A kompetencia fogalmának értelmezése

wadmin | 2009. jún. 17.

Vass Vilmos

A kompetencia fogalmának értelmezése

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.”

(Coolahan)

Pála Károly :: Kompetencia alapú oktatási programcsomagok fejlesztése Magyarországon

wadmin | 2009. jún. 17.

Az oktatási programcsomagok fejlesztésének koncepciója 2002 nyarán fogalmazódott meg először a Modernizáció és programfejlesztés1 című dokumentumban. A szerzők az elmúlt időszak kutatási és mérési eredményeire alapozva fogalmazták meg a magyar közoktatás modernizációjának szükségességét: a jelentős mértékben megváltozott kulturális környezet kihívásaira választ adó új tudáskoncepcióra épülő innováció igényét.

Havas Péter :: A természettudományi kompetenciákról és a természettudományi oktatás kompetencia alapú fejlesztéséről

wadmin | 2009. jún. 17.

Az a társadalmi-gazdasági fejlődés, amelyet az emberiség a 21. századra elért, jelentős mértékben köszönhető a természettudományok eredményeinek, azok sikeres műszaki-technológiai alkalmazásainak. A 21. század elején Európában és világszerte a tudás társadalma épül, már ahol erre a lakosság műveltsége, képzettsége és az ország vezetésének szelleme kellő alapot biztosít. A társadalmilag fontos termékek és szolgáltatások értékét ma már nem a bennük lévő anyag, az előállításukhoz felhasznált energia határozza meg elsősorban, hanem a hozzáadott szellemi érték.

Falus Katalin – Jakab György :: Aktív állampolgárságra nevelés

wadmin | 2009. jún. 17.

A jelenismereti tárgyak rendszerszerű fejlesztése 2000-ben kezdődött el az Országos Közoktatási Intézetben: először az Emberismeret és etika, majd a Társadalomismeret modultantárgy, később a kettő ötvözéséből létrejött teljes óraszámú komplex tárgy, az Ember- és társadalomismeret, etika fejlesztése indult el, s tart jelenleg is. A rendszerszerű fejlesztésnek már voltak előzményei, 1999-től évente egy-két projektben tudtunk a témában – különböző megközelítésekből – fejleszteni.

Horváth Dániel – Száraz Péter – Varga Attila :: A környezeti kompetenciák fejlesztése Magyarországon Eredmények és lehetőségek

wadmin | 2009. jún. 17.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 57. közgyűlésén 2002. december 20-án a 2005–2015 közötti évtizedet a „Tanulás a fenntarthatóságért” évtizedének nyilvánította. Vagyis a nemzetközi közösség egy évtizedet szán annak a célnak az elérésére, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezet- és egészségvédelem alapértékei.

Balázsi Ildikó – Felvégi Emese – Rábainé Szabó Annamária – Szepesi Ildikó :: A 2006-os Országos kompetenciamérés tartalmi kerete

wadmin | 2009. jún. 17.

Az Országos kompetenciamérés (OKM) azt vizsgálja, hogy a tanulók képesek-e a tudásukat alkalmazni, további ismeretszerzésre felhasználni, vagyis birtokában vannak-e annak az eszköztudásnak, amely nélkülözhetetlen további fejlődésükhöz. A felmérés tesztjei ezért – a korszerű nemzetközi mérésekhez hasonlóan – nem a tantervi követelmények teljesülését mérik elsősorban, hanem azt, hogy a tanulók képesek-e ismereteiket felhasználva a mindennapi élethelyzetekhez kapcsolható problémákat megoldani.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.