A Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ 2002-ben indult programja

A gazdaság előreláthatóan még a mainál intenzívebb gazdasági növekedés esetén sem lesz képes a foglalkoztatás- és szociálpolitika számára elfogadható mértékben, spontán módon integrálni a munkanélküliek bizonyos kategóriáit. Különösen igaz ez a hátrányos szocio-kulturális helyzetben lévőkre, akiknél a munkanélküliség problémája fokozottan jelenik meg; sokszor a szakemberek is lemondanak róluk, és az érintettek is beletörődnek helyzetükbe. Igaz ez a pályakezdők, de a már nem pályakezdők esetében is. Ezeknek a csoportoknak korlátozottak a lehetőségeik, hogy bekerüljenek a munka világába, és ott megkapaszkodjanak. Így nagy valószínűséggel válnak tartós vagy végleges munkanélkülivé, ami a teljes társadalmi leszakadáshoz vezet.

A második esély iskoláinak nevezett középiskolák, szakiskolák e tendencia mérséklése érdekében megkísérlik még időben elősegíteni e csoportok integrációját, illetve reintegrációját, munkaerő-piaci helyzetük javítását, hogy legalább a pályakezdők ne váljanak tartósan munkanélkülivé. Ezek az iskolák a közoktatásból kimaradt fiatal felnőtteket, romákat tekintik fő célcsoportjuknak, számukra szerveznek tréningeket, képzéseket, kínálnak piacképes szakmát adó oktatási programokat.

Az alábbiakban a programban résztvevő iskolák mutatkoznak be.

Tartalom


A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.