wadmin | 2009. jún. 17.

30. táblázat

A közoktatás egyes intézménytípusaiban tanulók életkori csoportok szerint (felsőoktatás nélkül), 1996/97


Életkor, év Általános iskola (1-8) Speciális iskola (1-8) Rövid szakképzés (1-3) Gimnázium és szakközépiskola Felnőttoktatás Összesen A korcsoport %-ában

5 2 375 - - - 2 375 -
6 103 712 2 955 - - - 106 667 -
7 117 072 3 617 - - - 120 689 -
8 120 128 4 103 - - - 124 231 -
9 119 852 4 400 - - - 124 252 -
10 122 233 4 511 - - - 126 744 -
11 119 289 4 444 - - - 123 733 -
12 118 144 4 126 - - - 122 270 -
13 112 471 4 073 2 137 4 760 - 123 441 96,7
14 22 140 2 945 28 709 68 191 - 121 985 90,4
15 6 526 2 136 36 649 71 386 192 116 889 89,5
16 2 056 531 48 543 79 098 1 221 131 449 86,4
17 - 128 22 222 82 613 5 800 110 763 66,8
18 - 39 10 691 40 043 9 737 60 510 30,8
19 - - 5 882 12 530 10 821 29 233 10,6
20 - - 4 067 7 381 9 254 20 702 6,3

Forrás: MKM oktatási statisztikái; KSH Statisztikai havi közlemények és Sugár András számításai

Megjegyzések:

1. A 6 és 8 osztályos gimnáziumok 5-8. osztályos tanulói az általános iskolásoknál találhatóak.

2. A felnőttoktatás csak a formális rendszeren belüli felnőttoktatást jelenti.

3. Az életkori csoportokhoz viszonyított arány becsült arány, azt több tényező torzíthatja. Egyrészt az iskolai korévek eltérnek a tényleges korévektől, az iskolai korcsoportok népességszáma becsült adat. Másrészt az iskolások között szerepelnek a külföldi tanulók is, őket azonban életkori csoportok szerint nem regisztrálják, életkori csoportonkénti számuk is becsült szám. Harmadrészt az 1985-ös közoktatási törvény után megváltozott az iskolai életkori csoportok defincíiója, amit az iskolák sokszor nem vettek figyelembe, így a 15 éves tanulók (akik itt tulajdonképpen egy 9 hónapos koráv tanulói) száma irreálisan magas, amit becslésünkben egy regressziós modellel kiegyenlítettünk.

 

31. táblázat

Az általános iskola után továbbtanulók száma és aránya iskolatípusonként, 1985/86-1996/97


8 osztályt végzett, fő Gimná- zium, % Szakközép- iskola, % Szakmun- kásképző, % Gép- és gyorsíró iskola, % Egészség- ügyi szakiskola, % Speciális szakiskola, % Összes tovább- tanuló, %

1985/86 130 992 20,8 26,0 43,8 1,4 1,4 - 93,6
1986/87 131 219 20,7 27,0 43,5 1,7 1,3 - 94,2
1987/88 134 223 21,1 26,7 44,2 1,4 1,4 - 94,8
1988/89 149 640 20,1 27,4 44,5 1,6 1,4 - 95,0
1989/90 170 891 20,4 27,0 42,7 1,7 1,5 - 93,3
1990/91 164 616 21,1 27,5 42,0 1,6 1,3 n. a. 93,4
1991/92 158 912 21,6 28,9 39,2 1,3 0,9 n. a. 91,9
1992/93 151 295 23,3 30,1 36,6 1,0 0,8 3,9 95,7
1993/94 144 203 24,2 31,8 35,5 0,9 0,6 4,5 97,5

1994/95 136 900 25,7 32,6 35,2 5,3 98,8
1995/96 122 359 27,1 33,7 34,2 4,3 99,3
1996/97 120 561 27,2 34,7 31,9 3,6 97,1

Forrás: MKM oktatási statisztikái; El[yetes oktat’sstatisytikai adatok, KSH

 

