Az Országos Közoktatási Intézet (OKI) 2001 óta szervez olyan nyitott szakmai napokat, amelyek célja egy-egy kutatási-fejlesztési program eredményeinek megvitatása. E programokon nemcsak az intézet munkatársai vesznek részt, hanem a témához értő és abban érintett meghívott szakértők is. Általában azoknak a programoknak az eredményeit bocsátjuk így szakmai vitára, amelyekről úgy gondoljuk, hogy a közoktatás számára különösen fontos és aktuális témával foglalkoznak, illetve amelyek esetében a további munka lehetséges irányait kívánjuk munkatársainkkal és szakmai partnereinkkel megvitatni. Az ilyen vitákra többféle külső partnert szoktunk meghívni: a kutatói-fejlesztői közösség képviselői mellett különösen azokat a gyakorlati szakembereket látjuk szívesen, akik a közoktatás intézményeiben vagy a közoktatás-irányítás különböző szintjein dolgoznak.


Tartalom


Az Új Pedagógiai Szemlében korábban már megjelent:

Balázs Éva: Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban (2002. április)

Vágó Irén: Óvodai intézményrendszerm óvodai nevelés az ezredfordulón (2002. december)

Villányi Györgyné: Az óvodai nevelési dokumentumok elemzése, az óvodai nevelőmunka megfigyelése és az interjúk tapasztalatai (2002. december)

Nagy Mária: A cigány tanulókkal kapcsolatos pedagógiai problémák a pedagógusképzésben a fiatal pedagógusok munkájában (2002. november)

Kerber Zoltán: A tantárgyi obszerváció néhány tanulsága (2002. december)

 

Szerkesztő: Monostori Anikó
© Balázs Éva, Halász Gábor, Havas Péter, Imre Anna, Kerber Zoltán, Mayer József, Nagy Mária, Radnóti Katalin, Vágó Irén, Villányi Györgyné
© Országos Közoktatási Intézet, 2003

ISBN 963 682 511 4

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.