűn
 • az értékelés nehézségei

Társaink

 • családi kapcsolatok
 • társaink az iskolában, együttélés
 • barátság

Kapcsolatok

 • szimmetrikus és egyoldalú kapcsolatok
 • őszinteség és hazugság
 • a szabadság korlátai
 • erkölcsi felelősség

Az emberi társadalom

 • egyén és közösség
 • egyenlőtlenség
 • jog és kötelezettség
 • erkölcs és jog

Munka, alkotás

 • fizikai és szellemi munka
 • megélhetés
 • hivatás

Kultúra, művelődés

 • az ezekhez való jog
 • értékrendek és szokások
 • hazánk kulturális hagyományai
 • az európai kultúra értékrendje

Életszínvonal, életmód

 • csoporthatások
 • lehetőségek és vágyak, korlátok
 • családi hagyományok

Ember és természet

 • pazarló gondolkodáshatása a környezetre, a társadalomra
 • kapcsolatunk az állatokkal
 • az állattartás felelőssége

Hit, vallás

 • hit, megismerés, meggyőződés

Egyéni és közösségi értékek

 • értékrend, szokás, illem
 • egyén és közösség
 • szokás, hagyomány

Foglalkozásterv

A bizalom – a felelősség
 1. Zenehallgatás: Vangelis: El Greco
  Mire gondoltál zenehallgatás közben?
 2. Játék: Vakvezetés
  A csoport tagjai párokat alkotnak. Az egyik bekötött szemmel hagyja vezetni magát.
  Szerepcsere után (más párral) a játék folytatódik.
  Milyen érzéseid voltak, mikor vezetett voltál?
  Milyen érzéseid voltak, mikor Te vezettél?
  Felelősség – bizalom
 3. Írjatok minél több kérdést a felelősséggel kapcsolatban!
 4. Próbáljatok meghatározni a felelősség fogalmát!
  Alkossunk közösen definíciót!
  Mit ír erről az értelmező kéziszótár?
 5. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (kötelező olvasmány volt)
  Hol érhető tetten a felelősség a regényben? (néhány emlékezetes mozzanat felidézése)
 6. Modelltörténetek feldolgozása:
  Erkölcs és jog – diákkönyv 54–55. oldal

Fussátok végig a történeteket! Válasszátok ki, melyikről szeretnétek beszélgetni!