32. táblázat

A középfokú oktatásban tanulók száma iskolatípusonként, 1985/85-1996/97


Gimnázium- Szakközépiskola Szakmun-kásképző Gép- és gyorsíró iskola Egészségügyi szakiskola Speciális szakiskola Összesen

1985/86 105 794 130 155 176 380 7 751 5 491 - 425 571
1986/87 105 194 131 517 175 228 7 744 5 279 - 424 932
1987/88 105 976 133 618 177 191 7 378 5 414 - 429 577
1988/89 108 440 139 740 186 796 7 343 5 645 - 447 964
1989/90 116 317 157 075 201 702 6 794 6 531 - 488 419
1990/91 123 425 168 352 209 371 6 231 6 549 684 514 612
1991/92 130 378 178 911 204 655 5 404 6 261 6 062 531 671
1992/93 136 729 186 183 188 570 4 281 5 158 14 284 535 205
1993/94 138 198 192 388 174 187 3 494 4 224 17 298 529 789
1994/95 140 352 196 965 163 330 3 017 3 290 16 338 523 292
1995/96 140 884 208 415 154 294 2 267 2 054 13 984 521 898
1996/97 140 867 220 528 143 800 1 870 1 067 11 624 519 756

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

33. táblázat

6 és 8 osztályos gimnáziumok, az osztályok száma és a tanulólétszámok, 1991/92-1996/97


Tanulók száma

Osztályok számaIskolák száma 5 6 7 8 Összesen 5 6 7 8 Összesen

1991/92
6 osztályos 21 - - - - - - - - - -
8 osztályos 45 - - - - - - - - - -
Összesen 1 621 538 1 186 416 3 761 55 18 39 13 125

1992/93
6 osztályos 54 - - 2 254 1 089 3 343 - - 74 29 103
8 osztályos 47 1 746 1 341 533 113 3 733 60 48 18 4 130
Összesen 1 746 1 341 2 787 1 202 7 076 60 48 92 33 233

1993/94
6 osztályos 86 - - 3 317 1 978 5 295 - - 113 66 179
8 osztályos 68 2 669 1 966 1 463 572 6 670 91 69 49 20 229
Összesen 2 669 1 966 4 780 2 550 11 965 91 69 162 86 408

1994/95
6 osztályos 126 - - 4 800 3 606 8 406 - - 168 124 292
8 osztályos 88 3 363 3 004 2 248 1 584 10 199 120 103 79 54 356
Összesen 3 363 3 004 7 048 5 190 18 605 120 103 267 178 648

1995/96
6 osztályos 150 - - 5 717 5 138 10 855 - - 196 179 375
8 osztályos 97 3 727 3 461 3 058 2 218 12 464 128 123 105 78 434
Összesen 3 727 3 461 8 775 7 356 23 319 128 123 301 257 809

1996/97
6 osztályos 168 - - 6 110 5 697 11 807 - - 210 195 405
8 osztályos 99 4 029 3 750 3 506 3 030 14 315 136 128 123 105 492
Összesen 4 029 3 750 9 616 8 727 26 122 136 128 333 300 897

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

34. táblázat

A 15-24 évesek beiskolázási aránya Magyarországon és az OECD-országokban, 1994


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

évesek

OECD-átlag 92,8 87,5 78,3 64,6 47,1 37,8 31,4 26,1 20,3 16,3
Magyarország 91,9 86,1 70,2 43,1 28,4 20,2 17,6 14,4 11,4 8,4

Forrás: Education at a Glance, 1996b

 

