wadmin | 2009. jún. 17.

Könyvjelző

Friedrich W. Kron: Pedagógia

Ford. Horváth Ágnes, Viniczay Zsuzsa, Zalán Péter. (Osiris tankönyvek)
Budapest, 1997, Osiris Kiadó, 540 p.

A mainzi pedagógiaprofesszor alapműve némiképp átdolgozott (pl. a magyar neveléstudomány főbb irányzatainak és nagy alakjainak bemutatásával kiegészített) magyar nyelvű formában, a pedagógia alapvető témaköreibe nyújt bevezetést. A szerző, aki a pedagógiát megértő-magyarázó jellegű tudományként értelmezi, a témát pedagógiai-antropológiai szempontból közelíti meg - a rokon tudományok, mindenekelőtt a pszichológia és a szociológia eredményeit, alapfogalmait és nevelési konzekvenciáit is felhasználva - a könyv nagyobb egységeiben a neveléstudomány, a szocializáció, a nevelési folyamat, a nevelésügy és a didaktika kérdéskörét tárgyalja, a kutatási és elméleti koncepciók sokszínűségét differenciáltan bemutatva.

Rózsavölgyi Adél (szerk.): Multikultúra

Tanári kézikönyv 1.

Rózsavölgyi Adél: Multikultúra

Középiskolai munkafüzet 1.
Budapest, 1996, Másképp Alapítvány, 73, ill. 71 p.

A Másképp Alapítvány oktatási programjának első kötetei egy olyan sorozat első részét alkotják, amely a közoktatásban megjelenő társadalomismeret képzést a jelenismeret oldaláról közelíti meg, annak körébe szociológiai, szociálpszichológiai, politológiai elemeket beemelve. A tanári kézikönyv társadalomtudósok, orvosok, szociális munkások által írott tanulmányokat tartalmaz, amelyek a kisebbségek és a másság témakörében vet fel néhány, a társadalmat érintő égető kérdést (előítéletek, rasszizmus, hajléktalanok, fogyatékosok, drogfogyasztás, AIDS), s tájékoztat a hozzájuk kapcsolódó kutatási eredményekről. A kötet tematikája kapcsolódik a középiskolai munkafüzethez, amely ahhoz nyújt szakszerű segítséget, hogy tanárok és diákok együtt vitathassanak meg az emberek együttélése során nap mint nap felmerülő problémákat.

Szabadidős tevékenységek

Kézikönyv és módszertani segédlet a kismesterségek oktatásához
Budapest, 1997, Eötvös József Könyvkiadó, 414 p.

A sárospataki tanítóképző főiskola tanárai által írott kötet a felsőfokú közművelődési szakember és a népi játszóházi foglalkozásvezető szakképesítés megszerzésére irányuló szaktanfolyam követelményrendszeréhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteket tartalmazza. Az írások néprajzi, vezetési-vezetői, pszichológiai, pedagógiai, művészet- és művelődéstörténeti ismeretekkel, a szabadidő-szervezés módszertanával, valamint a természetes anyagokból, textilből, gyöngyből készíthető népi gyermekjátékok és a bábjátékok készítési technikájával foglalkoznak.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.