wadmin | 2009. jún. 17.

190. táblázat

A központi költségvetési támogatással szervezett tanártovábbképzések tematikus megoszlása, 1996 (%)


Intézményi pedagógiai program/helyi tanterv 19,9
Óvodapedagógia 10,3
NAT (komplex) 7,6
NAT (Muvészetek muveltségi terület) 5,9
NAT (Szakértoi-szaktanácsadói) 4,9
NAT (Önkormányzat) 4,3
NAT (Idegen nyelv) 4,3
Alsó tagozat 4,3
Eredménymérés/értékelés 4,3
NAT (Matematika-informatika) 3,9
NAT (Társadalomtudományok) 3,6
NAT (Természettudományok) 2,9
NAT (Testnevelés-egészségnevelés) 2,9
Gyógypedagógia 2,3
Iskolai könyvtár 1,6
NAT (Kisiskolák) 1,3
Egyéb tematikus továbbképzési kurzusok* 15,7

Forrás: Országos Közoktatási Intézet Pedagógus-továbbképzési Iroda

Megjegyzés: Az összes képzés száma (100%) 307 volt.

* Felso tagozat, kooperatív technikák, ének-zene, gyermekotthonok/gyermekvédelem, kollégiumi nevelés, taneszközfejlesztés, állampolgári ismeretek, nemzetiségi oktatás, pályaorientáció, szakképzés, intézményvezetés, osztályfonöki munka.

 

191. táblázat

A képzohelyek által bejelentett pedagógus-továbbképzési programok jellemzo adatai, 1997


Az összes program 4887

Ebbol a program jellege szerint
szaktárgyi 2245
szakmódszertani 2253
pedagógiai 1361
pszichológiai 677
egyéb 930

Ebbol a program idotartama szerint
30-60 óra 3108
61-120 óra 797
121-350 óra 462
350 óránál több 461

Ebbol a megszerezheto végzettség szerint
új alapdiploma 206
szakdiploma 232
OKJ-bizonyítvány 279
tanúsítvány 2600
igazoló oklevél 1322

Ebbol az alkalmazott módszerek szerint
eloadás 4072
szeminárium 3401
interaktív kurzus 270
tréning 12
távoktatás 4

Forrás: MKM Közoktatás-tervezési Foosztály

 

192. táblázat

Az orosztanárok átképzésében végzettek létszáma és az orosztanárok aránya, 1990/91-1997/98


Beiratkozás éve Végzés éve Végzettek létszáma Orosztanárok aránya, %

1990/91 1992/93 580 100
1991/92 1993/94 760 100
1992/93 1994/95 710 100
1993/94 1995/96 1040 50
1994/95 1996/97 930 30
1995/96 1997/98 880* 30
Éves átlagban 820* 65

Forrás: Vágó Irén, 1997b

* Várható létszám.

 

193. táblázat

Az idegennyelv-szakos tanárok és az egy tanára jutó tanulók

számának változása a középiskolákban, 1992/93 és 1996/97


1992/93 1996/97


Tanárok száma Egy tanárra jutó tanuló Tanárok száma Egy tanárra jutó tanuló

Német 987 150,9 2725 70,8
Angol 1278 134,0 3146 71,0
Orosz 1343 42,2 3106 4,3
Francia 375 78,3 677 40,9
Latin n. a. n. a. 333 39,0
Olasz n. a. n. a. 275 43,3
Spanyol n. a. n. a. 95 31,1

Forrás: KSH; Imre, 1995

 

194. táblázat

A Monitor vizsgálatban részt vett 8. osztályos tanulók standard pontszámban mért tanulói teljesítméyei települési kategóriánként, 1991, 1995 és 1997


1991

1995

1997
Olvasás Matematika Olvasás Matematika Olvasás Matematika

Budapest 530 522 541 536 545 542
Megyeszékhely 514 509 523 523 522 518
Egyéb város 509 507 504 502 497 497
Község 469 477 469 472 462 466

Forrás: Monitor vizsgálatok

 

195. táblázat

A Monitor vizsgálat hídfeladatait sikeresen megoldók százalékos arányának változása településtpusonként 1995 és 1997 között


Olvasás Matematika


4.
évfolyam
8.
évfolyam
10.
évfolyam
12.
évfolyam
4.
évfolyam
8.
évfolyam
10.
évfolyam
12.
évfolyam

Budapest 7,38 0,69 -3,84 7,00 -1,69 4,13 -3,03 -0,42
Megyeszékhely 5,81 1,29 -7,13 4,03 -6,18 1,59 -1,60 -4,27
Egyéb város 2,13 -1,56 -5,24 2,64 -7,54 -1,14 -3,74 -4,3
Község 5,65 -1,36 - - -4,96 -0,72 - -

Országos átlag 5,1 0,25 -5,7 4,59 -5,46 0,23 -2,82 -3,05

Forrás: Monitor vizsgálatok

 

196. táblázat

A Montitor vizsgálatban részt vett 10. és 12. osztályos tanulók standard pontsámban mért tanulói teljesítményei iskolatípusok szerint, olvasásból és maematikából, 1995 és 1997


Olvasás Matematika


1995 1997 1995 1997

10. osztályosok
Gimnázium 574 579 563 565
Szakközépiskola 517 525 512 524
Szakmunkásképző 435 420 447 432

12. osztályosok
Gimnázium 531 536 516 428
Szakközépiskola 474 476 487 482

Forrás: Monitor vizsgálatok

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.