wadmin | 2009. jún. 17.

50. táblázat

Lemorzsolódási arányszámok az általános iskolában kiemelt évfolyamonként és összesen, 1990/91-1995/96 (%)


Lemorzsolódás a 4. évfolyamon Lemorzsolódás a 8. évfolyamon Lemorzsolódás összesen Lemorzsolódás a 8 évvel korábbi induló létszám-hoz képest

1990/91 2,80 1,11 3,40 12,3
1991/92 2,23 0,97 2,93 12,0
1992/93 2,00 0,94 2,86 11,4
1993/94 1,99 1,18 2,82 11,4
1994/95 1,94 1,18 2,81 8,4
1995/96 2,02 1,09 2,74 8,8

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

51. táblázat

A hetedikesek és szüleik véleménye arról, hol érdemes továbbtanulni a 14 éveseknek, 1997 (%)


Szülők Gyerekek

Gimnázium 25 49
Szakközépiskola 57 37
Szakmunkásképző 8 8
Nincs jelentősége 10 6

Forrás: Pályaválasztási.l., 1997

 

52. táblázat

A hetedikesek és szüleik véleményének megoszlása arról, hogy az adott iskolatípuban továbbtanulónak lesz munkája 20 év múlva, 1997 (%)


Szülők Gyerekek

gimnázium 68 92
szakközépiskola 91 91
szakmunkásképző 78 65

Forrás: Pályaválasztási..., 1997

 

53. táblázat

Ha biztosan felvennék, hol tanulna tovább/hol taníttatná tovább a gyerekét? 1997 (%)


Szülők Gyerekek

Gimnázium 34 36
Szakközépiskola 52 47
Szakmunkásképző 14 16

Forrás: Pályaválasztási..., 1997

 

54. táblázat

Az iskolák száma a középfokú oktatásban (a fogyatékosok speciális képzése és a dolgozók iskolája nélkül) iskolatípusonként, 1985/86-1996/97


Gimnázium Gimnázium és szakkö-zépiskola Szakközép-iskola Együtt Szakmun-kásképző Gép- és gyorsíró szakiskola Egészség-ügyi szakiskola Speciális szakiskola nem fogyatéko-sok részére

1985/86 179 81 300 560 274 58 24 n. a.
1986/87 186 82 318 586 278 57 24 n. a.
1987/88 190 85 332 597 284 56 25 n. a.
1988/89 195 86 363 644 294 58 24 n. a.
1989/90 204 89 381 674 299 63 29 n. a.
1990/91 214 104 405 723 308 63 30 16
1991/92 233 125 421 779 317 61 31 125
1992/93 251 145 427 823 329 56 30 229
1993/94 270 150 445 865 332 49 23 257
1994/95 278 169 439 886 335 45 20 252
1995/96 293 182 481 956 349 40 14 239
1996/97 293 204 483 980 363 31 10 201

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

55. táblázat

Az osztályok száma aközépfokú oktatásban iskolatípusonként, 1985/86-1996/97


Gimnázium Szak-közép-iskola Szakmun-kásképző Gép- és gyorsíró szakiskola Egészség-ügyi szakiskola Speciális szakiskola Összesen

1985/86 3 331 4 101 6 309 276 160 - 14 177
1986/87 3 379 4 187 6 312 275 158 - 14 311
1987/88 3 463 4 312 6 367 268 162 - 14 700
1988/89 3 568 4 515 6 564 266 169 - 15 237
1989/90 3 793 5 037 6 909 242 191 - 16 355
1990/91 3 988 5 452 7 199 220 196 23 17 273
1991/92 4 211 5 874 7 036 201 195 238 17 998
1992/93 4 409 6 201 6 648 161 166 589 18 174
1993/94 4 476 6 497 6 182 131 134 747 18 167
1994/95 4 579 6 801 5 824 125 115 743 18 187

1995/96 11 954 5 490 n. a. n. a. n. a. -
1996/97 12 470 5 088 n. a. n. a. n. a. -

