wadmin | 2009. jún. 17.

90. táblázat

A minkaügyi szervezet rendszerében folyó munkaerő-piaci képzésben

részt vettek számának megoszlása a képzések típusa szerint, 1996


Áthúzódó Az adott év- Elindított, kö- Előző Összesen
befejezett ben indított vetkező évre évről
szak- és befejezett áthúzódó áthúzódó
képzés képzés képzés képzés

Közismereti, felzárkóztató, hiánypótló 198 348 0 0 543
Szakmai alapozó, pályaorientáló 1 442 1 459 1 084 52 4 037
Állam által elismert szakképesítést adó 29 591 18 342 23 903 3 634 73 470
Elismert szakképzettséget nemadó 5 219 2 923 2 145 160 11 453
Szakmai továbbképzés 414 2 015 373 75 2 377
Munkaerő-piaci tréning 175 633 0 0 353
Egyéb képzés 1 284 1 763 338 15 3 335
Összesen 39 243 27 543 27 344 3 945 98 075

Forrás: A felnőttképzés helyzete..., 1996

 

91. táblázat

A középiskolát végzett szakmunkástanulók száma és aránya, 1960/61-1996/97


Tanév Szakmunkástanulók Középiskolát Aránya (%)
száma végzettek száma

1960/61 125 343 6 858 5,5
1965/66 172 383 8 721 5,1
1970/71 223 238 9 870 4,4
1975/76 164 581 7 543 4,6
1980/81 154 096 6 228 4,0
1985/86 176 380 6 370 3,6
1989/90 201 702 8 016 4,0
1990/91 209 371 8 299 4,0
1991/92 204 655 8 467 4,1
1992/93 188 570 7 955 4,2
1993/94 174 187 8 036 4,6
1994/95 163 330 8 153 5,0
1995/96 154 294 8 949 4,0
1996/97 143 864 8 884 6,2

Forrás: MKM oktatási statisztikái

 

92. táblázat

Az egyházi és felekezeti fenntartású iskolák, tanulóik és a pedagógusok száma, 1992/93-1996/97


1992/93

1994/95

1995/96

1996/97


Intézmény
Óvoda 22 36 43 53
Általános iskola 58 110 131 146
Gyógypedagógiai intézmény 3 5 3 3
Szakiskola 2 8 6 8
Szakmunkásképző iskola 1 1 3 4
Középiskola 33 48 52 63
Ebből gimnázium 31 44 51 61
Egyetem, főiskola 26 28 28 28

Tanuló
Óvoda 1 539 2 650 3 290 3 947
Általános iskola 11 260 23 315 28 695 3 690
Gyógypedagógiai intézmény 105 185 171 150
Szakiskola 27 1 095 576 587
Szakmunkásképző iskola 147 152 514 597
Középiskola 9 806 14 164 15 257 17 153
Ebből gimnázium 8 905 13 277 13 892 15 520
Egyetem, főiskola 2 137 5 237 6 302 7 514

Pedagógus
Óvoda 123 221 274 327
Általános iskola 899 1 915 2 383 2 663
Gyógypedagógiai intézmény 17 30 15 24
Szakiskola 4 90 33 45
Szakmunkásképző iskola 18 13 56 62
Középiskola 794 1 277 1 467 1 709
Ebből gimnázium 735 1 213 1 365 1 621
Egyetem, főiskola 429 912 1 258 1 238

Forrás: Magyar Statisztikai Zsebkönyv ’96, KSH

 

93. táblázat

Az alapítványi és egyéb fenntartású iskolák, tanulóik és a pedagógusok száma, 1992/93-1996/97


1992/93 1994/95 1995/96 1996/97

Intézmény
Óvoda 26 43 94 115
Általános iskola 25 33 47 60
Gyógypedagógiai intézmény 2 6 6 8
Szakiskola 8 11 15 14
Szakmunkásképző iskola 13 14 18 26
Középiskola 19 30 52 72
Ebből gimnázium 13 13 24 26
Egyetem, főiskola 3 4 4 5

Tanuló
Óvoda 964 2 881 5 410 5 986
Általános iskola 2 500 3 299 4 126 6 353
Gyógypedagógiai intézmény 264 484 591 575
Szakiskola 1 107 1 044 1 136 764
Szakmunkásképző iskola 952 1 547 1 886 3 001
Középiskola 2 393 7 514 10 596 12 478
Ebből gimnázium 1 115 2 110 2 213 2 276

