wadmin | 2009. jún. 17.

180. táblázat

A tanárok heti kötelezo óraszáma a közép-európai országokban iskolatípus szerint, 1994/95


Cseh Köztársaság Magyarország Lengyelország Szlovákia

Óvoda 30 32 n. a. n. a.
Általános iskola 23
(alsó tagozat)
22 18* 18 22
(felso tagozat)
Gimnázium 21 18* 18 21
Szakközépiskola 21 18* 18 21
Szakmunkásképzo 21 18* 18 21

Forrás: Major Trends and Actors... 1996; Hecht, 1996

* Az 1993-as közoktatási törvény 1996-os módosítása után: 20.

 

181. táblázat

Különbözo foglalkozások presztízsének megítélése a tanárok, az iskolaigazgatók és a lakosság körében, 1997 (rangsor átlagok)


Foglalkozás Lakossági minta Tanárminta Iskolaigazgatók

Jogász 2,3 2,0 2,8
Általános orvos 3,0 3,1 2,3
Közgazdász 3,4 2,6 2,9
Gépészmérnök 4,8 5,6 5,9
Újságíró 5,5 5,3 5,8
Gyógyszerész 5,8 5,7 5,9
Középiskolai tanár 6,6 7,2 7
Általános iskolai tanár 7,6 8,7 8,6
Lelkész 8,0 6,2 5,8
Óvodapedagógus 9,0 9,7 9,5
Könyvtáros 9,3 9,4 9,7

Forrás: Nagy Mária, 1997b; Marián, 1997b

 

182. táblázat

A pedagógusi pálya megítélése, 1996 (százfokú skálán)


A válaszolók jellemzoi Szimpátiaindex Megbecsültségindex Különbség

Nincs érettségijük 79 56 23
Érettségizettek 71 47 24
Diplomások 84 35 49

Budapestiek 81 41 40
Megyeszékhelyen lakók 66 47 19
Más városokban élok 75 57 18
Falusiak 82 58 24

18-29 évesek 67 49 18
30-45 évesek 76 49 27
46-59 évesek 83 53 30
60 év fölöttiek 83 53 30

Összes válaszoló 78 52 26

Forrás: Oktatásügyi közvélemény-kutatások, Marketing Centrum, 1996. június

 

183. táblázat

A középiskolai tanári pálya megbecsültsége Magyarországon, 1996

és az OECD-országokban, 1994 (a megkérdezettek %-ában)


Nagyon Eléggé Nem nagyon Egyáltalán nem

Ausztria 18 57 18 3
Belgium 8 56 29 6
Dánia 7 52 35 2
Finnország 7 51 40 2
Franciaország 8 47 35 9
Hollandia 5 55 33 2
Portugália 12 47 13 3
Spanyolország 3 29 49 9
Svédország 7 40 37 6
Egyesült Királyság 7 49 32 6
USA 20 48 24 5
Magyarország 7 43 37 13

Forrás: Education at a Glance, 1995; Marián, 1997a

184. táblázat

A közoktatásban foglalkoztatott fofoglalkozású pedagógusok összetétele szakképzettség és iskolatípus szerint, 1996/97


Óvoda Általános iskola Fogyaté-
kosok speciális
óvodái
és iskolái
Speciális
szakiskola
Gimnázium Szakközép-
iskola
Szakmun-
kásképző
Egyéb Összesen

Óvodapedagógus 30 847 30 847
Tanító 36 212 36 212
Általános iskolai tanár 40 469 1 287 1 835 1 954 263 45 808
Középiskolai tanár 5 614 11 674 8 498 1 403 112 27 301
Szakoktató 3 503 223 3 726
Gyógypedagógus 4 062* 4 062
Képesítés nélküli pedagógus 834 605 265* 102 1 806
Felsofokú képzettséggel igen, de pedagógiai képesítéssel nem rendelkezo tanárok 514 70 1 534 2 290** 320** 4 728
Az eddigi kategóriákba nem illo, másféle képesítéssel rendelkezo pedagógusok 210 244 2 190* 4 462 73 23 7 202
Összesen 31 891 83 658 6 028* 489 13 133 16 329 9 223 941 161 692

 

Forrás: MKM, Közoktatás-tervezési Foosztály

  • A gyógypedagógiai intézmények együtt.

