Dominique Simone Rychen :: Kulcskompetenciák: válasz az élet fontos kihívásaira1

wadmin | 2009. jún. 17.

A nemzetközi szinten alkalmazható kulcskompetenciák körének meghatározása során a DeSeCo-projekt kezdetektől fogva rengeteg kérdéssel és kritikával szembesült. 1999-ben, a projekt első szimpóziumán Philippe Perrenoud szociológus a következő provokatív címet adta hozzászólásának: „Az egyetemes kulcskompetenciák meghatározása: technokrata fantázia vagy az emberi jogok kiterjesztése?”. Jack Goody antropológus (2001) azt állítva támadta a projektet, hogy képtelenség az összes országban és a társadalom minden területén érvényes, körülhatárolható kompetenciahalmazt találni.

Heinz Gilomen :: Az elvárt kimeneti eredmények: sikeres élet és jól működő társadalom1

wadmin | 2009. jún. 17.

A DeSeCo-projekt annak a régóta fennálló igénynek a felismerésével indult, hogy a kompetenciák meghatározásához és kiválasztásához átfogó elméleti alapokon nyugvó keretre volna szükség, amely a kutatás-fejlesztésnek, illetve a különböző felmérések, indikátorok értelmezésének hivatkozási alapjául szolgálhatna. A munka eddig a kompetencia és a kulcskompetencia fogalmának tisztázására, a kulcskompetenciák kategóriáinak kidolgozására és az egyes kategóriákon belül meghatározható, a demokratikus, piacorientált társadalmak állampolgárai számára fontos kulcskompetenciák megfogalmazására irányult.

Jos Letschert :: Bevezető „A teljes ember. A tantervfejlesztés és az új kompetenciák kapcsolata” című kötethez1

wadmin | 2009. jún. 17.

A CIDREE2 új évkönyve jól illeszkedik az eddigi évkönyvek sorába, melyek mindegyike az oktatásban megfigyelhető változások egy-egy aspektusát dolgozta fel. Az idei évkönyv a kompetenciákkal foglalkozik: azzal, hogy mire van szükségük a diákoknak ahhoz, hogy a posztmodern társadalom elvárásainak és igényeinek megfelelve képesek legyenek jó és teljes életet élni.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.