A személyes felelősség
 1. Az egyik nagybátyádtól húsvétra egy hófehér kis nyuszit kaptál ajándékba. Nagyon megörültél neki, sokat játszottál vele a szünetben. Aztán megkezdődött az iskola, a nyuszi egyre kényelmetlenebbé vált számodra, mert szüleid állandóan nyaggattak, hogy törődjél többet vele. Végül azt tanácsolták, ha nincs időd, akkor ajándékozd el vagy add be egy állatmenhelyre.
 2. Kölcsönkérted egy barátodtól az új teniszütőjét egy játékra. A meccs után észreveszed, hogy két húr elszakadt.
 3. Megkaptad a régen várt biciklit, amelynek megvétele családod számára komoly anyagi nehézségeket jelentett. Kezdetben nagyon óvatosan közlekedtél vele, de ahogy megszokottabbá vált, egyre kevésbé vigyáztál rá. Aztán egy napon komolyabb baj is történt. Csak egy pillanatra ugrottál föl a barátodhoz, s elfelejtetted lezárni a ház előtt a biciklit. Mire leértél a ház elé, a bicikli már nem volt sehol. Ráadásul a következő hétre nagy biciklitúrát szervezett az osztály.
 4. Rendszeresen bekapcsolva hagyod otthon a rádiót, égve felejted a villanyt. A szüleid számtalanszor kértek már, hogy figyelj jobban, de te valahogy erre nem tudsz odafigyelni.
 5. Az unokatestvéred megkért, hogy vigyázz a három díjnyertes törpepapagájára, amíg egy hétre elutazik. Elmagyarázza, mennyi élelmet adj nekik, de azt nem mondta meg, hogy az itatót töltsd mindig tele. A hatodik napon az egyik madár elpusztul – a szomjúságtól.
 6. A barátod kölcsönkéri a biciklidet, hogy vásárolni menjen, de te elfelejted megmondani neki, hogy baj van a fékkel. Útban visszafelé egy lejtőn elveszíti az uralmát a kerékpár felett. Elesik, csúnyán felsérti a karját és a lábát, és elszakítja az új dzsekijét.
 7. Már többször rád szóltak, hogy nem zárod el rendesen a vízcsapot, mert nagyon rohansz.
 8. Édesapád megengedi, hogy elvidd az iskolába a legjobb tollát. A toll értékes, ajándékba kapta évekkel ezelőtt. Kölcsönadod valakinek az osztályban, aki elveszíti.
 9. Észreveszed, hogy az egyik osztálytársad soha nem hoz tízórait. Egyik barátodtól megtudod, hogy nagyon szegények, és valószínűleg azért vonul mindig félre, ha ti a büfébe indultok vagy tízóraiztok.
 10. Azt olvasod az újságban, hogy kedvenc tornacipőmárkádat egy távoli ázsiai országban gyártják. Ezekben a gyárakban rabokkal és gyerekekkel dolgoztatnak, mert így olcsóbban tudják előállítani a terméket.
 1. Mindenki tegyen fel annyi erkölcsi kérdést a történetekkel kapcsolatban, amennyit csak tud! A legfontosabbakat beszéljétek meg!
 2. Véleményetek szerint kinek milyen felelőssége van az adott esetben?
 3. Milyen következményekkel jártak ezek az esetek? Mit kellene, mit lehet tenni, hogy a felmerült problémák megszűnjenek?
 4. Erkölcsi értelemben felelősségre vonhatók-e a történetek szereplői?
 5. Jogi értelemben felelősségre vonhatók-e a történet szereplői?
 6. Írjátok le, hogy mit kellene tennetek, és a valóságban mit tennétek, ha veletek történnének ezek az esetek!
 7. Válasszatok ki egy helyzetet és beszéljétek meg, mit érezhetnek a szereplők! Azután válasszatok magatoknak szerepet és játsszátok el a szituációt! Tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy meggyőzzétek a másikat az igazatokról, és próbáljatok meg olyan megoldást keresni, amit mindkét kél igazságosnak tart.

A kiválasztott történeteket a „választó” felolvassa, a megbeszélés az ajánlott kérdések (1–5.) alapján történnek.

Jegyzőkönyv

 1. A zenehallgatás sajnos elmaradt a magnó meghibásodása miatt.
 2. A játékban nagy örömmel, jókedvűen – s persze néha szellemeskedő megjegyzések kíséretében – vettek részt.

  Először a vezetettek, majd a vezetők mesélték el érzéseiket, majd a hét „nem játszó” tanuló számolt be megfigyeléseiről. S elhangzott először – az egyik fiú szájából – a felelősség szó. „Végül is, ha a Matyi nem látna, felelősséget is éreznék, hogy ne menjen neki a falnak... ” „Szerintem arról szólt ez a játék, hogy mennyire tudunk segíteni egymásnak, mennyire vigyázunk egymásra.” „Szerintem a hitről. Hogy mennyire bízunk a másikban.” „Vajon miért kellett erősebben vezetni Zsófit?” „Mert nem bízott benne eléggé.”

 3. „Beszélgessünk ma a felelősségről! Írjatok kérdéseket!”

