A kötet kiadását a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH),
valamint a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) támogatta.
Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával, az Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központjában.
Az OKI KK 5200/2005. számú projekt témavezetője: Neuwirth Gábor.

Szerzők:
Neuwirth Gábor 1–3. fejezet
Horn Dániel 4. fejezet

A kutatás szakértőbizottságának tagjai:
Balázs Éva, Lannert Judit, Pataki Mihály, Pósfai Péter, Roberts Éva, Sipos János

© Neuwirth Gábor, Horn Dániel, 2006
© Országos Közoktatási Intézet, 2006

ISSN 1788-1889 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2052 (Online)


Tartalom


Adatszolgáltatók:
Országos Felsőoktatási Információs Központ,
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont,
Nemzeti Szakképzési Intézet,
Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda,
valamint körülbelül 70 országos középiskolai verseny szervezője

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató
Felelős szerkesztő: Simon Mária

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.