wadmin | 2009. jún. 17.

60. táblázat

Az egy osztályra és egy pedagógusra jutó tanulók száma iskolatípusonként, 1985/86-1996/97


1985/
86
1986/
87
1987/
88
1988/
89
1989/
90
1990/
91
1991/
92
1992/
93
1993/
94
1994/
95
1995/
96
1996/
97

Gimnázium T/O 31,8 31,1 30,6 30,4 30,7 30,9 31,0 31,0 30,9 30,7 n.a. n.a.
T/P 13,4 12,7 12,6 11,9 12,0 12,0 12,1 12,1 11,6 11,2 10,9 10,7

Szakközép-
iskola
T/O 31,7 31,4 31,0 31,0 31,2 30,9 30,5 30,0 29,6 29,0 n.a. n.a.
T/P 13,0 12,8 12,7 12,7 13,3 13,3 13,5 13,3 12,9 12,8 13,2 13,5

Szakmunkás-
képző
T/O 28,0 27,8 27,8 28,5 29,2 29,1 29,1 28,4 28,2 28,0 28,1 28,3
T/P 15,3 15,1 15,2 15,9 16,7 17,4 17,4 16,5 15,5 14,9 15,0 15,6

Gép- és gyorsíró
szakiskola
T/O 28,1 28,2 27,6 27,6 28,1 28,3 26,9 26,6 26,7 24,1 n.a. n.a.
T/P 32,8 30,6 28,6 25,5 22,4 28,2 25,1 23,7 20,2 19,7 16,7 14,8

Egészség-
ügyi szakiskola
T/O 34,3 33,4 33,4 33,4 34,2 33,4 32,1 31,1 31,5 28,6 n.a. n.a.
T/P 14,3 13,8 13,4 13,0 13,0 13,2 14,2 14,0 13,0 11,7 11,2 9,8

Speciális szakiskola T/O - - - - - 29,7 25,5 24,3 23,2 22,0 n.a. n.a.
T/P - - - - - - 23,2 28,3 22,8 18,8 17,6 16,5

Országos átlag T/O 30,0 29,7 29,2 29,4 29,8 29,8 29,5 29,4 29,1 28,8 n.a. n.a.
T/P 14,2 13,8 13,6 13,8 14,2 14,4 14,5 14,2 13,5 13,0 12,9 13,1

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

T/P= Tanuló/pedagógus

T/O= Tanuló/osztály

61. táblázat

A középiskolák számának alakulása fenntartó és iskolatípus szerint, 1985/86-1996/97


Állami gimnázium Felekezeti gimnázium Állami gimnázium és szakközépiskola Felekezeti gim-názium és szakközépiskola Állami szakközép-iskola Felekezeti szakközép-iskola

1985/86 169 10 81 - 300 -
1986/87 176 10 82 - 318 -
1987/88 180 10 85 - 332 -
1988/89 185 10 86 - 363 -
1989/90 193 11 89 - 381 -
1990/91 200 14 107 - 405 -
1991/92 212 21 125 - 421 -
1992/93 220 31 143 4 427 -
1993/94 232 38 150 - 445 -
1994/95 234 44 165 2 439 -
1995/96 227 46 167 5 441 1
1996/97 218 54 187 7 436 2

Forrás: MKM oktatási statisztikái

 

62. táblázat

a tanulók száma a középiskolákban fenntartók szerint, 1996/97


Tanulók

Települési önkormányzat Megyei önkor-mányzat Központi  költségvetés Felekezet Alapítvány, természetes személy Egyéb Összesen

Létszám 233 532 87 143 11 089 17 153 10 983 1 495 361 396
Megoszlás, % 64,6 24,1 3,1 4,7 3,0 0,4 100

Forrás: Előzetes oktaátstatisztikai adatok, KSH

 

63. táblázat

A jelentkezők és a felvettek száma a felsőoktatási intézmények nappali tagozatára, 1986-1996


