<

A világ oktatásügyében az egyik legjellemzőbb változás, hogy a tanítás kérdéseiről a kutatók, fejlesztők és a gyakorló pedagógusok figyelme a tanulás fejlesztésének problémájára helyeződik át. A felnövekvő nemzedékek alkalmazkodása 21. század új gazdasági és társadalmi igényeihez nagyban múlik azon, hogy az oktatás mennyire képes hatékonyan segíteni abban, hogy az egyének, a társadalom különböző közösségei és szervezetei képesek legyenek az eddiginél jobban tanulni. Az Országos Közoktatási Intézet ezért választotta második, 2002. október 4-én és 5-én megrendezett országos konferenciájának témájául a tanulás fejlesztésének kérdéseit.

Reményeink szerint a konferencia előadásait, a szekcióviták és a szakmai műhelyek összefoglalóit valamint a pódiumvita szerkesztett változatát közreadó kötet visszaadja a konferencia fő gondolatait, azokat a megoldásra váró problémákat, amelyeket az előadók és közel háromszáz – zömében gyakorló pedagógus – fogalmazott meg.


Tartalom


 

Szerkesztő: Monostori Anikó

© Országos Közoktatási Intézet, 2003

ISBN 963 682 512 2

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.