wadmin | 2009. jún. 17.

80. táblázat

A felsőfokú intézményekbe felvettek számának alakulása intézménytípusonként, 1987-1996


1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Jogi karok 464 533 632 628 691 793 950 934 1 352 1 592
Jogi főiskolák 130 193 183 371 379 410 476 478 358 444
Bölcsészkarok 879 1 007 1 056 1 370 2 199 3 491 3 838 3 833 5 286 5 500
Természetudományi karok 904 986 1 027 1 167 1 442 1 831 2 270 2 080 2 376 2 678
Tanárképző főiskolák 2 619 2 861 2 751 2 778 2 770 3 115 3 889 3 588 4 146 3 845
Tanító- és óvóképzők 2 308 2 777 2 378 2 436 2 713 2 774 2 362 2 397 3 295 3 314
Gazdasági intézmények 1 473 1 760 1 829 1 966 2 111 2 551 3 103 3 435 4 732 4 592
Műszaki intézmények 3 893 4 529 4 077 4 742 5 622 6 243 7 709 8 264 10 257 10 330
Művészeti intézmények 398 486 471 455 580 645 671 620 652 572
Egészségügyi intézmények 1 467 1 650 1 627 1 777 1 719 1 678 1 960 1 979 2 125 2 175
Agrárintézmények 1 472 1 910 1 778 1 752 2 124 2 599 3 081 3 239 3 741 4 179

Összesen 16 007 18 712 17 809 19 442 22 350 26 130 30 309 30 849 38 320 39 221

Forrás: Neuwirth, 1997b

 

81. táblázat

A gimnáziumok és szakközépiskolák megoszlása a felsőoktatásba felvett tanulóik aránya szerint, 1990-1996 (%)


A felsőoktatásba felvettek aránya


80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 1-9

Gimná- 1990 0,5 2,7 6,0 9,8 15,2 31,5 26,1 8,2
ziumok 1993 0,5 3,4 7,8 16,1 17,6 17,1 22,4 12,7 2,4
1996 2,0 10,2 9,1 20,9 18,5 15,0 11,8 8,3 4,3

Szakközép- 1990 0,5 1,4 13,8 35,8 48,6
iskolák 1993 1,0 1,6 6,8 18,7 38,7 33,2
1996 0,2 0,7 2,6 7,8 18,1 31,1 39,5

Forrás: Neuwirth, 1997a

 

82. táblázat

A középiskolák megoszlása a felsőoktatásba felvett tanulóik aránya szerint településtípusonként és intézménytípusonként, 1991-1995 átlaga


80
felett
A felsőoktatásba felvettek aránya, %

70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 1-9 átlag

Gimnáziumok

Budapest 1,7 1,7 8,6 6,9 19,0 17,2 22,4 19,0 3,5 34,86
Nagyvárosok* - 4,0 20,0 20,0 12,0 32,0 - 12,0 - 44,84
Egyéb megyeközpontok - 3,1 18,8 15,6 21,9 21,9 12,5 6,2 - 44,50
Egyéb települések - 1,1 1,1 8,8 16,5 28,6 25,3 16,4 2,2 32,50
Összesen 0,5 1,9 8,3 10,7 17,5 24,8 19,4 15,0 1,9 36,53

Vegyes iskolák

Budapest - - - - - - - 30,0 70,0 8,33
Nagyvárosok* - - - - - 14,3 28,6 42,9 14,2 19,14
Egyéb megyeközpontok - - - - 17,6 5,9 29,4 41,2 5,9 23,53
Egyéb települések - - - 1,2 7,3 18,3 29,3 36,6 7,3 22,57
Összesen 0,8 6,8 13,5 24,8 36,8 17,3 20,19

Szakközépiskolák

Budapest - - - - - - 6,4 32,3 61,3 9,08
Nagyvárosok* - - - - - 20,0 15,5 35,6 28,9 17,49
Egyéb megyeközpontok - - - - 2,4 6,0 25,0 47,6 19,0 16,83
Egyéb települések - - 0,7 - 0,7 3,9 14,0 53,5 27,2 14,57
Összesen 0,3 0,9 6,0 15,6 45,3 31,9 14,51

Minden iskola

Budapest 0,7 0,7 3,6 2,9 7,9 7,1 12,1 26,4 38,6 19,65
Nagyvárosok* - 1,2 6,0 6,0 3,5 22,6 13,1 29,8 17,8 25,90
Egyéb megyeközpontok - 0,8 4,5 3,7 9,0 9,8 22,6 36,8 12,8 24,35
Egyéb települések - 0,3 0,7 3,0 7,3 15,2 21,5 37,7 14,3 22,15
Összesen 0,2 0,6 2,7 3,5 7,3 13,4 18,7 34,1 19,5 22,54

Forrás: Neuwirth, 1997a

* Miskolc, Szeged, Pécs, Debrecen, Győr.

