wadmin | 2009. jún. 17.

220. táblázat

A szakmunkásképző iskolák fontosabb jellemzői településtípusonként és régiónként

az önkormányzati adatok alapján, 1995


Intézmé-
nyek
száma
Nappali
tagoza-
tos ta-
nulók
száma
Osztá-
lyok
száma
Pedagó-
gusok)
száma
(elméleti-
és gya-
korlati
együtt)
Egy tanu-
lóra jutó
kiadás,
E Ft,
elméleti
oktatás
Egy tanu-
lóra jutó
kiadás,
E Ft,
iskolai
tan műhely
Egy tanu-
lóra jutó
kiadás,
E Ft,
üzemi
gyakorlat
Egy peda-
gógusra
jutó
tanuló

Településtípus

Főváros
önkormányzat
45 22 086 794 1 457 69 60 7 15,2
Kerület 100 ezernél kevesebb lakossal 1 242 11 11 70 33 0 22,0
Kerület 100 ezres vagy több lakossal - - - - - - - -
Megyei önkormányzat 43 14 974 607 1 145 77 61 7 13,1
Megyei jogú város és megyeszékhely 84 57 048 1 976 3 463 60 28 10 16,5
Egyéb város 10 ezernél kevesebb lakossal 18 5 709 199 388 75 28 8 14,7
Egyéb város10 ezer vagy több lakossal 98 48 495 1 701 3 174 62 33 7 15,3
Község 1000-4999 lakossal 3 334 16 25 62 51 0 13,4
Község 5000 vagy több lakossal 6 1 639 62 127 68 40 0 12,9

Összesen 298 150 527 5 366 9 790 64 38 8 15,4

Régió

Budapest 46 22 328 805 1 468 69 60 6 15,2
Közép-
Magyarország 19 9 240 331 637 75 32 6 14,5
Észak-
Magyarország 35 20 066 677 1 309 64 32 10 15,3
Észak-Dunántúl 61 30 618 1 071 1 849 58 30 11 16,6
Dél-Dunántúl 44 21 444 758 1494 65 39 8 14,4
Kelet-
Magyarország 29 17 269 605 1 098 68 33 8 15,7
Dél-Alföld 64 29 562 1 119 1 935 61 38 6 15,3

Összesen 298 150 527 5 366 9790 64 38 8 15,4

Forrás: TÁKISZ, 1995

221. táblázat

A szakmunkásképzők fontosabb jellemzői településtípusonként és régiónként

a kötelező adatszolgáltatás adatai alapján, 1996/97


Intézmények száma Tanulók száma 3 éves képzésben tanulók száma 2 éves, érettségi utáni képzésben tanulók száma Évfolyamismét-lôk aránya a 3 éves képzés-ben, % Egy elméleti pedagósura jutó tanulók száma

Településtípus

Budapest 58 21 228 18 365 2 863 7,2 28,9
Megyeszékhely 111 57 697 53 262 4 435 4,2 30,4
Város 154 58 829 57 392 1 437 3,9 24,8
Község 40 6 092 5 943 149 2,5 20,9

Összesen 363 143 846 134 962 8 884 4,4 27,2

Iskolatípus

Tiszta szakmunkásképző 39 8 929 7 900 1 023 3,6 25,2
Szakmunkásképző és szakközépiskola 134 65 554 61 539 4 015 5,2 29,1
Szakmunkásképző és szakközépiskola és egyéb 148 60 337 56 993 3 344 3,9 26,3
Szakmunkásképző és egyéb 42 9 026 8 530 496 3,4 22,8

Összesen 363 143 846 134 962 8 884 4,4 27,2

Régió

Budapest 58 21 228 18 365 2 863 7,2 28,9
Közép-
Magyarország
25 9 030 8 674 356 4,0 22,6
Észak-
Magyarország
42 18 977 18 066 911 4,7 29,6
Észak-
Dunántúl
77 29 468 27 810 1 658 3,7 27,7
Dél-Dunántúl 54 20 583 19 744 839 3,8 24,3
Kelet-
Magyarország
33 16 090 15 393 697 3,9 27,6
Dél-Alföld 74 28 470 26 910 1 560 4,2 27,9

Összesen 363 143 846 134 962 8 884 4,4 27,2

Forrás: MKM és KSH kötelező adatszolgáltatás

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.