<

Országos Közoktatási Intézet
Budapest, 2006

A kötet az Oktatási Minisztérium támogatásával készült.

Szerkesztette: Mayer József

Lektor:
Farkas Éva

© Balázsi Károly, Kiss Judit, Kőpatakiné Mészáros Mária, Mayer József, Singer Péter, 2006
Szerkesztés © Mayer József, 2006
© Országos Közoktatási Intézet, 2006

ISBN: 963 682 580 7
ISSN: 1589-9438

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató
Felelős szerkesztő: Simon Mária


Tartalom

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.