Pedagógus
Óvoda 103 276 546 606
Általános iskola 290 406 550 781
Gyógypedagógiai intézmény 122 175 160 260
Szakiskola 19 23 24 25
Szakmunkásképző iskola 71 70 126 175
Középiskola 268 604 810 821
Ebből gimnázium 129 243 309 279
Egyetem, főiskola 39 658 775 1 381

Forrás: Magyar Statisztikai Zsebkönyv ’96, KSH

 

94. táblázat

A nem önkormányzati intézmények, tanulók és pedagógusok aránya

az összeshez viszonyítva, 1996/97 (%)


Intézmény Tanuló Pedagógus

Óvoda 4 3 3
Általános iskola 5 4 4
Gyógypedagógiai intézmény 6 2 4
Szakiskola 11 12 10
Szakmunkásképző iskola 8 3 4
Középiskola 14 8 9
Egyetem, főiskola 37 10 13

Forrás: Magyar Statisztikai Zsebkönyv ’96, KSH

 

95. táblázat

A tanulók megoszlása képzési szint szerint a magán- és az egyházi iskolákban, 1996/97 (%)


Magániskola Egyházi iskola

Óvoda 17 6
Általános iskola 18 52
Gyógypedagógiai intézmény 2 0
Szakiskola 2 1
Szakmunkásképző iskola 8 1
Szakközépiskola 28 3
Gimnázium 6 25
Egyetem, főiskola 19 12

Forrás: Magyar Statisztikai zsebkönyv ’96, KSH

 

96. táblázat

Az oktatási intézmények száma felekezetek szerint, 1995


Katolikus Református Evangélikus Zsidó Egyéb Összesen

Iskola és óvoda 157 70 26 2 1 256
Kollégium 52 16 5 1 1 75

Összesen 209 86 31 3 2 331

Forrás: Magarországi egyházak..., 1996 alapján összeállította Várhegyi György

 

97. táblázat

Az alapítványi és magániskolák száma oktatási szintenként Budapesten és vidéken, 1996/97


Budapest % Vidék % Összesen

Óvoda 33 41,7 46 58,3 79
Általános iskola 27 43,5 35 56,5 62
Gimnázium 27 52,9 24 47,1 51
Szakközépiskola 12 57,1 9 42,9 21
Szakmunkásképző és szakiskola 8 25,8 23 74,2 31
Félfelsőfokú szakképző intézmény 29 55,8 23 44,2 52
Főiskola 14 78,6 4 21,4 18
Művészeti (zene) iskola 11 16,4 56 83,6 67
Kollégium 0 0 4 100,0 4

Összesen 161 41.8 224 58,2 385

Forrás: Magániskolák alamnachja, 1997

 

98. táblázat

A középiskolai kollégiumok számának váltopzása megyénként, 1990, 1995, 1997


megye 1990 1995 1997 1990 = 100%

Baranya 24 23 21 88
Bács-Kiskun 32 30 30 94
Békés 33 33 32 97
Borsod-Abaúj-Zemplén 32 32 31 97
Budapest 41 33 29 71
Csongrád 31 28 24 77
Fejér 16 16 14 88
Győr-Moson-Sopron 32 32 31 97
Hajdú-Bihar 35 31 29 83
Heves 24 22 22 92
Jász-Nagykun-Szolnok 37 36 33 89
Komárom-Esztergom 16 16 14 88
Nógrád 7 6 6 86
Pest 27 27 26 96
Somogy 24 22 24 100
Szabolcs-Szatmár-Bereg 33 33 31 94
Tolna 18 16 17 94
Vas 20 20 18 90
Veszprém 22 22 19 86
Zala 13 13 12 92

Összesen 517 491 463 90

Forrás: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, 1997

 

99. táblázat

A középiskolai kollégiumok száma fenntartók szerint, 1995 és 1997


Fenntartó 1995 1997 1995 = 100%

települési önkormányzat 338 318 94,1
megyei önkormányzat 17 77 452,9
állami fenntartó 4 4 100,0
egyház 25 31 124,0
alapítvány 3 4 133,3
egyéb 104 29 27,9

Összesen 491 463 94,3

Forrás: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, 1997

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.