wadmin | 2009. jún. 17.

„Epilógus”

E kötet anyagának az összeállítását két szempont vezérelte:

 1. Szándékunk volt átfogó képet nyújtani azokról az iskolákról, amelyek az Országos Közoktatási Intézet szakmai partnereiként részt vállalnak abban a fejlesztési programban, amelynek a célja, hogy olyan második esélyt nyújtó programot dolgozzon ki, amely lehetőség szerint minden, e célra felkészített iskolában alkalmazható legyen.
 2. Mindezzel párhuzamosan sor kerülhetett azoknak az elméleti kérdéseknek a tisztázására, amelyek nélkülözhetetlenek annak érdekében, hogy a fent (1.) megjelölt célkitűzés ma Magyarországon megvalósítható legyen.

A két alapvetően bemutatott célkitűzés támogatására szándékunkban állt már a program elején mintegy feltáró jelleggel bepillantani a tanórák világába, érzékeltetve ezzel azt, hogy ismerjük mindazokat a folyamatokat, amelyek a mindennapok tanórai világában játszódnak le. Ezért a fejlesztés során olyan pedagógiai–szakmai megoldások kialakítására törekszünk, amelyek alkalmasak lesznek arra, hogy beilleszthetővé váljanak a pedagógusok napi praxisába.

2004 nem telt eseménytelenül. Elkezdődött az iskolák közvetlen felkészítése a második esély programok bevezetésére.

 1. Szeptemberben sor került minden intézményben a bejövő évfolyamok tanulóinak felmérésére, két szempontból:
  • Egyrészt feltártuk a tanulók szocioökonómiai és szociokulturális státuszát,
  • Másrészt az induktív, deduktív, korrelatív gondolkodásának jellemzőit, számtani gondolkodását, szövegértését, attitűdjeit az adott tárgyak, az iskola, a tanulás iránt.1

Ezzel az volt a célunk, hogy „láthatóvá” tegyük azokat a tanulókat, akik számos ok miatt az elsők között szenvednek az iskolában kudarcot és elhagyják az intézményt úgy, hogy a későbbiekben szinte minden tekintetben esélytelenné válnak arra, hogy

 • visszakapcsolódjanak a tanulás világába,
 • tartósan biztosítani tudják pozícióikat a munkaerőpiacon.

A preventív lépések, amelyek a hagyományos iskolai gyakorlat mellett adnak új, reális esélyt, alkalmasak lehetnek

 • arra, hogy ezek segítségével megakadályozható legyen elsősorban az iskolai teljesítmények szempontjából az alsó 10–15%-hoz tartozók iskolai kudarcainak a bekövetkezése,
 • azoknak az iskolai fogadására is, akik több év(tized) kihagyása után próbálkoznak visszakerülni a tanulás világába.
 1. Az iskolák vezetőinek (a „menedzsmentnek”) a felkészítése a program fogadására, illetve az intézmény szintjén nélkülözhetetlen szervezési–szakmai lépéseknek a tisztázására.

Egy kétnapos – 2004 december elején lebonyolított – program kapcsán született „dokumentáció” részét képezi majd annak a „Második esély program kézikönyvének”, amely a tervek szerint 2005 végén lát majd napvilágot.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.