** Az összes pedagógiai képesítés nélküli.

185. táblázat

Az egyes iskolatípusokban tanító tanárok jellemzoi, 1997


Általános iskola
(N = 1481)
Gimnázium
(N = 333)
Vegyes iskola*
(N = 219)
Szakképzo
(N = 374)

Átlagéletkor, év 39,7 40,3 41,5 42,1
No, % 84,6 69 74,9 45,7
Nappali tagozaton végzett, % 71,4 92,3 82,0 71,7
Csak egy végzettsége van, % 76,6 68,1 63,8 59,3
Apja felsofokú végzettségu, % 25,1 33,6 28,8 24,3
Házas, együtt élo, % 75,1 67,6 72,1 79,4
Házastársa felsofokú végzettségu, % 56,5 82,0 76,4 67,75
Van gyereke, % 77,2 65,9 75,3 81,7
1994 óta lépett be a munkahelyére, % 5 9,9 5,5 5,1
1994 óta munkahelyet változtatott, % 11,3 17,4 16,9 16,6
Átlagos óraszáma 18,7 20,2 19,0 21,8
Bruttó havibére 1996-ban, Ft 37 973 40 839 40 712 42 051
Kap túlóradíjat, % 79,4 86,0 86,6 91,1
Kap bérpótlékot, % 77,8 68,3 69,6 75,9
Éves jövedelme, Ft 442 313 499 123 503 631 498 112
Ez a családi jövedelem hány %-a 53,8 55,8 58,3 57,7
Lakásnagyság, m2 85,12 77,89 73,69 80,43
Van telke, % 13,1 13,4 21,2 14,1
Van kocsija, % 70,3 65,7 65,8 70,5
Van garázsa, % 55,5 45,0 39,7 50,0
Igényli, hogy munkáját rendszeresen értékeljék, % 77,8 64,5 77,5 70,6
Tagja szakszervezetnek, % 51,6 38,1 43,8 48,3
Tudja a számítógépet használni, % 39,0 52,7 56,0 61,0
Ért idegen nyelven, % 52,6 69,2 60,6 53,4
Részt vesz helyi tanterv, pedagógiai program kidolgozásában, % 30,3 38,7 34,9 38,8
Magát nem vallásosnak valló, % 39,6 36,7 37,9 42,0

Forrás: Tanárvizsgálat, 1997

* Minden olyan, érettségihez vezeto képzést nyújtó iskolatípus, amelyben vagy általános iskolai és középiskolai képzést, vagy általános és szakmai jellegu középiskolai képzést nyújtanak.

 

186. táblázat

Különbözo településeken dolgozó pedagógusok jellemzo tulajdonságai, 1997


Fováros
(N = 374)
Megyei jogú
város (N = 569)
Egyéb város
(N = 744)
Község
(N = 635)

Átlagéletkor, év 40,8 40,7 40,9 38,9
Nok aránya, % 77,8 72,8 70,6 82,8
Nappali tagozaton végzett, % 77,2 83,3 73,7 68,4
Csak egy végzettsége van, % 71,8 66,3 72,3 76,3
Apja felsofokú végzettségu, % 44,3 29,1 19,3 21,2
Házas, együtt élo, % 65,8 72,3 77,3 78,2
Házastársa felsofokú végzettségu, % 72,5 72,7 62,8 49,7
Van gyereke, % 68,2 73,5 80,9 78,4
1994 óta lépett be a munkahelyére, % 8,3 6,2 3,6 6,1
1994 óta munkahelyet változtatott, % 18,4 14,9 11,4 10,4
Átlagos óraszáma 18,6 19,0 19,9 19,6
Bruttó havibére 1996-ban, Ft 39 499 40 672 39 631 36 989
Kap túlóradíjat, % 81,7 79,7 82,1 85,4
Kap bérpótlékot, % 71,0 71,5 74,6 82,6
Éves jövedelme, Ft 503 011 481 887 454 678 430 114
Ez a család jövedelmének hány %-a 55,0 55,3 55,8 54,2
Lakásnagyság, m2 71,86 78,09 85,22 89,58
Van telke, % 19,5 19,7 11,8 8,7
Van kocsija, % 60,3 69,9 70,3 72
Van garázsa, % 27,5 45,7 57,2 65,7
Igényli, hogy munkáját rendszeresen értékeljék, % 71,2 70,9 76,4 81,0
Tagja szakszervezetnek, % 32,6 48,8 55,9 50,1
Tudja a számítógépet használni, % 59,0 51,7 41,6 36,9
Ért idegen nyelven, % 68,8 58,7 48,4 52,2
Részt vesz helyi tanterv, pedagógiai programok kidolgozásában, % 43,2 35,9 33,2 24,6
Magát nem vallásosnak valló, % 43,6 44,0 37,4 34,8

