wadmin | 2009. jún. 17.

70. táblázat

A felvételi eljárások a különböző szakképző osztályokban (az öszes megfelelő típusú iskola százalékában), 1996


Speciális szakiskola Szakmunkásképző Szakközépiskola Világbanki szakközép-iskola

Mindenkit felvettek 43,8 28,0 3,9 3,0
Egészségügyi alkalmasság 33,3 40,0 24,5 17,3
Szakmai rátermettség 6,7 32,5 8,8 12,1
Felvételi elbeszélgetés 26,7 47,5 27,2 36,4
Általános iskolai eredmény 40,0 80,0 77,7 81,8
Írásbeli felvételi 13,3 17,5 71,6 88,2
Szóbeli felvételi 6,7 2,5 15,7 18,2
Pszichológiai teszt 6,3 2,5 4,9 9,1

Forrás: Liskó, 1996

 

71. táblázat

A belépő tanulmányi átlagok az iskolák presztízse szerint, 1996


Osztálytípus

Közepes presztízsű iskolák Magas presztízsű iskolák

8 osztályos gimnázium 4,50 4,43
6 osztályos gimnázium 4,38 4,58
Két tannyelvű osztály 4,15 4,55
Tagozatos gimnázium 4,04 4,50
Hagyományos gimnázium 3,83 4,42
Világbanki szakközépiskola 4,00 4,20
Szakközépiskola 3,59 3,85
Speciális szakiskola 2,50 2,90
Szakmunkásképző 2,46 2,67

Forrás: Liskó, 1996

 

72. táblázat

A tanulók négy év alatti lemorzsolódása a gimnáziumokban és a szakközépiskolákban, 1985/86-1995/96


Az 1. évfolyam indulási éve A 4. évfolyam befejezési éve Az 1. évfolyam létszáma az indulás évében A 4. évfolyamot eredményesen befejező tanulók száma A négy év alatt lemorzsolódott tanulók aránya (%) Az 1. évfolyam létszáma az indulás évében A 4. évfolyamot eredménye- sen befejező tanulók száma A 4 év alatt lemorzsoló- dott tanulók aránya (%)


Gimnázium Szakközépiskola

1985/86 1988/89 27 740 24 474 11,8 35 452 28 907 18,5
1986/87 1989/90 27 708 24 617 11,2 36 476 30 357 16,8
1987/88 1990/91 28 384 25 016 11,9 37 169 31 186 16,1
1988/89 1991/92 30 422 27 013 11,2 42 195 34 942 17,2
1989/90 1992/93 35 683 31 575 11,5 47 720 40 498 15,1
1990/91 1993/94 3 255 31 588 10,4 47 468 39 285 17,3
1991/92 1994/95 35 070 32 134 8,4 48 418 40 993 15,3
1992/93 1995/96 36 289 33 216 8,5 48 521 43 290 10,8

Forrás: Szakképzés Magyarországon..., 1997

 

73. táblázat

A tanulók lemorzsolódási arányai a szakmunkásképző iskolákban, 1988/89-1995/96


Az I. évfolyam indulási éve

A III. évfolyam befejezésiéve Az I. évfolyam létszáma az indulási évben A III. évfolyam létszáma a záró tanévben A 3 év alatti lemorzsolódás(%)

1988/89 1990/91 73 026 56 223 23,0
1989/90 1991/92 80 239 61 956 22,8
1990/91 1992/93 77 192 59 520 22,9
1991/92 1993/94 69 557 54 867 21,1
1992/93 1994/95 62 202 49 231 20,9
1993/94 1995/96 58 897 47 073 20,1

Forrás: Szakképzés Magyarországon..., 1997

 

74. táblázat

Érettségizettek összefoglaló adatai, 1990, 1994 és 1996


1990 1994 1996

Gimnázium nappali tagozatán 24 136 31 029 32133
Gimnáziumban összesen 27 241 34 413 n. a.
Szakközépiskola nappali tagozatán 28 903 37 575 41 280
Szakközépiskolában összesen 40 633 45 788 n. a.

