wadmin | 2009. jún. 17.

A tervezéstől a kivitelezésig 10.

Emberismeret-etika gyakorlati megközelítésben – kortárs-facilitátor-képzés

(Óratervek és visszacsatolások a megvalósításról – készítette Hadházi Lívia)

1. Téma

Bevezetés a „Konfliktuskezelés szemtől-szembe” programba
A program eredete, célja, keretei
A csoportszabályok együttes megalkotása

Időkeret: 90 perc

Módszer:
Bemutatkozó kör – nagycsoport
A program felvezetése – előadás
Csoportszabályok – brainstorming

A foglalkozás menete
Módszer / eszköz
Idő
1. Teremberendezés
(a székeket úgy rendezzük el, hogy egy nagy kört alkossanak)
Csoportos
10 perc
2. Bemutatkozó kör:
Mutatkozz be és mondj egy dolgot, amit korábban hallottál a módszerről!
Nagycsoport
20 perc

3. A program felvezetése:

 • Mi a program célja?
 • Miért pont ti?
 • A módszer háttere
 • Segítség az iskolai közösségnek, és az azon kívüli környezetben
 • Egyedülálló hazánkban
 • Facilitálni tanulunk
 • Megengeditek-e videokamera használatát?
Előadás
10 perc
4. Mit kell teljesíteni – vizsgafacilitálás
Előadás
5 perc
5. Szünet
 
5 perc

6. Csoportszabályok felállítása
Miért csináljuk ezt
Megszegésének következményei
Minimumszabályok:

 • bizalmas információk benntartása
 • az információkkal magatok között se éljetek vissza
 • egymás véleményének, személyének tiszteletben tartása
 • szándékos sértések mellőzése
 • aktív részvétel, együttműködés
 • pontos érkezés
 • közvetlen visszajelzés a tanárnak a problémákról
 • egymás viselkedésének kontrollálása
Brainstorming – egyesével
megvitatás – teljeskörű
konszenzus – mindenki aláírja a végleges változatot
(Továbblökéshez: mire van szükséged ahhoz, hogy…)
35 perc
7. Visszajelzések
Következő alkalom témájának felvezetése
Nagycsoport
10 perc

Tapasztalatok összegzése:

 1. A terem átrendezése nem aratott osztatlan sikert. A következőkben részletesen el kell mondanom ennek a fontosságát és jelentőségét.
 2. A bemutatkozó kör viccesen sikerült, hiszen nagyrészt ismerték egymást, de ennek ellenére fontosnak tartottam.
 3. A program felvezetését érdeklődve hallgatták, bár sok volt a közbekiabálás, de ez a csoportszabályok megalkotásáig nem nagyon változtatható meg.
 4. A csoportszabályok megalkotása okozta a legtöbb problémát. „Nincs szükségünk szabályokra” és hasonló megnyilvánulások hangoztak el. A későbbiekben javasolnám ezt alaposabban előkészíteni. Pl. Milyen szabályokkal találkoztok ébredéstől lefekvésig mindennapjaitokban (a fogmosástól a közlekedésig). Táblázat formájában ezek összegyűjtése és ebből a csoportszabályok levezetése.

2. Téma

Problémamegoldó képességünk, megoldás-centrikusság

Cél:
Az ismert és alkalmazott problémakezelési modellek bemutatásán, összemérésén keresztül annak feldolgozása, hogyan érdemes hozzáállni emberi problémákhoz

Időkeret: 90 perc

Módszer:
Körkérdés – nagycsoport
Esetmegbeszélő csoportmunka hozott probléma alapján
Összefoglalás körkérdéssel – nagycsoport
Zárójáték – nagycsoport

A foglalkozás menete
Módszer / eszköz
Idő
1. Teremberendezés
(a székeket úgy rendezzük el, hogy egy nagy kört alkossanak)
Csoportos
5 perc
2. Körkérdés: milyen volt a napod? (esetkiszűrés)
Nagycsoport
10 perc
3. Esetmegbeszélő csoportmunka hozott vagy külső probléma alapján Az esetek:
 • nevelőanyám reggel veszekedett velem, hogy miért van rendetlenség a szobámban
 • a BKV ellenőr nem akarta elfogadni az iskolalátogatási igazolást a diákigazolvány helyett
 • a töritanár nem akart beírni jelenlévőnek, pedig csak öt percet késtem az óráról
 • a tizenkettedikesek nem engedtek a szünetben a csocsóasztalhoz
Párok előadják a négy esetet Kérdés a párokhoz:
Mit csinálnátok ebben a helyzetben? Kiscsoportban elemzik az elhangzott megoldásokat az alábbi szempontok szerint:
 • Mi volt a célod ezzel a megoldással?
 • Milyen képességeket, eszközöket használtál?
 • Mit értél el vele?
Minden csoport a válaszait megosztja a nagycsoporttal.
30 perc
4. Szünet
5 perc
5. Összefoglalás:
 • Találtatok-e megoldásokat?
 • Mi volt fontos a megoldásban?
 • Gyűjtsük össze a hatékony – társadalmilag/a közösség által is elfogadható – eszközöket!
Nagycsoport
25 perc
6. Általuk felvetett esetek ismertetése, amelyben érzéseik szerint hatékonyan jártak el Visszajelzések Következő alkalom témájának felvezetése
Nagycsoport
10 perc
7. Zárójáték
Gubanc-játék: mindenki megfog egy kezet és ki kell gabalyodni
10 perc

