wadmin | 2009. jún. 17.

40. táblázat

Az általános iskolák, a tanulók, a pedagógusok száma, aránya fenntartók szerint, 1993 és 1996


Iskola,
db
Iskola,
%
Tanuló,
Tanuló,
%
Peda
gógus,
Pedagó-
gus,
%
Tanuló/
Peda-

gógus*

Helyi önkormányzat 1993 3574 94,8 969409 96,0 86000 95,9 11,3
1996 3470 92,2 908164 94,0 78490 93,8 11,6

Megyei önkormányzat 1993 49 1,3 4841 0,5 486 0,5 10,0
1996 60 1,6 6582 1,7 553 0,7 11,9

Központi költségvetési szerv 1993 30 0,8 13210 1,3 1332 1,5 9,9
1996 30 0,8 12413 1,3 1191 1,4 10,4

Egyház 1993 94 2,5 19449 1,9 1521 1,7 12,8
1996 145 3,9 32486 3,4 2643 3,2 12,3

Alapítvány, magánszemély 1993 21 0,6 2212 0,2 283 0,3 7,9
1996 56 1,5 5907 0,6 731 0,9 8,1

Egyéb 1993 3 0,0 295 0,0 33 0,0 8,9
1996 4 0,0 446 0,0 50 0,0 8,9

Összesen 1993 3771 100,0 1009416 100,0 89655 100,0 11,3
1996 3765 100,0 965998 100,0 83658 100,0 11,5

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

*Országos átlag.

41. táblázat

Az általános iskolák száma jellegük és igazgatásuk szerint, 1990/91-1996/97


Iskola jellege

Igazgatása

1-3. osztályok
iskolák
számaosztott részben osztott osztatlan önálló közös nem önálló

1990/91 2952 154 442 2617 328 603 511
1991/92 3034 167 440 2941 322 378 531
1922/93 3106 193 418 3033 360 324 584
1993/94 3185 174 412 3107 383 281 589
1994/95 3218 202 394 3152 417 245 574
1995/96 3215 202 392 3115 476 218 -
1996/97 3184 205 376 3130 511 215 -

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

42. táblázat

Az önálló és összevont osztályok száma és aránya az általános iskolákban, 1990/91-1996/97


Önálló, db Összevont, db Összevont, %

1990/91 47 744 985 2,0
1991/92 47 458 1 039 2,1
1992/93 47 307 1 023 2,1
1993/94 46 680 996 2,1
1994/95 46 546 1 032 2,2
1995/96 45 354 1 071 2,3
1996/97 44 469 1 052 2,3

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

43. táblázat

Az általános iskolák és tanulóik megoszlása a működő évfolyamok száma szerint, 1996/97


Intézmények száma Intézmények % Tanulók száma Tanulók %

1. évfolyam 33 0,9 907 0,1
2. évfolyam 168 4,5 10 632 1,1
3. évfolyam 110 2,9 3 621 0,4
4. évfolyam 409 10,9 24 509 2,5
5. évfolyam 32 0,8 4 226 0,4
6. évfolyam 27 0,7 3 229 0,3
7. évfolyam 39 1,0 4 509 0,5
8. évfolyam 2 947 78,3 914 365 94,7

Összesen 3 765 100,0 965 998 100,0

Forrás: Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

44. táblázat

Az általános iskolák főbb jellemzői iskolanagyság szerint, 1996/97


Iskolanagyság, tanulók száma

Iskolák száma Tanulók száma

20 fő alatt 207 2 861
21-60 423 16 488
61-100 340 27 635
101-200 967 140 299
201-300 499 123 080
301-500 787 309 804
501-1000 536 339 230
1001- 6 6 601

Összesen 3 765 965 998

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

45. táblázat

Az általános iskolák főbb jellemzői településtípus szerint, 1993/94 és 1996/97


Budapest Megyeszékhely Egyéb város Község Összesen

Iskolák száma
1993/94 381 474 714 2 203 3 772
1996/97 400 526 734 2 105 3 765
Tanulók száma
1993/94 158 675 189 493 260 627 400 621 1 009 416
1996/97 146 005 199 976 265 084 354 933 965 998
Osztályok száma
1993/94 6 844 8 234 11 505 21 093 47 676
1996/97 6 402 8 466 11 460 19 154 45 521
Összevont osztályok aránya, %
1993/94 0,0 0,6 0,8 4,1 2,1
1996/97 0,0 0,5 0,6 4,8 2,3
Pedagógusok száma
1993/94 13 927 17 047 21 892 36 789 89 655
1996/97 13 188 17 389 21 283 31 798 83 658
Tanuló/pedagógus*
1993/94 11,4 11,1 11,9 10,9 11,3
1996/97 11,1 11,5 12,5 11,2 11,5
Tanuló/osztály*
1993/94 23,2 23,0 22,7 19,0 21,2
1996/97 22,8 23,6 23,1 18,5 21,2

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

* Országos átlag.