  A kérdések:
  „A felelősség csak abból áll, hogy vigyázunk egymásra?
  Akiért felelősek vagyunk, annak muszáj bíznia bennünk?
  Miért van felelősség?
  Kinek van meg ez a képessége?
  Mi a felelősség?
  Hogy alakult ki ez a képesség?
  Néhányan miért törődnek a felelősséggel?
  Vannak, akik csak a barátjukért éreznek felelősséget?
  Mi egyáltalán a felelősség?
  Aki tudja, hogy mit jelent a felelősség, az biztos, hogy betartja?
  Mindenki betartja?
  Néhány ember miért nem érzi felelősnek magát?
  Mit jelent az, hogy felelősség?
  Ha valaki nem annyira jó barátja valakinek, akkor még felelősséggel van iránta?
  A felnőttekre vagy a gyerekekre hárul nagyobb felelősség?”

 4. Mi a felelősség?

  Vigyáz rá, félti, akármilyen nagy. Kapcsolat van köztük akármilyen, akkor úgy érzi, hogy felelős érte, hogy valamit kell érte tennie, hogy ne történjen a másikkal semmi, és hogyha történik, úgy érzi, hogy őmiatta van, hogy nem vigyázott rá. Aki felelőséget érez, az érezhet bűntudatot is. A testvérem azért nem szeret velem sehova menni, mert akár akarom, akár nem, ő figyel rám, felelős értem. Szerintem az nagyon fontos dolog, mindig vigyázni kell, ha elkezdődött. A felelősség mindig a nagyobbra hárul. Védeni felelősséggel nem csak fizikai erővel lehet, nem feltétlenül a nagyobbé a felelősség. Lehet, hogy a kisebb is tudja védeni a másikat. Az is felelősség, ha közösen kérünk valamit. Amikor megkaptam a kiskutyát, egy nagyobb kutya meg akarta támadni, akkor fölvettem. Nem csak a barátunkért vagyunk felelősek, hanem esetleg másokért is, akiket nem is ismerünk.

  Hogyan fejezhetnénk ki másként a felelősséget? „Óvás, vigyázás, felelősségérzet.”

  Értelmezőszótár meghatározása; erkölcsi, jogi felelősség, felelősségérzet.

 5. Hol érhető tetten valamiféle felelősség a Pál utcai fiúk című regényben?

  (Ezzel a beszélgetéssel kettős célom volt. Egyrészt egy időben távolabbi világba vinni a gyerekeket, hogy egy kicsit „kívülről” vizsgálhassák a történetet; másrészt megmutatni nekik, hogy egy „kötelező” olvasmányt is vizsgálhatunk gyermekfilozófiai szemszögből)

 6. Modelltörténetek: Erkölcs és jog; diákkönyv 54–55. oldal

  A gyerekek által választott történeteket egyenként beszéljük meg, kitérve az erkölcsi és jogi felelősségre, a felelősség mértékére.

  Ezen a módon folytattuk a következő alkalommal is a beszélgetést. Ekkor különösen nagy örököt okozott, hogy a gyerekek eljutottak a környezetért érzett felelősség felismeréséig (a csöpögő csappal kapcsolatban).

  A beszélgetésekben nagy lelkesedéssel és vehemenciával vetett részt. Számtalanszor tapasztalhattam a gondolkodás feszült csöndjét, az egymáshoz kapcsolódó mondatokat. Megtiszteltek valamennyiünket bizalmas történetekkel és sajátos viccekkel egyaránt.

  Úgy gondolom, ezek a foglalkozások sikeresek voltak.

 7. Megbeszélés az ajánlott kérdések alapján.
 8. A folytatás előterjesztése.
 9. Mi szab határt a személyes felelősségemnek, miért és miért vagyok felelős?
  • Önmagamért?
  • Tárgyaimért? Állataimért, növényeimért?
  • Családomért, barátaimért, hozzátartozóimért?
  • Általam ismert emberekért?
  • Iskolámért, falumért, városomért?
  • Magyarországon történt dolgokért?

  (A felsorolást, példákat természetesen a gyerekektől várom)

 10. A következő alkalommal a konkrét felelősségről beszélgetünk az iskolai közösségben, illetve a felelősség át- és elhárításáról.
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.