35. táblázat

Az óvodák helyzetének fontosabb mutatói, 1990/91 és 1994/95-1996/97


1990/91 1994/95 1995/96 1996/97 1996/97
1990 = 100

Óvodák száma 4718 4719 4720 4708 99,8
(4620)* (4522)* (4540)*
Férőhelyek száma, ezer fő 385,0 376,4 373,2 371,4 96,5
Pedagógusok száma, fő 33 635 33 007 32 320 31 891 94,8
Óvodás gyermekek száma, ezer fő 391,1 396,2 399,3 394,3 100,8
Az ellátásra jogosultak %-ában 84,9 86,3 87,2 87,5 103,1
100 férőhelyre jutó gyermekek száma 102 106 107 106 103,9
Csoportok száma 16 055 16 072 15 813 15 701 97,8
Egy csoportra jutó gyerekszám 24,4 24,7 25,3 25,1 102,9
Egy pedagógusra jutó gyerekszám 11,6 12,0 12,4 12,4 106,9

Forrás: Magyar Statisztikai Zsebkönyv ’96, KSH

* Önkormányzati óvodák száma.

 

36. táblázat

Óvodai beiskolázási arány Magyarországon és az OECD-országokban, 1994


3 évesek 4 évesek 5 évesek 6 évesek óvodában 6 évesek iskolában

Magyarország 66,7 87,9 95,5 65,4 34,4
OECD-átlag 40,2 64,3 70,4 28,9 69,8

Forrás: Education at a Glance, 1996b

 

37. táblázat

Az általános iskolai oktatás alapvető adatai, 1985/86-1996/97


Iskola Osztályterem Osztály Pedagógus Tanuló

1985/86 3 546 43 800 48 610 88 066 1 297 818
1986/87 3 540 44 597 49 213 89 611 1 299 455
1987/88 3 540 45 409 49 622 90 925 1 277 257
1988/89 3 526 46 045 49 509 90 620 1 242 672
1989/90 3 527 46 146 49 112 90 602 1 183 573
1990/91 3 548 46 580 48 729 90 511 1 130 656
1991/92 3 641 47 121 48 497 89 276 1 081 213
1992/93 3 717 47 594 48 330 88 917 1 044 164
1993/94 3 771 48 148 47 676 89 655 1 009 416
1994/95 3 814 48 677 47 578 89 939 985 291
1995/96 3 809 48 615 46 425 86 891 974 806
1996/97 3 765 48 231 45 521 83 658 965 998

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

 

38. táblázat

Tanév eleji létszám az általános iskolákban évfolyamonként, 1990/91-1996/97


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1990/91 125 665 123 804 127 388 129 934 148 869 154 853 159 432 160 702
1991/92 126 258 120 672 123 177 127 664 132 263 146 850 151 559 152 770
1992/93 129 852 120 780 120 058 123 419 129 722 130 838 143 927 145 570
1993/94 125 679 123 813 119 931 120 023 125 160 128 187 128 134 138 489
1994/95 126 032 120 097 122 908 120 034 121 948 124 557 126 038 123 680
1995/96 123 997 120 779 119 519 123 036 121 835 121 196 122 583 121 861
1996/97 124 544 118 662 119 814 119 422 124 619 121 161 119 438 118 338

Forrás: MKM oktatási statisztkái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

39. táblázat

A fajlagos mutatók alakulása az általános iskolákban, 1985/86-1996/97


Egy
iskolára

Egy
osztályteremre

Egy
osztályra

Egy
pedagógusra

Egy osztályteremre jutó osztályok száma


jutó tanulók száma


1985/86 366,0 29,6 26,7 14,7 1,11
1986/87 367,1 29,1 26,4 14,5 1,10
1987/88 360,8 28,1 25,7 14,0 1,09
1988/89 352,4 27,0 25,1 13,7 1,08
1989/90 335,6 25,6 24,1 13,1 1,06
1990/91 318,7 24,3 23,2 12,5 1,05
1991/92 297,0 22,9 22,3 12,1 1,03
1992/93 280,9 21,9 21,6 11,7 1,02
1993/94 267,7 21,0 21,2 11,3 0,99
1994/95 258,3 20,3 20,7 11,0 0,98
1995/96 255,9 20,1 21,0 11,2 0,96
1996/97 256,6 20,0 21,2 11,5 0,94

Forrás: MKM oktatási statisztkái; Előeztes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.