wadmin | 2009. jún. 17.

Irodalom

Basic Indicators on the Incorporation of ICT into European Education System. Facts and figures. Annual Report, 2000/2001. (2001): Eurydice, Brussels.

Career Guidance and Public Policy. Bridging the gap (2004): OECD, Paris.

Education at a Glance (2001): OECD, Paris.

Education at a Glance (2002): OECD, Paris.

Key topics in Education in Europe. Working conditions and pay (2003): Eurydice – European Comission, Brussels.

Leschinsky–Mayer (1999): The Comprehensive School: Evidence from Western Europe. In: Leschinsky–Mayer (ed.): The Comprehensive School Experiment Revisited. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main.

Rosing, Gert – Kjaer, Jens (1997): Dänemark. In: Schulautonomie in Europa. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.

Semjén András (2001): A szociális partnerek szerepe a szakképzésben és a felnőttképzésben: a svéd tapasztalatok. In: A szociális partnerek szerepe a szakképzésben. Benke Magdolna (szerk.). Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest.

Social Dialogue on VET (Vocational Education and Training). CEDEFOP/Danish Technological Institute Human Resources development. Final Draft. 1999. November.

Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Synthesis Report. (2005): OECD, Paris.

Thematic Review of the Transition from Initial Education to Working Life. Finland. Country note (1999a): OECD, Paris.

Thematic Review of the Transition from Initial Education to Working Life. Norway. Country note (1999b): OECD, Paris.

Thematic Review of the Transition from Initial Education to Working Life. Sweden. Country note (1998): OECD, Paris.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.