wadmin | 2009. jún. 17.

Könyvjelző

Talyigás Judit - Mojzes Imre: Minőségbiztosításról iskolaigazgatóknak

(Budapest, 2000, Dinasztia Kiadó, 138 p.)

A könyv azt vizsgálja, mi tekinthető a közoktatásban szolgáltatásnak? Feltárja a különböző minőségbiztosítási rendszerek (ISO 9000, TQM) és az értékelési rendszerek (pl. EFQM) közötti különbségeket, bemutatja, milyen cselekvési lehetőségek állnak az igazgatók és a tanári testületek előtt. Tisztázza, hogy mindez milyen ráfordításokat igényel, s azt is, hogy milyen eredmények várhatók.

Francis Fukuyama: A nagy szétbomlás

(Memoria Mundi sorozat. Budapest, 2000, Európa Könyvkiadó, 544 p.)

Az amerikai szociológus harmadik könyve arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen okok vezettek a fejlett világban tapasztalható erkölcsi bomláshoz. Fukuyama szerint a fejlett társadalmakban zajló folyamatok azt mutatják, hogy a Nagy Szétbomlás után már láthatók a Nagy Újjáépítés jelei, s az ember képes alkalmazkodni az információs kor új feltételeihez.

Hankiss Elemér: Beszélgetések életről és halálról

(Budapest, 2000, Helikon Kiadó, 300 p.)

A népszerű szerző négy kiváló magyar teológussal, tudóssal (katolikus, protestáns, izraelita, buddhista) beszélgetett a televízió nyilvánossága előtt az emberi élet nagy kérdéseiről. Mi a célja az emberi létnek? Ki vagy mi felelős az ember szenvedéseiért? Halhatatlan-e az emberi lélek? Jó-e vagy gonosz az ember? A kötet a televíziós sorozat szerkesztett változata.

Szabó Júlia: A mitikus és a történeti táj

(Budapest, 2000, Balassi Kiadó, 450 p.)

A kötet a 19-20. századi képzőművészet sajátos műfaját, a tájfestészetet tárgyalja ikonológiai és műfajtörténeti szempontból. Az első tanulmány az antik romok jelentéseit kutatja a 19. századi magyar festészet történetében. A második a cédrus jelentésével foglalkozik az eurázsiai kultúrkörben. A harmadik a történeti tájfestészet korszakait tekinti át, míg a negyedik egy transzcendens motívum, a lélekvirág egyetemes és magyar írott-ábrázolt emlékeit elemzi. A kötetet 7 ív képmelléklet teszi látványossá.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.