A jelentkezők száma A felvettek száma A felvettek százaléka (je-lentkezők = 100%) 1986 = 100 (jelentkezők) 1986 = 100 (felvettek)

1986 42 259 15 135 35,8 100 100
1987 43 884 14 931 34,0 104 99
1988 46 084 15 609 33,9 109 103
1989 44 138 15 420 34,9 104 102
1990 46 767 16 818 36,0 111 111
1991 48 911 20 338 41,6 116 134
1992 59 119 24 022 40,6 140 159
1993 71 741 28 217 39,2 170 186
1994 79 378 30 995 39,0 188 205
1995 86 194 33 975 39,4 204 224
1996 80 000 38 400 48,0 189 254

Forrás: Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

64. táblázat

A záróvizsgára felkészítő fakultatív gyakorlati tantárgyak oktatása a gimnáziumban, 1994/95 (I-IV. osztály)


I. II. III. IV. Összesen %

Államigazgatási ismeretek 0 0 32 138 170 1
Egészségügyi adminisztrációs ismeretek 0 0 27 35 62 0
Építőipari műszaki rajz 0 0 0 19 19 0
Gépipari műszaki rajz 0 0 101 94 195 1
Gépírás 213 253 862 945 2 273 15
Gép- és gyorsírás 0 0 170 206 376 2
Gépjárművezetői és szállítási ügyintézői ismeretek 0 0 150 215 365 2
Gyorsírás 0 0 6 29 35 0
Idegenvezetés 0 0 825 786 1 611 11
Iratkezelői 0 0 10 11 21 0
Kémiai anyagvizsgáló 0 0 91 96 187 1
Könyvtárkezelői ismeretek 0 0 118 138 256 2
Nevelési ismeretek 0 11 273 347 631 4
Postaforgalmi 0 0 9 5 14 0
Számítógép-kezelői 763 786 2 922 2 556 7 027 46
Tb-ügyintéző 0 0 40 54 94 1
Távgépíró 0 0 20 8 28 0
Testnevelés- és sportszervező 17 14 182 176 389 3
Egyéb 172 236 486 504 1 398 9

Összesen 1 165 1 289 6 324 6 362 15 140 100

Forrás: MKM oktatási statisztikái

 

65. táblázat

A szakközépiskolai tanulók számának alakulása szakirány szerint, 1980/81-1995/96


1980/81 1985/86 1990/91 1995/96

Műszaki szakközépiskolák

mechanikai 3 192 20 699 22 237
villamos 1 450 8 016 15 392
vegyészeti 562 2 706 2 393
építési 1 327 8 311 8 043
biológiai 180 6 018 6 465
biokémiai 458 2 664
biomechanikai 1 845 1 435
geológiai-földmérő-vízügyi 127 548 2 306 3 192

Összesen 127 7 259 50 359 61 821

Szakmunkásképzést folytató szakközépiskolák

ipari 26 215 33 307 29 472 25 133
mező- és erdőgazdasági 4 837 7 505 5 906 5 905
hírközlési 1 398 1 746 1 482 1 902

Összesen 32 450 42 558 36 860 32 940

Középfokú szakmai képzést folytató szakközépiskolák

ipari és építőipari 19 934 13 841 3 016 12 860
mező- és erdőgazdasági 4 071 3 068 1 341 2 649
közlekedési 2 375 2 321 687 671
postaforgalmi 2 921 3 538 4 069 3 556
kereskedelmi 5 763 6 655 10 197 14 501
vendéglátó-ipari 1 718 2 588 5 098 8 007
külkereskedelmi ügyintéző 3 120 5 110
idegenforgalmi 142 2 234
vízgazdálkodási 1 444 1 137 34 0
közgazdasági 21 633 24 434 28 679 37 443
egészségügyi 13 639 15 912 16 928 16 255
óvónői 5 897 5 081 4 510 714
művészeti 1 866 1 918 2 495 3 612
humán szolgáltatás 235 473
pedagógiai 542 2665
közművelődési 133 175
egyéb szakképzés 2729