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

56. táblázat

A középiskolákba felvettek számának alakulása, 1985/86-14996/97


Gimnázium Szakközépiskola Összesen

1985/86 27 246 34 058 61 304
1986/87 27 162 35 429 62 591
1987/88 28 321 35 838 64 159
1988/89 30 078 41 001 71 079
1989/90 34 862 46 141 81 002
1990/91 34 734 45 269 80 003
1991/92 34 325 45 926 80 251
1992/93 35 252 45 540 80 792
1993/94 34 897 45 857 80 754
1994/95 35 183 44 629 79 813
1995/96 33 159 41 235 74 394
1996/97 32 793 41 835 74 627

Forrás: MKM oktatási statisztikái; előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

57. táblázat

A középfokú intézménytípusokba járó tanulók arányának változása iskolatípusonként, 1985/86-1996/97 (%)


A középfokú intézményekbe járók arányának változása
(1985/86 = 100)

100 középiskolásbólGimnázium Szakközépiskola Szakmunkásképző Összesen Gimnáziumba jár Szakközép-iskolába jár

1985/86 100,0 100,0 100,0 100,0 44,8 55,2
1986/87 99,4 101,0 99,3 99,8 44,4 55,6
1987/88 100,2 102,7 100,5 100,9 44,2 55,8
1988/89 102,9 107,4 105,9 105,3 43,7 56,3
1989/90 109,9 120,7 114,4 114,8 42,5 57,3
1990/91 116,7 129,3 118,7 120,9 42,3 57,7
1991/92 123,3 137,5 116,3 124,9 42,1 57,9
1992/93 129,2 143,0 106,9 125,8 42,3 57,7
1993/94 130,6 147,8 98,8 124,5 41,8 58,2
1994/95 132,7 151,3 92,6 123,0 41,7 58,3
1995/96 133,2 160,1 87,5 122,6 40,3 59,7
1996/97 133,2 169,4 81,5 122,1 39,0 61,0

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

58. táblázat

A tanulólétszám változása iskolatípus és ágazat szerint, 1990/91 és 1996/97


1990/91 1996/97 1996/97, %
1990/91 = 100
Érettségit tett
1996-ban

Gimnázium 123 427 140 867 114,1 32 133

Szakközépiskola
    Ipari (műszaki) 76 042 98 191 129,1 18 612
    Mezőgazdasági 15 568 17 768 114,1 3 694
    Közgazdasági 31 799 45 378 142,7 8 811
    Kereskedelmi 10 339 17 894 173,1 2 823
    Vendéglátó-ipari 5 098 8 882 174,2 1 334
    Közlekedési 4 756 4 500 94,6 879
    Egészségügyi 16 928 16 615 98,2 3 501
    Óvónői 4 510 273 6,1 421
    Művészeti 2 495 3 754 150,5 781
    Egyéb 910 7 273 799,2 423
Szakközépiskola összesen 168 445 220 130,9 41 280

Mindösszesen 291 872 361 395 123,8 73 413

Forrás: Magyar Statisztikai Zsebkönyv ’96, KSH

 

59. táblázat

A középfokú oktatásban tanító pedagógusok száma iskolatípusonként, 1985/86-1996/97


Gimnázium Szakközép-iskola Szakmunkás-képző Gép- és gyorsíró iskola Egészség-ügyi szakiskola Speciális szakiskola Összesen

1985/86 7 923 9 976 11 505 236 385 30 025
1986/87 8 286 10 241 11 591 253 383 30 754
1987/88 8 646 10 538 11 651 258 404 31 497
1988/89 9 103 10 981 11 745 288 434 32 551
1989/90 9 656 11 769 12 044 303 504 34 276
1990/91 10 246 12 656 12 060 221 498 - 35 681
1991/92 10 732 13 285 11 766 215 441 261 36 700
1992/93 11 290 13 983 11 451 181 369 505 37 799
1993/94 11 959 14 862 11 251 173 325 760 39 330
1994/95 12 578 15 338 10 939 153 281 871 40 160
1995/96 12 912 15 772 10 284 136 183 796 40 083
1996/97 13 133 16 329 9 223 126 109 706 39 626

Forás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.