<

Szerkesztő:
Simon Mária
Kósa Barbara

A kötet megjelenését az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta


Tartalom


© Oktatáskutató és -fejlesztő Intézet, 2007

ISBN 978-963-682-591-1

Kiadja az Oktatáskutató és -fejlesztő Intézet
Felelős kiadó: az intézet főigazgatója

Felelős szerkesztő: Simon Mária

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.