Szerzők
Neuwirth Gábor: Bevezető, 1–6. és 8–46. táblázat
Horn Dániel: 7. táblázat

Közreműködött
Simon Mária és Varga Viktória

© Neuwirth Gábor, Horn Dániel, 2007
© Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2007

ISSN 1788-1889 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2052 (Online)


Tartalom


Adatszolgáltatók
Országos Felsőoktatási Információs Központ,
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont,
Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda.

Számítógépes adatfeldolgozás
DokuSoft Kft.

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Felelős kiadó: Farkas Katalin főigazgató
Felelős szerkesztő: Simon Mária

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.