wadmin | 2009. jún. 17.

Irodalom

Darling-Hammond, L. (1999): Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence. Reserach Report. Center for the Study of Teching and Policy, University of Washington.

Galasi Péter (2002): Pedagógus diplomával rendelkező pályakezdők munkaerő-piaci helyzete. Országos Közoktatási Intézet. Kézirat.

Kertesi Gábor–Köllő János (2001b): A gazdasági átalakulás két szakasza és az emberi tőke átértékelődése. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, 6.

Kézdi Gábor (1998): Wages, Employment and Incentives in the Public Sector in Hungary. Budapest Working Papers on the Labour Market, 3.

Lakdawalla, D. (2001): The declining quality of teachers. NBER Working Paper Series. Working Paper 8263

Nagy Mária: Tanári pálya és életkörülmények. Országos Közoktatási Intézet–OKKER.

OECD (2002): Education at a Glance. OECD.

Rivkin, G. R.–Hanushek, E. A.–Kain, J. F. (2000): Techers, Schools and Academic Achievement. Working Paper 6691 (revised) Massachusetts, National Bureau of Economic Reserch.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.