wadmin | 2009. jún. 17.

A tervezéstől a kivitelezésig 7.

Erkölcs és jog

(Pedagógiai napló – készítette Kövesi Györgyi)

A gyakori jogos/nem jogos kérdés tisztázására, az emberi jogokkal való ismerkedés bevezetéseként az óra kezdetén arra kértem mindenkit, jegyzetelje az általam felolvasott szöveg lényegét. A szöveg címe a jog (Falus Katalin – Jakab György Erkölcs és jog tankönyv. 2 kötet. 68. o.).

Lassan, tagoltan olvastam először, azután még egyszer, tempósabban. Diákjainknak gyakran okoz gondot az önálló jegyzetelés, emberismeret órán elég ritkán kerül rá sor. Ez a szöveg elég nehéz, csaknem szakmainak minősíthető, mindenképpen nagy koncentrációt igényel. Kértem, figyeljenek, mert aztán visszakérdezem, ki mit jegyzett meg belőle. Ez a hagyományos tanórák metodikai fogása, a visszaböfögtetés, a különbség itt az, hogy önállóan kellet a lényeget kiemelniük. Körülbelül 5-6 percet vett igénybe az olvasás. A visszakérdezés kb. ugyanennyit. Kiderült, hogy félmondatokat idéznek, anélkül, hogy értenék, miről szól, esetleg csak szavakat, de néhányan lényeges, teljes mondatot voltak képesek visszaadni, illetve saját szavaikkal egészítették ki. A táblára kellett volna rögzíteni a kulcsmondatokat, de erre nem került sor, így sajnos kimaradt a megerősítés, a sulykolás, az új ismeretek rögzítése.

Pótlandó hiányosság !

Ezután 4-6 fős spontán módon alakuló, viszonylag összeszokott csoportoknak kiadtam az Erkölcs és jog tanári kézikönyv 107. oldalon szereplő megsértett szabályok feladatlapot, azzal az utasítással, hogy a szituációkat megvitatva hozzanak csoportdöntéseket, milyen szabályok sérültek. Körülbelül 10-15 percet kaptak erre, majd a csoportok egy-egy szóvivője elmondta az értékeléseket. Hat csoport dolgozott párhuzamosan. Egy-egy döntésnél, ha a másik csoport másképp ítélte meg a helyzetet, lehetett vitatkozni. Három estben bontakozott ki nagyobb vita, mindháromnál, én kérdeztem rá, tereltem más megfontolások felé a beszélgetést. Az egyik a villamoson helyét át nem adó ifjú esete, ahol is sok-sok érvet hoztak föl arra, joga van ülni, mert megvette a jegyet, ő is fáradt stb.

A másik eset az „anyázó” Benő fogainak kiverése, melyet az osztály nagy többsége szintén „jogos”-nak ítélt, s csak nagy nehezen lehetett rádöbbenteni őket, vajon kit, miért ítélne el a bíróság, hogy milyen különbség van a verekedés és veszekedés között, hogy milyen megoldásai (kilépés, humorral feloldás, fölülemelkedés, figyelembe nem vevés) lehetnek egy vitának, a durva viszontsértegetés, agresszió helyett.

Ezen bizony dolgozni kell még, jó néhány konfliktuskezelési technikákat gyakoroltató szituációs játékra lesz szükség, hogy saját élményük lehessen, hacsak szimulált is.

A harmadik megvitatott téma Kemény Ödön esete, aki hűtlen feleségét, s annak szeretőjét lelövi. Az előző esethez hasonló okfejtéssel szintén „jogos”-nak találták a gyilkosságot, itt azonban többen akadtak, akik azonnal észlelték az embergyilkosság tényét, súlyát is.

Nem tudtunk eleget beszélni az önbíráskodás veszélyeiről, bár hoztak példát arra, hogy sokkal hatásosabb (a példájukban az ellopott szalmabálát maguk nyomozták ki, s félemlítették meg verőlegényekkel az elkövetőt), mint a törvény erejében, az igazságszolgáltatásban bízni. Kétségeimet, s aggodalmamat kellett kifejeznem az emberi együttélés ilyetén, önkényes „szabályozása” miatt. Feltettem azt a kérdést, milyen lenne egy törvények, szabályok nélküli társadalom? Egyértelművé vált: kaotikus.

Nem került sor az illem és szokás különbségének, hasonlóságának elemzésére, így meglehetősen összemosódott a két kategória. Ezek tisztázására is sort kell keríteni később.

Óráimat csak ritkán tudom befejezni, rendre a csöngő szakítja félbe, s ekkor már csak annyit mondok, gondoljátok tovább, beszéljetek erről még másokkal is, következő órán folytatjuk.

Elért célom, a közös mérlegelés, fontolgatás, erkölcsi, jogi aspektusok számbavétele. Nem értem el, hogy mindenki részt vegyen, hogy érdeklődjön, 8-10 ember mással foglalkozott, vihogott, szundikált vagy éppen a következő „komoly” órára készült.
Nem értékelek minden óra végén, hanem a jó megnyilvánulásokat óra közben elismerem, az együttműködést óra végén, avagy közben is megköszönöm.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.