Forrás: Tanárvizsgálat, 1997

 

187. táblázat

A nok aránya a tanárok között nemzetközi összehasonlításban, 1994/95 (%)


Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia OECD-országok
átlaga**

Óvoda 93,7 n. a. n. a. n. a. n. a.
Általános iskola 75,7 83,7 85,3 90,3 (alsó 64,7 (elemi
tagozat) és alsó
76,5 (felso középfok)
tagozat)
Gimnázium 67,0 67,5 74,0 68,4 43,9 (felso középfok együtt)
Szakközépiskola 60,4 57,4* 64,5 49,1
Szakmunkásképzo 56,1 51,3 61,2

Forrás: Education at a Glance, 1996b, Major Trends and Actors..., 1996

* Szakközépiskola és szakmunkásképzo együtt.

** 1994

 

188. táblázat

A tanárok által az iskolai munkájukban fontosnak érzett

feladatok rangsora nemzetközi összehasonlításban, 1988 és 1997


Magyarok által
adott pontszám
Magyarok Angolok Franciák

R a n g so r

A tudásvágy felébresztése 4,76 1 5 8
A személyiség fejlesztése 4,71 2 4 5
Erkölcsi nevelés 4,63 3 9 10
Az intelligencia fejlesztése 4,59 4 1 6
Az elméleti tudás növelése 4,43 5 7 2
Sokoldalú nevelés 4,39 6 2 7
A világ megértésének segítése 4,37 7 10 12-13
Felkészítés a felnott életre 4,13 8 11 4
Edzés az élet nehézségeire 4,06 9 14 12-13
Az alapkészségek fejlesztése 4,03 10 8 1
Szocializáció 3,94 11 3 3
Állampolgári nevelés 3,85 12 15 11
Muvészeti nevelés 3,75 13 12 14
Szabadidos tevékenységek 3,73 14 13 15
A testi fejlodés segítése 3,69 15 6 9

Forrás: Nagy Mária, 1997b; Broadfoot, 1988

Megjegyzés: A magyar és az angol/francia vizsgálat során nem ugyanolyan módszereket követtek, de mindkét vizsgálat lehetové teszi a feladatok rangsorolását. A magyar kérdoív kérdése ez volt: Iskolai munkája során mennyire érzi feladatának a következoket? Kérem, osztályozza le mindegyiket 1-tol 5-ig". Az angol/francia vizsgálatban a rangsor nyílt kérdésre adott említési gyakoriság alapján alakult ki.

 

189. táblázat

A pedagógusképzésben részt vevo nappali tagozatos hallgatók száma, 1990/91-1995/96


1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96

Óvóképzo foiskola* 1 597 1 614 1 654 1 877 1 996 2 251
Tanítóképzo foiskola** 5 607 6 289 6 597 7 463 7 351
Tanárképzo foiskola 9 575 9 837 9 555 11 927 12 904 12 361
Más foiskolák*** 2 322 2 155 2 523 2 523 2 729 2 863
Bölcsészettudományi karok 5 076 6 272 8 000 10 238 11 127 11 930
Természettudományi karok 2 583 2 640 3 646 4 426 4 895 4 965
Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem 56 204 0 0 0 0

Összesen 26 816 29 011 31 975 38 660 40 790 41 709

Összes felsofokú hallgató 76 601 83 191 92328 103 713 116 256 129 541

Forrás: Nagy Mária, 1997

* A tanítóképzo foiskolák óvodapedagógus szakos hallgatóival együtt.

** A tanárképzo foiskolák tanító szakos hallgatóival együtt.

*** Muszaki foiskolák és tanárképzést is folytató muvészeti egyetemek.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.