wadmin | 2009. jún. 17.

204. táblázat

A 16 éves korukban középfokú oktatásban továbbtanulók aránya az általános iskolát végzetek százalékában az apa iskolai végzettsége szerint, 1992


45-59 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19

Az apa iskolai végzettsége élekor (év)

8 általánosnál kevesebb 47,0 59,6 61,0 64,0 61,5 49,1 47,6
8 általános 70,2 75,3 73,4 81,9 78,5 78,3 77,3
Szakmunkásképző 75,6 76,8 80,4 88,8 87,3 89,9 88,1
Érettségi 87,9 92,9 92,7 88,3 91,8 92,4 94,2
Diploma 97,3 94,1 96,9 98,2 98,3 98,6 100,0

Forrás: Bukodi, 1995

205. táblázat

Az ismétlődő feladatokat sikeresen megoldó nyolcadik osztályos tanulók arányának változása az 1991-es és az 1995-ös Monitor vizsgálatokban (a változás mértéke %-ban)


Olvasás Matematika

Budapest -9,25 -2,39
Megyei jogú városok -9,93 -0,92
Egyéb városok -11,91 -4,95
Községek -13,07 -4,52

Országos átlag -11,98 -3,24

Forrás: Az oktatás minősége..., 1997

206. táblázat

A Monitor eredmények eltérése a saját települési kategória átlagától az átlagosnál gazdagabb és az átlagosnál szegényebb településeken, 1995 (standard pontszám)


Átlagnál szegényebb települések Átlagnál gazdagabb települések

Budapesti kerületek 6,6 -13,2
Megyei jogú városok 1 -17,5
Egyéb városok -13,4 9
Községek -8 18,8

Forrás: Az oktatás minősége..., 1997

Megjegyzés: Az 1995-ös Monitor vizsgálatban részt vett iskolák adatai.

207. táblázat

A Monitor eredmények eltérése az országos átlagtól az iskolafenntartó település gazdasági feltételeinek függvényében, 1995 (standard pontszámok)


Szja/lakos

Alsó harmad N Középső harmad N Felső harmad N Mind N

Budapest - 45,64 12 15,73 5 36,85 17
Megyei jogú város - - 19,73 15 19,73 15
Egyéb város -6,63 3 -10,93 12 15,51 15 2,72 30
Község -37,41 38 -24,64 18 -1,64 6 -30,24 62

Folyó kiadás/lakos

Budapest 43,79 3 32,88 13 67,57 1 36,85 17
Megyei jogú város - 14,19 3 21,11 12 19,73 15
Egyéb város 31,89 1 -11,41 8 6,71 21 2,72 30
Község -38,67 37 -13,55 18 -28,57 7 -30,24 62

Oktatási kiadás/összes kiadás

Budapest 58,56 6 15,47 6 36,45 5 36,85 17
Megyei jogú város 11,62 3 -16,11 4 32,87 9 16,64 16
Egyéb város 4,97 19 -7,33 9 21,13 1 1,71 29
Község -21,56 11 -36,15 20 -21,95 23 -27,52 55

Általános iskolai kiadás/tanuló

Budapest 64,36 4 28,38 13 36,85 17
Megyei jogú város 34,18 2 28,35 8 -4,81 6 16,64 16
Egyéb város -8,54 13 -4,32 10 34,02 6 1,71 29
Község -34,96 23 -18,59 17 -37,62 14 -30,5 54

Általános iskolai kiadás/lakos

Budapest 57,48 5 38,05 7 14,52 5 36,85 17
Megyei jogú város 46,97 4 18,01 7 -4,51 4 19,73 15
Egyéb város -3,47 9 -9,91 7 11,57 13 1,71 29
Község -29,11 23 -33,22 12 -30,45 19 -30,5 54

Forrás: Az oktatás minősége..., 1997

Megjegyzés: Az 1995-ös Monitor vizsgálatban részt vett iskolák adatai.

 

208. táblázat

A település, illetve a fenntartó gazdasági mutatói azoknál az iskoláknál, amelyek 1991-ben és 1995-ben egyaránt részt vettek a Monitor vizsgálatban


A Monitor eredmények változása

Szja/lakos Az önkormányzat költségvetési kiadásai / lakos Oktatási kiadások/összes kiadás (%) Általános iskolai kiadások egy lakosra Általános iskolai kiadások egy tanulóra

Romlás (N = 17) 5 534 50 246 39,9 7 100 74 450
Javulás (N = 22) 6 017 37 778 45,4 6 937 77 498

Forrás: Az oktatás minősége..., 1997

209. táblázat

A régiók fontosabb jellemzői, 1995


A régió neve A régió megyéi Népes ségszám, ezer fő Önkor-
mányzatok száma
Városi népesség aránya, % A községek átlagos népesség száma, fő Születési arányszám,‰ GDP alapáron /fő, E Ft Munka-
nélkü-
liségi ráta, %
Szja/fő
E Ft
Összes oktatási kiadás/fő,

E Ft


Budapest - 1907 24 100 - 8,6 858 6,0 13,9 21,2

Közép-Magyar-
ország
Pest 985 185 36,2 3741 11,7 340 8,4 7,7 16,0

Észak-Magyar-
ország
Borsod-A-Z.,
Heves, 1297 603 49,0 1192 11,7 353 17,5 7,9 18,3
Nógrád

Észak- Dunántúl Fejér,
Győr-M-S.,
Komárom-E., 1814 797 55,6 1320 10,8 465 10,0 8,0 19,5
Vas,
Veszprém

Dél-Dunántúl Baranya,
Somogy, 1298 914 52,4 763 10,6 540 12,6 7,8 19,5
Tolna, Zala

Kelet-Magyar-
ország
Hajdú-B.,
Szabolcs- 1121 312 58,2 1860 13,4 332 18,6 7,8 19,6
Sz-B.

Dél-Alföld Bács-K.,
Békés,
Csongrád, 1790 333 64,3 2292 11,1 393 12,7 7,8 17,3
Jász-N-Sz.

Összesen 10212 3168 62,6 1305 11,0 479 11,6 8,9 19,0
(Bp.
nélkül
53,3)

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, KSH; TÁKISZ, 1995

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.