Összesen 81 261 80 493 81 226 113 654

Mindösszesen 113 838 130 310 168 445 208 415

Forrás: Szakképzés Magyarországon..., 1997

 

66. táblázat

Az eredményes szakmunkásvizsgát tett szakmunkástanulók számának alakulása gazdasági ágazatonként, 1990-1995


1990 1991 1992 1993 1994 1995

Bányászat 137 158 156 136 84 58
Kohászat 543 574 864 894 856 686
Gépgyártás és -karbantartás 13 650 14 720 17 016 16 302 14 713 14 124
Egyéb vas- és fémipar 73 86 72 71 77 54
Villamosgép- és energiaipar 2 245 2 500 2 960 2 666 2 371 2 008
Műszeripar 2 161 2 058 1 932 1 495 1 181 991
Építőanyag-ipar 333 375 416 491 345 342
Vegyipar 373 349 432 322 315 212
Faipar 2 266 2 502 2 922 2 930 3 068 3 065
Papíripar 90 100 90 72 42 21
Nyomdaipar 574 636 659 604 487 388
Textilipar 729 1 007 1 140 736 466 267
Bőr-, szőrme- és cipőipar 1 491 1 601 1 697 1 604 1 334 1 169
Ruhaipar 4 835 5 067 5 721 5 748 5 966 5 375
Vegyes- és szolgáltatóipar 2 617 2 687 3 120 3 467 3 807 3 990
Építőipar 5 519 5 538 6 636 6 547 6 045 5 398
Növénytermesztés 1 780 1 917 2 055 2 063 1 685 1 226
Állattenyésztés 452 561 627 675 563 489
Élelmiszeripar 1 994 2 200 2 502 2 402 2 179 1 944
Kereskedelem 6 636 7 408 7 936 7 385 6 721 4 798
Vendéglátás 2 800 3 100 3 066 3 013 2 916 3 177
Szállítás, posta, hírközlés 260 268 432 417 396 284

Összesen 5 558 55 412 62 451 60 040 55 617 50 066

Forrás: Szakképzés Magyarországon..., 1997

 

67. táblázat

A szakmunkástanulók megoszlása a gyakorlati képzés helye szerint, 1990 és 1995 (%)


1990 1995

Iskolai tanműhelyben 15,9 37,8
Vállalati tanműhelyben 39,8 18,0
Üzemi munkahelyen 19,2 11,0
Kisvállalkozóknál 25,1 33,2

Forrás: Fejes, 1997

 

68. táblázat

A középfokra felvettek arányának változása a jelentkezőkhöz képest iskolatípus szerint,

1991-1995 (%)


1991 1992 1993 1994 1995

Szerkezetváltó gimnázium 63,9 66,4 64,9 65,7 65,3
Gimnázium 70,3 72,4 73,7 71,1 74,1
Szakközépiskola 70,7 71,4 72,3 73,5 74,3
Szakmunkásképző 84,9 85,9 85,7 88,8 86,7

Összesen 72,8 74,2 74,2 75,1 75,1

Forrás: Liskó, 1196

 

69. táblázat

A felvételi eljárások gyakorisága különböző típusú gimnáziumi osztályokban

(az összes azonos típusú gimnáziumi programok százalékában), 1996


Hagyományos Tagozatos 6 osztályos 8 osztályos Két tannyelvű

Mindenkit felvettek 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Felvételi beszélgetés 22,3 19,6 30,6 28,6 26,7
Általános iskolai eredmény 88,4 76,8 69,4 47,1 80,0
Írásbeli felvételi 57,0 89,3 83,7 94,3 100,0
Szóbeli felvételi 22,5 57,1 44,9 60,0 64,3
Pszichológiai teszt 3,4 5,4 14,3 32,0 20,0

Forrás: Liskó, 1996

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.