wadmin | 2009. jún. 17.

Könyvjelző

Kézdi Balázs (szerk.): Iskolai mentálhigiéné

Pécs, 1998, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány. 149 p. (Pannónia Könyvek sorozat)

A kötet esszéi és tanulmányai számos esetleírás és gyakorlati példa elemzésével a lelki egészségvédelem iskolában végzett munkájához nyújtanak segítséget, s egyúttal képet adnak a mentálhigiéné hazai állapotáról. Az írásokban az iskolai beavatási rítusok, a bántalmazás, az iskolai szociális munka, valamint az iskolapszichológus és a nevelési tanácsadó szerepének vizsgálatára kerül sor.

Jancsó Kálmánné - Kelemenné Farkas Márta - Korzenszky Richárd (szerk.): Evangéliumi nevelés - lélekben és igazságban

Pannonhalma, 1997, Bencés Kiadó és Terjesztő Kft. 312 p.

A katolikus, a református és az evangélikus egyház közös kiadványa az evangélium szellemében nevelni szándékozók munkájának sikeréhez kíván hozzájárulni. A kötet több mint harminc írásának tematikája az egyházi iskolák társadalomban betöltött szerepének vizsgálatától a valláslélektan és a keresztény pedagógia problémáinak elemzésén keresztül egészen a szexuális nevelés és a természettudományok tanításának kérdéseiig terjed.

Tatai Zoltán (szerk.): Emlékezés Szokolszky Istvánra

Budapest, 1998, Magyar Pedagógiai Társaság. 263 p.

A munkásságát bemutató tanulmányok és emlékezések, valamint pedagógiai hagyatékából válogatott írások segítségével egy sokoldalú pedagógus személyisége és rendkívül szerteágazó munkássága jelenik meg a könyv lapjain, aki középiskolai tanárként, egyetemi oktatóként, a pécsi Pedagógiai Főiskola igazgatójaként és a Pedagógus Továbbképző Intézet vezetőjeként tevékenykedett a magyar oktatás ügyéért. Az emlékkötet Szokolszky István halálának 30. évfordulója alkalmából jelent meg.

Petrikás Árpád (szerk.): A. Sz. Makarenko hagyatéka és az embernevelés kérdései a XX. század fordulóján

1998, kézirat. 109 + 44 p. melléklet.

A Magyar Pedagógiai Társaság keretei közt 1993 óta működő Magyarországi Makarenko Munkabizottság 1998 októberében első ízben vállalkozott nemzetközi tanácskozás rendezésére. Az itt elhangzott és a kiadványban helyet kapott előadások arra keresik a választ, hogy mit jelent és miért fontos ma a makarenkói örökség, hogyan hasznosítható az oktatás és nevelés különböző szintjein, s mit lehet tenni azért, hogy alternatív nevelési rendszerként helyet kapjon napjaink pedagógiai kínálatában.

Debreczeni Tibor: Hálóban

Budapest, 1998. 175 p.

Az Academia Ludi et Artis periodikája, a Kútbanézők különszámaként megjelent kiadvány számára a szerző az elmúlt két évtizedben írott munkáiból válogatott egy kötetre valót. A gyűjteményben reform- és drámapedagógiai írások, diákszínjátszás-történeti és dramaturgiai dolgozatok, műhelytanulmányok és foglalkozásleírások, művészetpedagógiai játékok, pillanatképek és groteszkek kaptak helyet.

Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai
jelenségvilága

Budapest, 1997, ELTE Eötvös Kiadó. 443 p.

A kifejezetten gyakorlatra orientált főiskolai és egyetemi tankönyv szociálpszichológiai és pedagógiai szakmai elkötelezettséggel egyaránt rendelkező szerzők tollából származó tanulmányokat tartalmaz, melyek egyrészt a tanár-diák interakciót, a tanulók közötti kapcsolatokat és csoportfolyamatokat vizsgálják, fogalmi és empirikus támpontokat kínálnak a szocializáció eredményeinek tanulmányozásához, valamint az iskolaszervezet és a pszichológus kapcsolatával foglalkoznak.

Csenyéte - antológia

Csenyéte-Budapest-Szombathely, 1998. 359 p. (BÁR könyvek)

A nyolcvanas évek végén néhány szociológus elhatározta, hogy segíteni próbál a munka nélkül és kilátástalanul tengődő csenyétei cigányságon. A faluban 1990-ben sikerült újraindítani az óvodát és az iskolát. Hogyan működik a művészeti és drámapedagógiai nevelés, a Lépésről lépésre program, hogyan élnek és ünnepelnek kicsik és nagyok, hogyan látják magukat a gyerekek és hogyan látják őket mások, s milyenek a kilátások, a továbbtanulási lehetőségek. Erről vall a kötetben szó és kép.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.