wadmin | 2009. jún. 17.

1. Előszó

Ez a tanulmány "A kormányzati szintek közötti felelősség-megosztás és a közoktatás" elnevezésű, a Világbank Gazdaságfejlesztési Intézetének (Economic Development Institute - EDI) koordinációjával és támogatásával lefolytatott nemzetközi kutatási projekt keretében készült. A projektben Magyarország mellett Bulgária, Románia, Csehország és Lengyelország vett részt. A projekt valamennyi országban az oktatásért felelős minisztériumok támogatásával zajlott.

A projektet Magyarországon az Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központja koordinálta 1997 és 1998 folyamán. A kutatást végző szűkebb szakértői team tagjai Balázs Éva, Halász Gábor (a kutatás vezetője), Imre Anna, Moldován Judit és Nagy Mária voltak. Emellett a kutatási koncepció kialakítását, a háttéranyagok elkészítését és az elkészült fejezetek megvitatását a résztvevő országok mindegyikében egy tágabb tanácsadói kör is segítette, amelynek tagjai a közoktatásban érdekelt állami és társadalmi szervezeteket, illetve a közoktatáson kívüli szakterületeket képviseltek. E csoport tagjai Magyarországon Balázs István (Miniszterelnöki Hivatal), Bencze Péterné (Pénzügyminisztérium), Borbáth Gábor (Pedagógusok Szakszervezete), Borbola István (Oktatási Minisztérium), Péteri Gábor (közigazgatási szakértő), Szép Zsófia (Oktatási Minisztérium), Sió László (Oktatási Minisztérium) voltak.

Az egyes országokban megalakult szakértői csoportok egy közösen kifejlesztett értelmezési keret felhasználásával végezték el saját közoktatási rendszerük felelősség-megosztási rendszerének a vizsgálatát. A vizsgálat három szakaszra oszlott: egy leíró, egy elemző és egy javaslattevő szakaszra. Egy-egy szakasz lezárulásakor a nemzeti szakértői csoportok a résztvevő országok valamelyikében találkozva vetették össze tapasztalataikat, kiegészítve ezt az adott országban végzett tereptanulmánnyal. Az elkészült tanulmány - a vizsgálat szakaszainak megfelelően - három fejezetet tartalmaz. A Bevezetést követő első fejezet a rendszer alapvető jellemzőit mutatja be leíró jelleggel. A második fejezet a felelősség-megosztás rendszeréből fakadó problémákat elemzi a közoktatás különböző területein. Végül a harmadik fejezet az elemzésre alapozva javaslatokat fogalmaz meg az oktatásügyi döntéshozók számára.

E tanulmány olyan területtel foglalkozik, amelyen az elmúlt években folyamatosan változások zajlottak, illetve ahol ilyenek a jövőben is várhatók. Emiatt ezt a tanulmányt is fenyegeti az, hogy egy-egy általa közölt információ gyorsan elavul és a bemutatott helyzet már nem egészen olyan, mint ahogy az a szövegben megjelenik. Ezzel kapcsolatban azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy bármennyire fontos célja is e tanulmánynak a jelenlegi helyzet bemutatása és értékelése, ennél is fontosabbnak érezzük annak az elemzési módszernek az alkalmazását és bemutatását, amelyet intézményi elemzésnek (institutional analysis) neveznek, és amelyet a Világbank különböző fejlesztési programok megalapozása során szokott alkalmazni.

A kutatást végző szakértői team ezúton mond köszönetet mindenkinek, aki a munkát támogatta.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.