wadmin | 2009. jún. 17.

Előszó

A kézben tartott kötet célja az, hogy olyan tartalmak közvetítésére buzdítsa a felnőttoktatásban tanító pedagógusokat, amelyek nem vagy csak a kívánatosnál csekélyebb mértékben vannak jelen az iskola programkínálatában. Amikor 2001-ben elkészült az iskolarendszerű felnőttoktatás számára a kerettanterv,1 a program készítői számára az volt az egyik legfontosabb szempont, hogy hagyjanak helyet a tantárgyi szerkezetben azoknak a tartalmaknak, amelyek akkor vagy még nem készültek el, vagy ha már megvoltak, valamilyen ok miatt nem volt megoldható az alkalmazásuk. Technikailag az ún. szabad sáv órafedezete volt az, amelynek azt a szerepet szánták, hogy ott legyenek elhelyezhetőek az új(abb), addig még nem tanított tartalmak. Akkor az egyik legfontosabbnak gondolt új tartalom azoknak az ismereteknek az összessége volt, amelyek a média világára vonatkoznak. Ez az álláspont azóta sem változott, az eltelt idő egyre inkább igazolja azt, hogy olyan anyagról van szó, amelyet nem lehet kihagyni az iskolai oktatásból.

Jelen kötet segítséget szeretne nyújtani ehhez. Az egyes fejezetek önmagukban is információkat nyújtanak azok számára, akik érdeklődésből szeretnék ezt a tárgyat tanítani, hiszen tudjuk jól, hogy most még nem áll rendelkezésre megfelelő számú egyetemen/főiskolán képzett szakember.

Nem gondoljuk, hogy a kötetben szereplő összes javaslatot meg kell fogadni. Érdemes úgy tekinteni a kötet anyagára, mint egy étlapra. Néhány dolgot ki kell belőle válogatni és a rendelkezésre álló időben megtanítani.

Itt a bevezetőben nem lehet cél a hosszas módszertani tanácsadás, de annyit érdemes megjegyezni, hogy a szigorú, hagyományos, egyoldalú ismeretközlés helyett az órákat a pedagógus és a hallgatók kooperációjára célszerű felépíteni.

A kötet egyik fejezete alkalmas arra is, hogy az ott leírtak segítségével elkészítsék az érdeklődő kollégák az intézmény „médiastratégiáját”. Ez is egy izgalmas tanulási folyamat lesz, amelynek résztvevői a gyakorlat során szerzett tapasztalataikat jól tudják majd kamatoztatni a tanítás során.

A kötet szerzői nem törekedtek arra, hogy mindenre kiterjedő, mindent átfogó ismerethalmazt nyújtsanak. Ízelítőt kívántak adni egy területről és remélik, hogy ezt követően az intézményekben lesznek olyan innovatív, vállalkozó szellemű kollégák, akik elkötelezik magukat e tantárgy moduljainak további fejlesztése mellett.

Budapest, 2005. január 10.

Mayer József

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.