<

Az OKI országos szakmai konferenciája

Az Országos Közoktatási Intézet 2001. október 5-6-án Magyar közoktatás 2001 címmel országos szakmai konferenciát rendezett, amely a Jelentés a magyar közoktatásról 2000 kötethez kapcsolódott. A konferencia a Jelentés egyes fejezeteinek témájához illeszkedve azt tűzte ki célul, hogy elemezze és értékelje a kilencvenes évtized közoktatási folyamatait, és azonosítsa az előttünk álló évek jelentősebb kihívásait, problémaköreit. A konferencia szekcióvitáitól elsősorban azt várták a Jelentés szerkesztői, hogy megalapozza a soron következő, 2003-ban megjelenő kötet tartalmát.

Az olvasó a kötetben a kétnapos konferencia közel teljes anyagát kapja kézhez. A plenáris előadások szerkesztett szövege mellett közreadjuk a szekciókban elhangzott előadások szövegét és a szekcióvitákról készült raportőri jelentéseket. Ugyancsak bekerült a kötetbe az oktatás társadalmi súlyáról folytatott pódiumvita is.

Reméljük, a konferenciakötet kiadása hozzájárul ahhoz a sokoldalú kommuniká-cióhoz, amelyet a Jelentés szerkesztői kívánnak folytatni azzal a szakmai közönséggel, amely a pedagógiai gyakorlatban, a közoktatás helyi és regionális irányításában és az oktatás kutatásában, fejlesztésében működik.

 


Tartalom


 

A kötet megjelenését az Oktatási Minisztérium támogatta.

Szerkesztette: Monostori Anikó
Felelős kiadó az Országos Közoktatási Intézet főigazgatója

© Sió László, Setényi János, Tóth István György, Halász Gábor, Lannert Judit, Vágó Irén, Schüttler Tamás, Nagy Mária, Hermann Zoltán, Palotás Zoltán, Imre Anna, Tóth Éva, Mártonfi György, Golnhofer Erzsébet, Bognár Mária, Garami Erika, Bajomi Iván, Radó Péter; 2002
© Országos Közoktatási Intézet, 2002

ISBN 963 682 497 7

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.