wadmin | 2009. jún. 17.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy működésének egyik központi területe a fenntarthatóság pedagógiája. Az ökoiskolaság intézményi szintű elkötelezettséget jelent a környezettudatosságot, fenntarthatóságot szolgáló iskolafejlesztő munka mellett.

Egy ökoiskolában nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén: az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok – a helyi pedagógiai programba beágyazottan – részét képezik az iskola pedagógiai munkájának.

A Magyarországi Ökoiskola Hálózat háttere

A hálózat egy nemzetközi hálózat részeként működik. Az OECD-CERI (Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete – Oktatási Innovációs és Kutatási Központ) ENSI(Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések) elnevezésű projekt ökoiskola-programjának magyarországi megvalósulásaként működik 2000 márciusa óta az Országos Közoktatási Intézet Tanulásfejlesztési Központjánakkoordinálásával, az Oktatási Minisztériumés a Környezetvédelmi Minisztériumszakmai, illetve anyagi támogatásával.

A Magyarországi Ökoiskola Hálózat működése

A Magyarországi Ökoiskola Hálózat összefogja, információkkal, továbbképzésekkel, rendezvényekkel segíti azokat az iskolákat, melyek a fenntarthatóság pedagógiai értékeit helyezik működésük középpontjába. A hálózat minden magyar közoktatási intézmény számára nyitott. Fő tevékenységeink:

Országos találkozók

Évente megrendezett találkozóinkon bemutatjuk az ökoiskolákat érintő legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeket, újításokat, és lehetőséget biztosítunk tagjaink bemutatkozására, szakmai tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre.

Honlap

Folyamatosan frissítjük honlapunkat (http://www.okoiskola.hu/), melyen elektronikus hírlevéllel, pályázati lehetőségekkel, külföldi kitekintéssel, adatbázisokkal és a hálózat tevékenységével kapcsolatos információkkal állunk minden érdeklődő rendelkezésére.

Továbbképzések

A hálózat munkatársai által kialakított ökoiskolavezető-, illetve regionális ökoiskola-továbbképzéseinken kívül részt veszünk egyéb tanártovábbképzések kidolgozásában, lebonyolításában, segítjük tagjaink hazai és nemzetközi továbbképzéseken való részvételét.

Kutatások

Mind a gyakorlati pedagógiai munkát segítő akciókutatással, mind a fenntarthatóság pedagógiáját elméleti oldalról megalapozó pedagógiai-pszichológiai kutatásokkal segítjük tagjaink munkáját. Honlapunk „Publikáció” rovatában elérhetők kutatásaink eredményei.

Külföldi kapcsolatok

Az Ökoiskola Hálózat tagjai számos nemzetközi rendezvényen mutatták be nagy sikerrel a magyar környezeti nevelés eredményeit, és több nemzetközi programban vesznek részt a hálózat támogatásával. A nemzetközi együttműködések sorából kiemelkedik az Európai Unió SEED (http://www.seed-eu.net/) hálózatában való részvétel, mely amellett, hogy elősegíti a magyar iskolák nemzetközi iskolaprojektekhez való kapcsolódását, hozzájárul a hazai környezeti nevelés stratégiai fejlesztéséhez is.

Pedagógiai segédanyagok

A hálózat segíti az ökoiskolák számára hasznos pedagógiai segédanyagok, könyvek, oktatócsomagok létrejöttét, és folyamatosan tájékoztatja tagjait az újonnan megjelent segédletekről.

Ökoiskola-cím

A hálózat munkatársai pályázatot írtak ki az ökoiskola címének elnyerésére. A tervek szerint pályázhat minden magyarországi közoktatási intézmény, mely munkatervet készít az ökoiskola kritériumainak elérése érdekében. A pályázati kiírás, melynek tervezete elérhető a hálózat honlapján, tartalmazni fogja a kritériumokat és a munkaterv vázlatát.

A hálózat bővítése

A hálózat nyitott minden magyarországi közoktatási intézmény számára. A csatlakozáshoz nem szükséges más, mint egy, az iskola igazgatója által aláírt levél, mely ismerteti az iskola tevékenységét, és kifejezi csatlakozási szándékát.

Cím: Országos Közoktatási Intézet, Tanulásfejlesztési Központ
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Telefon: (36) 1/318-5074
Fax: (36) 1/318-2373
E-mail: vargaa@oki.hu

Esszencia

  • Az ökoiskolaság alapvetően környezettudatos iskolafejlesztési hozzáállásként jellemezhető.
  • Az ökoiskolaság nélkülözhetetlen feltétele az iskola intézményi szintű elkötelezettsége az ökoiskolai célok mellett.
  • Az Ökoiskola Hálózat legfontosabb törekvése, hogy hasonló célokért dolgozó iskolák tanulhassanak egymástól.
  • Az Ökoiskola Hálózat legfontosabb kommunikációs csatornái: a honlap
    (http://www.okoiskola.hu/), az országos találkozók és a regionális továbbképzések.
  • Az Ökoiskola Hálózat minden iskola előtt nyitott.

Irodalomjegyzék

Mihály Ildikó (szerk): Környezeti nevelési együttműködés. Országos Közoktatási Intézet. Budapest, 2002.

Varga Attila: A környezeti nevelés a magyar közoktatásban – az ökoiskolák szemszögéből. In: Új Pedagógiai Szemle, 2003. május, 55–68.

Varga Attila – Komlósné Bereczky Réka: Hungary: Eco-schools. In: Networks as Support structure for Quality Development in Education. Center for Shool Development Austrian Federal Ministry for Education Science and culture. Klagenfurt, 2003. 85–101.

Csobod Éva – Varga Attila (szerk): Fenntartható közösségek és iskolafejlesztés. Országos Közoktatási Intézet. Budapest, 2004.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.