 

83. táblázat

Az érettségire épülő középfokú szakképzés adatai, 1996/97


Ipari Mezőgazdasági Egyéb Összesen Változás 1995/96-hoz képest, %

Tanulók száma 12 899 2 291 24 878 40 068 127
    Ebből nappalin 11 793 2 255 19 223 33 271 138
Technikusi vizsgát tett (1996-ban) 8 806 2 169 623 11 598 112
    Ebből nappalin 8 119 2 115 579 10 813 106

Forrás: Magyar Statisztikai Zsebkönyv ’96, KSH

 

84. táblázat

A dolgozók általános iskolájába járók száma és aránya tagozatok szerint, 1987/88 és 1989/90-1995/1996


Alapismereti % Esti % Levelező % Munkás-tovább-képzés % Összesen %

1987/88 1 137 7,4 10 856 71,1 1 259 8,2 2 019 13,2 15 271 100,0
1989/90 616 4,7 11 218 85,0 698 5,3 667 5,1 13 199 100,0
1990/91 466 3,8 10 908 88,7 399 3,2 520 4,2 12 293 100,0
1991/92 377 3,2 10 627 90,6 444 3,8 276 2,4 11 724 100,0
1992/93 338 3,1 9 929 90,7 426 3,9 251 2,3 10 944 100,0
1993/94 239 2,5 8 477 90,3 432 4,6 238 2,5 9 386 100,0
1994/95 370 5,3 6 091 87,0 442 6,3 95 1,4 6 998 100,0
1995/96 221 4,2 4 579 88,0 359 6,9 46 0,9 5 205 100,0

Forrás: MKM oktatási statisztikái

 

85. táblázat

A dolgozók iskoláiban tanulók életkor szerinti megoszlása és a nők aránya, 1987/88, 1989/90-1996/94 és 1995/96


18 éves és fiatalabb % 19-23  éves % 23 év felettiek % Összesen Nők %

1987/88 6 580 62,3 2 155 20,4 1 821 17,3 10 556 2 384 22,6
1989/90 7 364 77,3 1 166 12,2 997 10,5 9 527 2 273 23,9
1990/91 6 857 80,3 1 101 12,9 586 6,9 8 544 2 018 23,6
1992/93 6 731 78,9 1 349 15,8 451 5,3 8 531 2 110 24,7
1993/94 8 025 89,3 957 10,7 0 0,0 8 982 2 429 27,0
1995/96 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 5 205 1 174 22,5

Forrás: MKM oktatási statisztikái

 

86. táblázat

A dolgozók általános iskoláinak száma és aránya tagozatok szerint, 1987/88, 1989/90-1993/94 és 1995/96


Alapismereti (5-10 hónapos) % Esti % Levelező % Munkás-tovább-képzés % Üzembe kihe-lyezett % Összesen

1987/88 65 33,3 158 81,0 29 14,9 37 19,0 28 14,4 195
1989/90 53 26,6 175 87,9 21 10,6 18 9,0 18 9,0 199
1990/91 35 21,7 139 86,3 15 9,3 11 6,8 7 4,3 161
1991/92 27 17,6 134 87,6 13 8,5 7 4,6 8 5,2 153
1992/93 24 16,9 124 87,3 15 10,6 7 4,9 6 4,2 142
1993/94 18 16,1 96 85,7 15 13,4 7 6,3 3 2,7 112
1995/96 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 82

Forrás: MKM oktatási statisztikái

 

87. táblázat

Az eredményes szakmunkásvizsgát tettek száma nappali és munka melleti képzésben, 1950-1994


Év Szakmunkástanulók Felnőtt dolgozók A felnőttek aránya (%)

1950 29 100 50 019 63,2
1955 22 100 15 630 41,4
1960 34 890 25 024 41,8
1965 47 268 27 742 37,0
1970 65 822 14 819 18,4
1975 57 170 22 633 28,4
1980 46 586 20 549 30,6
1985 52 234 5 584 9,6
1990 51 558 5 955 10,4
1991 55 412 5 787 9,5
1992 62 451 5 967 8,7
1993 60 040 5 498 8,4
1994 55 617 6 273 10,1

Forrás: MKM oktatási statisztikái

 

88. táblázat

A középiskolai felnőttképzésben tanulók száma, 1989/90-1993/94 és 1995/96


Év Gimnazisták száma Szakközépiskolások száma

4 éves 3 éves 2 éves

1989/90 19 308 22 252 24 185 8 625
1990/91 18 820 18 508 21 494 7 673
1991/92 19 912 16 632 20 733 7 083
1992/93 21 509 16 440 25 861 6 433
1993/94 22 588 17 208 29 307 6 174
1995/96 22 468 15 630 30 442 6 164

Forrás: MKM oktatási statisztikái

 

89. táblázat

A középiskola esti-levelező tagozatán tanulók számának és arányának alakulása

gazdasági áganként, 1980/81-1995/96


Gimnázium

Szakközépiskola Középiskola együtt

Ipar Mezőgazdaság Szolgáltatás Összesen

1980/81 35 218 55 395 4 839 34 880 95 114 130 332
1985/86 20 396 38 360 2 623 23 225 64 208 84 604
1990/91 18 820 27 122 1 206 21 014 49 342 68 162
1991/92 19 912 24 948 628 20 716 46 292 66 204
1992/93 21 509 27 993 742 19 652 48 387 69 896
1993/94 22 588 32 249 794 20 704 63 747 76 335
1994/95 23 491 36 177 680 20 856 57 713 81 204
1995/96 22 461 33 173 636 19 614 53 423 75 884

Százalékos arány


1980/81 27,0 42,5 3,7 26,8 73,0 100,0
1985/86 24,1 45,3 3,1 27,5 75,9 100,0
1990/91 27,6 39,8 1,8 30,8 72,4 100,0
1991/92 30,1 37,7 0,9 31,3 69,9 100,0
1992/93 30,8 40,0 1,1 28,1 69,2 100,0
1993/94 29,6 42,2 1,0 27,1 70,4 100,0
1994/95 28,9 44,6 0,8 25,7 71,1 100,0
1995/96 29,6 43,7 0,8 25,8 70,4 100,0

Forrás: Szakképzés Magyarorszgáon..., 1997

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.