wadmin | 2009. jún. 17.

Előszó

Hagyománnyá vált, hogy a Felnőttoktatási Akadémián elhangzott előadásokat kötetbe gyűjtve megjelentetjük. Az elmúlt évben ezt CD-re másolva tettük meg, de számos jelzés érkezett kollégáinktól, amelyekben jelezték, nem tartják ezt még jó megoldásnak. Részben az egyes intézmények technikai feltételei, részben pedig a szokások azok, amelyek a hagyományos, kötetekben testet öltő szövegközlés mellett "törtek lándzsát". Ebben az évben tehát, méltányolva a kéréseket, visszatérünk a korábban alkalmazott megoldáshoz.

A 2001. a kerettantervek bevezetésének éve volt s ezért érthető, hogy ez a kérdés alkotta a konferencia központi témáját, valamilyen módon minden előadás erre reflektált. A konferencia szervezésekor két dolgot tartottunk fontosnak:

  • Szerettünk volna részben az előadások, részben a konzultációk, fórumok alkalmával konkrét, gyakorlati tanácsokat adni az intézmények jelenlévő képviselői számára, hiszen tudtuk, hogy a kerettantervek bevezetése számos gondot és problémát vet fel a napi munka során, de ugyanakkor
  • szerettünk volna arra is rávilágítani, hogy miért volt elkerülhetetlen a kerettantervek bevezetése úgy és abban a formában, ahogy ez megtörtént az iskolarendszerű felnőttoktatás számára. Ezért az előadók kiválasztásakor és az előadások témájának a meghatározásakor törekedtünk arra, hogy megjelenjen az a nemzetközi környezet, világossá váljon az a kihívás, amelyre a közoktatás e szektorának is elkerülhetetlenül válaszokat kell megfogalmaznia.
  • A kötet a konferencián elhangzott előadások utólag megszerkesztett változatait tartalmazza. Szeretnénk erről a megoldásról is néhány szót szólni:

  • A korábbi kiadásokat a szakma örömmel fogadta, ám az előadások (sokszor) szószerinti közlésével nem minden esetben tudtak megbarátkozni. Noha ennek a szövegközlési megoldásnak Magyarországon (is) komoly hagyománya van, az olvasók egy részét zavarta a rendelkezésére bocsátott szöveg stiláris "fésületlensége". Úgy gondoltuk, hogy a zavartalanabb olvashatóság érdekében előadóinktól szerkesztett szöveget kérünk, amelyek a gyulai konferencián elhangzott előadásokon alapulnak. Ez a megoldás lehetőséget nyújtott számukra ahhoz, hogy előadásaikhoz jegyzeteket fűzzenek, ezzel is elősegítve azt, hogy a konferencia kettős célkitűzése eredeti szándékainknak megfelelően valósulhasson meg: legyen hatékony
  • információs fórum és
  • egyúttal az akkreditációs pedagógus-továbbképző program második állomása.

Budapest, 2002. január 8.

Mayer József

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.