wadmin | 2009. jún. 17.

Könyvjelző

Kondor Endre: Turisztika

SubRosa Kiadó, Budapest, 1996. 94 o.

Mikor és hová menjünk? Mit vigyünk magunkkal? Hogyan tájékozódjunk a térképen és a terepen? Milyen pihenési és szálláslehetőségek állnak rendelkezésünkre, ha többnapos túrát tervezünk? Sok más hasznos tudnivaló mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak a kirándulni szándékozók ebből a könyvből, amely egyben hazánk legfontosabb túraútvonalait is tartalmazza.

Joób Árpád: A magyar népzene rendszere és szelleme
Kodály Zoltán 333 olvasógyakorlatában

Kodály Intézet, Kecskemét, 1996. 211 o.

A szerző a kodályi intenciónak megfelelően nem csupán a kottaolvasási készség fejlesztésének eszközét látja az olvasógyakorlatokban, hanem népzenénk vokális mikrokozmoszát, amely egyúttal a gyermekek bevezetését szolgálja kis terjedelmű és könnyű ritmusú dallamokkal a magyar népzene világába. A könyv a gyakorlatsorozat darabjainak vizsgálata és tartalmuk feltárása révén a bennük - formai, dallami, ritmikai gazdagságukban - tükröződő népzenei rendszert és szellemet térképezi fel, s ezáltal a tanártársak hatékonyabb munkájához is hozzájárul.

Illésy Zoltánné - Pomothy Györgyné - Vukovics Béláné:
Mesterségek bölcsője

Calibra Kiadó, Budapest, 1994. 57 o.

Az Árpád Utcai Népművészeti és Kézműves Óvoda hat csoportja immáron évek óta különböző kézműves műhelyeknek ad otthont, melyeket a gyermekek életkori sajátosságai és eszközigényei alapján hoztak létre. A kötet összefoglalja az óvodai nevelőtestület elmúlt nyolc évének tapasztalatait, s bepillantást nyújt a kelmekészítő, a fazekas, a hímző- és gyöngyfűző, a kosaras-, bőrös-, a szövő- és a bábosműhelyek munkájába. A népművészet, a kézművesség iránt érdeklődő szülők és pedagógusok egyúttal gyakorlati ismereteket és módszereket is elsajátíthatnak e lapokból.

Bíró Endre - Koltai Péter - Papp György: Diákjogok a közoktatási törvényben

Állampolgári Tanulmányok Központja-Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest, 1996. 97 o.

A kötet a közoktatási törvényben meghatározott diákjogokat ismertető, illetve azokat értelmező kézikönyv, amely a törvény szövegét a gyakorlati jogérvényesítés szempontjából tárgyalja, s konkrét kérdésekre próbál válaszokat adni diákoknak, szülőknek és pedagógusoknak egyaránt. A törvényben foglalt jogok érvényesítésének elősegítése céljából a szerzők eljárási mintákat, példákat és segédleteket is közölnek könyvükben.

Bocsák Veronika - Benkő Zsuzsanna - Hölgyesi Gyöngyi: Olvass nekem!

Trezor Kiadó, Budapest, 1995. 316 o.

A könyv szerzői a gyermekek olvasásra neveléséhez adnak jól hasznosítható gyakorlati tanácsokat. A bevezető tanulmány a rendszeres felolvasás szükségességéről és módjáról szól, s azt is vizsgálja, hogy az milyen hatással van a gyermek nyelvének és személyiségének fejlődésére. Az ezt követő könyvajánló bibliográfiában a 2-14 éves korosztályok számára mintegy 500 gyermek- és ifjúsági könyvet ismertetnek az 1988 és 1993 között megjelent kiadványok közül, segítséget nyújtva szülőnek, pedagógusnak és könyvtárosnak egyaránt, hogy "a gyermekkönyvek útvesztőjében" milyen könyvet olvasson fel vagy ajánljon olvasásra gyermekének, tanítványának.

Húsvéti harangszó. Versek, dalok, jelenetek

Junior Kiadó, Budapest, én. 75 o.

A Háziszínpad-sorozat immáron második kiadását megért darabja a húsvéti megemlékezések különböző formáihoz nyújt segítséget általános iskolás tanulók és tanáraik számára. A húsvéthoz kapcsolódó dalok, versek, mesék és legendák mellett a kötet két különböző iskolai korosztály számára íródott, sokszereplős, viszonylag könnyen színre vihető passiójátékot is magában foglal.

Hogyan készítsünk helyi tantervet?

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet, Miskolc, 1996. 238 o.

A könyv a nevelőtestületek számára nyújt hasznos ötleteket és hathatós segítséget a helyi tantervek elkészítéséhez, komplett tantervek bemutatása által. Három nagyobb egységében átfogó általános iskolai tantervek, valamint társadalom-, illetve természettudományi tantervek tanulmányozhatók, melyeket az adott témakör elméleti és gyakorlati vonatkozásait áttekintő tanulmányok vezetnek be.

Nemzetközi művelődés- és neveléstörténeti szimpózium

Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, Győr, 1996. 332 o.

A magyar iskola ezeréves jubileuma alkalmából 1996. április 1. és 3-a között Győrött nemzetközi művelődés- és neveléstörténeti konferenciát rendeztek. A kötet első része a tudományos felolvasóülés előadásait tartalmazza, második felében a főiskolai és egyetemi hallgatók számára meghirdetett nemzetközi művelődés- és neveléstörténeti pályázat legértékesebb pályaművei olvashatók.

A Minőség Iskolái

John Jay Bonstingl: A Teljeskörű Minőségi Menedzsment (TQM) alkalmazása az iskolában. Fordította: Bartha Leonóra. SCHOOL BT., Nyíregyháza, én., 126 o.

A szerző a Minőségi Iskolák Központjának alapítója és igazgatója, aki könyvében az Egyesült Államokból elindult átfogó gazdasági-fejlesztési stratégiának, a minőségelvnek az oktatás területén történő adaptálási lehetőségeit vizsgálja. Javaslata szerint az iskoláknak fokozatosan el kellene mozdulniuk a tanítás-számonkérés-osztályozás metódusától a folyamatos kooperáció és a tanulás folyamatorientált paradigmája felé, mely által az iskola valamennyi szereplőjének fejlődése és belső kohéziója megvalósulhat.

A Minőség Iskolái

Válogatás az angol nyelvű szakirodalomból. Fordította: Kotschyné Bellosevits Annamária. SCHOOL BT., Nyíregyháza, én., 135 o.

A szöveggyűjtemény elsősorban angol tapasztalatokra épülve, a minőségelv óvodai és iskolai adaptációjához, a testületi légkör javításához, valamint a szülői és társadalmi igények felméréséhez nyújt konkrét módszertani segítséget. A könyv hasznos segédanyagként szolgálhat a pedagógiai programok kialakításához és a megvalósításához szükséges hatékony csapatmunka feltételeinek megteremtéséhez.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.