I. Nyomtatott sajtó :: Bevezetés az újságolvasásba

wadmin | 2009. jún. 17.

1. Előszó

Meglepő lehet ez a cím, amelyet ez a fejezet visel. Látszólag egyszerű és a hétköznapokban sokak által gyakorolt dologról – újságolvasásról – van szó, amelyhez látszólag nem szükségesek speciális ismeretek, „tudások” vagy bármiféle gyakorlati célú bevezetés. Természetesnek tűnik, hogy az emberek mindennap olvasnak újságot.

Jól tudjuk, hogy ez azonban nincs így, ugyanis

II. Elektronikus sajtó :: A médiaismeret alapjai – jellegzetes műsortípusok

wadmin | 2009. jún. 17.

1. A tévécsatornák arculata

A tévéműsorokkal és az azokat sugárzó tévécsatornákkal kapcsolatos elvárásainknál alapvetően azt kell figyelembe vennünk, hogy a televízió (ellentétben a filmmel) soha nem akart új művészeti ággá válni, vagyis ilyen célnak, elvárásnak nem kíván megfelelni.

A média önmagában nem több mint közvetítő közeg, olyan csatorna, mely tulajdonképpen bármit közvetíthet és önálló tartalommal nem rendelkezik.

Ajánló bibliográfia

wadmin | 2009. jún. 17.

VI. Ajánló bibliográfia

I. Nyomtatott sajtó

Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom. Gondolat, Bp., 1983.

Bajomi Lázár Péter: A magyarországi médiaháború. Új Mandátum Kiadó, Bp., 2001.

Barbier, Frédéric-Lavenir, Catherine Bertho: A média története. Osiris Kiadó, Bp., 2004.

Bedő Iván: Hírkönyv. Rádióprint Kft., Bp., 1995.

Bolgár Görgy: A New York Times sztori. Fortuna, Bp., 1993.

Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Haza és Haladás Alapítvány, Bp., 1993

Csermely–Ráduly–Sükösd: A média jövője. Média Hungary Kiadó, Bp., 1999.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.