wadmin | 2009. jún. 17.

Rövidítések jegyzéke

ÁNTSZ
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
BM
Belügyminisztérium
CCC
Cross-Curricular Competencies, tantárgyközi kompetenciák
CEFTA
Central European Free Trade Agreement, Közép-európai Szabadkereskedelmi egyezmény
DADA
Dohányzás-, alkohol-, drog-, AIDS-megelőző program
EBRD
European Bank for Reconstructuring and Development, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
EEA
European Economic Area, Európai Gazdasági Térség
EFTA
European Free Trade Association, Európai Szabadkereskedelmi Társulás
ÉKP
Értékközvetítő és képességfejlesztő program
ELTE
Eötvös Loránd Tudományegyetem
ERYCA
Európai Ifjúsági és Tanácsadó Ügynökség
EU
Európai Unió
FIT
Foglalkoztatási és Információs Tanácsadó
GDP
Gross Domestic Product, bruttó hazai termék
IEA
International Association for the Evaluation of Education Achievement, a tanulmányi teljesítmények értékelésének nemzetközi szervezete
IKT
Információs és Kommunikációs Technológia
ILO
International Labour Organisation, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
INES
Indicators of Education Sistems, oktatási rendszerek indikátorai
ISCED
International Standard Classification of Education, az oktatás nemzetközi standard osztályozási rendszere
ITK
Idegennyelvi Továbbképző Központ
JATE
József Attila Tudományegyetem
JPTE
Janus Pannonius Tudományegyetem
KIÉT
Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa
Kjt.
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
KLTE
Kossuth Lajos Tudományegyetem
KOMA
Közoktatási Modernizációs Közalapítvány
KÖÉT
Közoktatási Érdekegyeztető Tanács
KSH
Központi Statisztikai Hivatal
KT
Közoktatás-politikai Tanács
Ktv.
Közoktatási törvény
MAB
Magyar Akkreditációs Bizottság
MHP
Magyar Háztartás Panel
MKM
Művelődési és Közoktatási Minisztérium
MNB
Magyar Nemzeti Bank
MTA
Magyar Tudományos Akadémia
MüM
Munkaügyi Minisztérium
NAT
Nemzeti alaptanterv
NSZI
Nemzeti Szakképzési Intézet
NYIK
Nyelvi, irodalmi, kommunikációs program
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development, Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete
OI
Oktatáskutató Intézet
OKÉV
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
OKI
Országos Közoktatási Intézet
OKJ
Országos Képzési Jegyzék
OKNT
Országos Köznevelési Tanács
OKSZI
Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda
OKT
Országos Képzési Tanács
OKTV
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
OM
Oktatási Minisztérium
OMK
Országos Munkaügyi Központ
OMMK
Országos Munkaügyi Módszertani Központ
OSZT
Országos Szakképzési Tanács
OSZTV
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
PAB
Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Bizottság
PAT
Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület
PDSZ
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
PHARE
Poland-Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy, Lengyelország és Magyarország támogatása a gazdaság átalakítására
PM
Pénzügyminisztérium
PSZ
Pedagógusok Szakszervezete
PTMIK
Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ
SITES
Második nemzetközi felmérés az informatikai technológiáról
SZCSM
Szociális és Családügyi Minisztérium
TÁKISZ
Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat
TÁRKI
Társadalomkutatási és Informatikai Egyesülés
TIMSS
Third International Mathematics and Science Study, Harmadik Nemzetközi Matematikai és Természettudományos Vizsgálat
TIT
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
TSTAR
Területi statisztikai adatbázisrendszer
UNESCO
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization,
az ENSz Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.