wadmin | 2009. jún. 17.

Irodalom

A Világ – Nyelv Program és a nyelvi előkészítő évfolyam. (2004) www.om.hu

Csobod Éva – Varga Attila: Fenntartható közösségek és iskolafejlesztés, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2004. 95 p.

Gulyás Pálné – Láng Edit: Természetvédelem és környezetvédelem a nevelésben, Természet-és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, 1997. 246 p

Havas Péter: A fenntarthatóság pedagógiai elemei, In Új Pedagógiai Szemle, 2001 szept. 3-25 pp.

Havas Péter: A környezeti nevelés és a helyi tanterv, KÖRLÁNC Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 1997. 208 p.

Horváth H. Attila – Vass Vilmos: Az európai oktatási programok hazai adaptációs lehetőségei

Horváth Zsuzsanna – Környei László (2003): A közoktatás minősége és eredményessége. In: Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2003. Budapest, Országos Közoktatási Intézet. 309–348.

Imre Nóra (2004): A pedagógusok helyzete az iskolában. In: Simon Mária szerk.: Válaszol az iskola. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Jelentés a magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet. Szerkesztette: Halász Gábor és Lannert Judit Bp. 1997, 2000, 2003 150p. 211p. 356 -358 p.

Kemény István (1996): A romák és az iskola. Educatio, Tavasz

Kiss Ferenc – Ken Webster: A környezet védelmétől a fenntarthatóság felé, Bessenyei György Könyvkiadó, 2001. 220 p

Kompetenciamérés 2004. suliNova Kht. Értékelési Központ. www.sulinova.hu

Közoktatási Törvény 1993 LXXXIX, 2003 CXXV

Lannert Judit – Schmidt Andrea (2003): Az oktatás társadalmi és gazdasági környezete. In: Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2003. Budapest, Országos Közoktatási Intézet. 23–50.

Lovretity Zsigmond – Vizy Istvánné: Környezeti nevelés-oktatás és képzés Magyarországon, Aqua Kiadó, Budapest, 1992.36 p.

Memorandum: Társadalmi Befogadásról szóló Közös Memorandum 2003 Brüsszel, Budapest Kézirat.

Mesterházi Zsuzsa (2002): A speciális oktatás és az integráció. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Mihály Ildikó: Környezeti nevelési együttműködés – OECD ENSI, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2002, 123 p.

Monitor-felmérések. (2004) suliNova Kht. Értékelési Központ. www.sulinova.hu

Nemzeti alaptanterv 2003. (2004). Budapest, Oktatási Minisztérium.

Új Pedagógiai Szemle 2002 január, 16-24 p.

UNESCO: Education for Sustainability From Rio to Johannesburg: Lessons learnt from a decade of commitment, 2002, (Hungarian version 2003)

Vágó Irén (2000): Az oktatás tartalma. In: Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2000. Budapest, Országos Közoktatási Intézet. 169–238.

Vágó Irén (2003): Az oktatás tartalma. In: Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2003. Budapest, Országos Közoktatási Intézet. 175–238.

Vámos Ágnes (2002a): Nemzeti kisebbségek oktatása. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Vámos Ágnes (2002b): Külföldi tanulók a magyar közoktatásban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Varga Attila: Környezeti nevelés a magyar közoktatásban – az ökoiskolák szemszögéből, In: Új Pedagógiai Szemle, Budapest, 2003. május, 55-68 pp

Vári Péter (szerk.) (2003): PISA-vizsgálat 2000. Budapest, Műszaki Könyvkiadó.

Vásárhelyi Judit – Nagy Tamásné: Az iskola szerepe a helyi fenntarthatóság védelmében, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 2004, 57 p

Vásárhelyi Tamás – Victor András: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2000, bővített és módosított második kiadás: 2004., 128 p (angolul is)

A Világ – Nyelv Program és a nyelvi előkészítő évfolyam. (2004) www.om.hu

www.korlanc.ngo.hu

www.mkne.hu

www.oki.hu

www.okoiskola.hu

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.