Nappali tagozaton összesen 53 039 68 604 73 413

Érettségizett, a 18 éves népesség %-ában 36,9 37,9 44,5
Felsőfokú intézménybe nappali tagozatra jelentkezett 46 767 79 419 79 369
Felvettek a nappali tagozaton érettségizettek %-ában 31,7 43,4 52,3

Forrás: Magyar Statisztikai Zsebkönyv ’96, KSH; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

75. táblázat

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képesítések száma a megkívánt iskolai és szakmai előképzettség szerint


Alapiskolai végzettség nélkül is megszerezhető szakképesítés

47

Alapiskolai végzettséggel megszerezhető szakképesítés

217

Alapműveltségi vizsgával megszerezhető szakképesítés

109

Alapiskolai végzettséggel és szakmai előképzettséggel megszerezhető szakképesítés

40

Alapműveltségi vizsgával és szakmai előképzettséggel megszerezhető szakképesítés

46

Középfokú végzettséggel megszerezhető szakképesítés

377

Középfokú végzettséggel és szakmai előképzettséggel megszerezhető szakképesítés

85

Felsőfokú végzettséggel megszerezhető szakképesítés

11

Közép- és felsőfokú végzettséggel megszerezhető szakképesítés

1


Forrás: Degéné, 1997

 

76. táblázat

A felsőoktatás nappali tagozatára jelentkezők száma intézménytípusonként, 1987-1996


1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Jogi karok 1 602 1 695 1 825 2 141 2 335 2 916 3 127 4 044 4 165 5 610
Jogi főiskolák 912 994 1 185 1 244 1 776 1 866 2 764 2 752 2 332 2 595
Bölcsészkarok 2 818 3 172 3 321 4 175 7 241 9 981 12 781 15 908 16 540 14 139
Természettudományi karok 1 727 1 969 2 091 2 485 2 497 3 971 5 014 5 339 5 441 4 460
Tanárképző főiskolák 8 386 9 250 8 943 8 570 8 021 6 784 10 080 10 087 10 282 6 327
Tanító- és óvóképzők 6 229 5 748 5 656 6 343 5 777 5 704 5 038 5 923 6 864 4 470
Gazdasági intézmények 5 077 5 505 5 655 5 854 5 936 7 309 8 175 9 241 10 553 11 922
Műszaki intézmények 6 759 7 120 5 909 6 643 7 954 9 137 10 641 11 672 12 658 12 667
Művészeti intézmények 2 875 3 113 2 773 2 975 3 157 3 812 4 508 41 96 4 974 3 661
Egészségügyi intézmények 4 517 4 478 4 070 3 994 3 805 3 956 4 306 4 553 4 813 5 429
Agrárintézmények 3 674 3 717 3 323 3 701 3 142 4 469 5 745 6 967 7 227 6 940

Összesen 44 576 45 761 43 751 48 125 51 641 59 905 72 179 80 682 85 849 78 220

Változás az előző év százalékában 106,6 102,7 95,6 110,0 107,3 116,0 120,5 111,8 106,4 91,1

Forrás: Neuwirth, 1997b

 

77. táblázat

A felsőfokú képzésben részesülők aránya a gazdaságilag fejlett államokban és Magyarországon korcsoport szerinti bontsban, 1994 (%)


OECD-átlag Magyarország

18-21 évesek 21,5 11
22-25 évesek 15,3 6,9
26-29 évesek 6,6 2,9

 

78. táblázat

A felőoktatási intézmények alapadatai, 1990/91 és 1993/94-1996/97


1990/91 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97

Intézmények száma 77 91 91 90 89
Hallgatók száma 76 601 103 713 116 370 129 541 141 871
Ebből
    Egyetemi 39 510 52 324 56 539 61 169 70 583
    Nem egyetemi 37 091 51 389 59 831 68 372 71 288
    Első évfolyamos 22 662 35 005 37 934 42 433 44 595
    Nő (%) 48,8 51,9 51,1 52 52,1
    Diákotthonban lakik (%) 46,8 39,8 36,7 33,5 32,2
Oktatók száma 17 302 18 687 19 103 18 098 19 426
Oklevelet szerzett 15 963 16 223 18 041 20 024 22 129
Oklevelet szerzett, a 22 éves népesség %-ában 10,9 11,6 12,6 13,3 13,7

Forrás: Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

79. táblázat

Az egyetemre, főiskolára jelentkező és felvett hallgatók száma, 1990 és 1992-1996


Megnevezés 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1996/1990 %

Jelentkezők száma* 46 767 59 119 71 535 79 419 86 548 79 369 171
Felvettek száma 16 818 24 022 28 008 29 787 35 081 38 382 229
Felvettek a jelentkezettek %-ában 36,0 40,6 39,2 37,5 40,5 48 133

Forrás: KSH

* Az első helyre jelentkezők száma.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.