 

46. táblázat

Az egy általános iskolára jutó tanulók száma a 10 000 fő alatti településeken népességszám szerint, 1993 és 1995


Népességszám

Iskolák száma

Tanuló/iskola1993 1995 1993 1995

500 fő alatt 223 193 51 29
500-999 593 616 96 74
1000-1999 668 653 167 152
2000-4999 549 520 183 273
5000-9999 250 250 360 216
Összesen 2283 2232 186* 155*

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, KSH és Sugár András számításai

 

47. táblázat

Az általános iskolákban tanító pedagógusok megoszlása képesítés szerint, 1991/92-1996/97 (%)


Tanári Tanítói Óvodai Nem pedagógiai felsőfokú Nem pedagógiai középfokú

1991/92 54,8 43,2 0,5 0,6 1,0
1992/93 54,8 43,2 0,5 0,7 0,8
1993/94 54,9 42,8 0,5 0,7 1,0
1994/95 54,8 42,9 0,5 0,8 1,0
1995/96 55,1 43,1 0,4 0,6 0,8
1996/97 55,1 43,3 0,3 0,6 0,7

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

48. táblázat

Az általános iskolai oktatás területi adatai, 1995/96


Iskolák száma Tanulók száma Osztályok száma Pedagó-gusok száma Tanuló/ iskola Tanuló/ osztály Tanuló/ pedagógus Tanuló/ ezer fő

Dunántúl

1 407 302 884 15 120 27 872 215 20,0 10,9 97,3
    Baranya 187 38 793 1 975 3 788 207 19,6 10,2 94,6
    Fejér 152 42 506 2 028 3 482 280 21,0 12,2 99,8
    Győr-Moson-Sopron 204 41 569 2 144 3 861 204 19,4 10,8 97,6
    Komárom-Esztergom 124 30 955 1 509 2 706 250 20,5 11,4 99,2
    Somogy 183 31 350 1 582 3 013 171 19,8 10,4 92,9
    Tolna 112 25 157 1 242 2 403 225 20,3 10,5 101,0
    Vas 136 25 414 1 272 2 401 187 20,0 10,6 93,5
    Veszprém 169 37 984 1 898 3 394 225 20,0 11,2 100,4
    Zala 140 29 156 1 470 2 824 208 19,8 10,3 96,9

Alföld

1 347 390 770 18 139 33 843 290 21,5 11,5 100,3
    Bács-Kiskun 204 53 698 2 520 4 489 263 21,3 12,0 99,5
    Békés 123 38 179 1 807 3 399 310 21,1 11,2 94,9
    Csongrád 145 39 891 1 861 3 770 275 21,4 10,6 93,4
    Hajdú-Bihar 174 57 443 2 572 5 033 330 22,3 11,4 104,5
    Jász-Nagykun-Szolnok 138 42 555 1 913 3 488 308 22,2 12,2 101,1
    Pest 304 93 479 4 306 7 956 307 21,7 11,7 94,9
    Szabolcs-Szatmár-Bereg 259 65 525 3 160 5 708 253 20,7 11,5 114,5

Észak-Magyarország

656 131 416 6 562 11 612 200 20,0 11,3 101,3
    Borsod-Abaúj-Zemplén 383 79 848 3 936 6 757 208 20,3 11,8 107,1
    Heves 145 30 431 1 524 2 922 210 20,0 10,4 92,7
    Nógrád 128 21 137 1 102 1 933 165 19,2 10,9 95,0

Budapest 399 149 736 6 604 13 564 375 22,7 11,0 78,5

Összesen 3 809 974 806 46 425 86 891 256* 21,0* 11,2* 95,5*

Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv, KSH

* Országos átlag.

 

49. táblázat

Az osztályismétlők aránya évfolyamonként az általános iskolában, 1990/91-1996/97 (%)


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1990/91 4,8 2,8 2,5 2,8 4,2 3,8 2,8 0,4
1991/92 4,5 2,6 2,3 2,5 4,2 3,6 2,8 0,5
1992/93 4,3 2,3 2,0 2,1 3,6 3,6 2,6 0,5
1993/94 4,5 2,1 1,8 1,9 3,3 3,2 2,6 0,4
1994/95 4,3 2,2 1,6 1,7 3,2 3,2 2,5 0,5
1995/96 4,0 1,9 1,6 1,7 3,1 3,2 2,4 0,5
1996/97 3,9 2,0 1,5 1,6 2,8 3,1 2,5 0,5

Forrás: MKM oktatási statisztikái

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.