Tapasztalatok összegzése:

 1. A terem átrendezése már sokkal gyorsabban ment, mint első alkalommal. Azt hiszem beletörődtek.
 2. A kezdő körkérdést kissé kifigurázták: „szeretnél beszélni róla?” Először semmitmondó válaszokat adtak, majd egyre jobban kezdtek belejönni a sztorizásba. A felsorolt eseményekből együtt választottuk ki azt a négyet ami feldolgozásra került.
 3. Az esetjátékot nagyon élvezték, persze itt is voltak poénok, de meglehetősen komolyan vették. Feltűnően sok volt az agresszív megoldási mód és az elzárkózás a konfliktustól.
 4. Az összefoglaláskor többen belátták, hogy sem az agresszió, sem az elzárkózás nem lehet nagyon hatékony elintézési módja a konfliktusoknak, de voltak akik meggyőzhetetlenek maradtak.
 5. A zárójáték katasztrofális volt. Többet nem csinálom. Azt hiszem ennek a korosztálynak ez a játék kicsit gyermeteg.

3. Téma
Mi a konfliktus?

Cél:
Összemosódó fogalmaink tisztázása, a konfliktusok gyökerének, természetének és kezelési alternatíváinak feldolgozása

Időkeret: 90 perc

Módszer:
Körkérdés – nagycsoport
Csoportos esetjáték
Zárókör – nagycsoport

A foglalkozás menete
Módszer / eszköz
Idő
1. Teremberendezés
(a székeket úgy rendezzük el, hogy egy nagy kört alkossanak)
Csoportos
5 perc
2. Körkérdés:
 • Legutóbbi találkozásunk óta volt-e valamilyen konfliktusod?
 • Mi jut eszedbe arról a szóról, hogy konfliktus?
 • Megtörtént konfliktusra gondolva, emlékezz vissza, hogy érezted magad szenvedő alanyként!
Nagycsoport
40 perc
3. Szünet
 
5 perc
4. Esetjáték
Jelenetek:
 • sokadjára elkéső diák ismét késve esik be az osztályba
 • a tanár beszél az igazgatóval a diák problémájáról
 • a tanár és az igazgató beszél a szülőkkel
 • szülők beszélnek a gyerekkel
Minden jelenetet más csoport játszik az előzőt folytatva 5 csoport kialakítása (1-1 minden jelenethez + 1 megfigyelő csoport) Megfigyelési szempontok a megfigyelő csoportnak:
 • A szereplőknek mik voltak az érdekeik, ellenérdekeik?
 • Milyen érzelmeket figyeltek meg a szereplőkön?
 • Kik jöttek ki nyertesen a jelenetekből? Miért?
Megfigyelések átbeszélése
25 perc
5. Zárókérdés:
 • Mit tennél hozzá a látottakhoz?
 • Mi hiányzott a folyamatból?
 • Mitől lennél igazán „elégedett” az esettel?
Nagycsoport
15 perc
6. Visszajelzések Következő alkalom témájának felvezetése
Nagycsoport
5 perc

Tapasztalatok összegzése:

 1. A kezdő körkérdés nehezen indította be a munkát, bár utalva az előző alkalomra, amikor csupán az aznapi konfliktusaik száma is jelentős mennyiségű volt, kezdett visszajönni az emlékezetük. A konfliktus fogalmának tisztázásakor kiéleződtek az előző órai ellentétek az „agressziópártiak” és az azt ellenzők között. Nagyon kellett ügyelni arra, hogy ne szabaduljanak el az indulatok. A szenvedő alany helyzete mindannyiuk számára hálátlan szerep volt.
 2. Az esetjátékban nagyon hitelesen játszották mind a késő diák, mind az ezt rosszalló tanár szerepét. Nem lepődtem meg. Az igazgató és a tanár párbeszédében a tekintélyes igazgató nem azonosult a tanár problémájával, a diák esetleges gondjai pedig egyenesen hidegen hagyták. A szülőkkel folytatott beszélgetésben a felelősség egymásra hárításának iskolapéldáját láthattuk. A családi beszélgetés is szépen modellezte a szemrehányó szülők és a kamasz gyerek kommunikációs próbálkozásainak sikertelenségét.
 3. A megfigyelő csoport ügyesen érzékelte a kommunikáció félresiklását.
 4. Szinte mindenki meg tudta fogalmazni, mikor lenne elégedett az esettel.
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.