wadmin | 2009. jún. 17.

170. táblázat

A tantestületi légkört meghatározó tényezők a pedagógusok véleménye szerint, 1997

(átlagosztályzat ötfokú skálán, N = 2412)


Mennyire fontos Mennyire jellemző a saját tantestületre

A konfliktusok sikeres kezelése 4,8 3,5
A megfelelő kapcsolat vezető és beosztottak között 4,7 3,9
Egymás segítése 4,7 3,8
Jó szakmai együttműködés 4,7 3,8
Jó emberi kapcsolatok 4,6 3,8
Rendszeres szakmai beszélgetések 4,3 3,7
A szülőkkel való jó kapcsolattartás 4,3 3,7
Hasonló értékrend 4,2 3,4
Hasonló szakmai elképzelések 4,1 3,6
Iskolán kívüli közös programok 3,6 3,0
Szakmai rivalizálás 2,4 2,6

Forrás: Tanárvizsgálat..., 1997

A feltett kérdés: " Kérjük, jelölje 1-től 5-ig terjedő osztályzatokkal, hogy mennyire tartja fontosnak a következőket a jó tantestületi légkör kialakulásához!" és Kérjük, értékelje 1-től 5-ig terjedő osztályzatokkal, hogy az Önök tantestületére mennyire jellemzőek a következők! "

 

171. táblázat

A pedagógusok létszámának alakulása iskolatípusok szerint, 1989/90-1996/97


1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97

Óvoda 33 835 33 635 33 159 33 140 32 957 33 007 32 320 31 891
Általános iskola 90 602 90 511 89 276 88 917 89 655 89 939 86 891 83 658
Gimnázium 9 656 10 246 10 732 11 290 11 951 12 578 12 912 13 133
Szakközépiskola 11 769 12 656 13 285 13 983 14 862 15 358 15 772 16 329
Szakmunkásképzo 12 044 12 060 11 766 11 451 11 251 10 961 10 284 9 223
Gyógypedagógiai intézmény 6 219 6 163 6 256 6 394 6 238 6 413 6 428 6 517

Összesen 164 932 165 990 165 391 166 230 168 172 169 561 165 720 161 692

Forrás: MKM Közoktatás-tervezési Foosztály

 

172. táblázat

Pedagóguslétszámok alakulása képesítések szerint, 1989/90-1996/97


1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97

Középfokú óvodapedagógus 7 539 6 324 6 758 6 162 5 663 5 202 4 756 3 647
Felsofokú óvodapedagógus 25 413 25 668 25 625 26 131 26 341 26 750 26 569 27 200
Tanító 39 183 35 521 38 528 38 392 38 405 38 603 37 481 36 212
Általános iskolai tanár 46 989 56 118 48 157 47 948 48 833 49 040 47 588 45 808
Középiskolai tanár 22 089 24 415 23 926 24 741 25 793 26 523 26 938 27 301
Egyéb pedagógus 8 147 4 788 7 314 7 477 7 935 8 363 7 918 8 179
Pedagógiai képesítés nélküli 7 740 8 184 6 277 6 377 7 912 8 141 7 037 6 203
Szakmai oktatásra képesített pedagógus 4 030 n. a. 3 875 3 849 4 204 4 167 3 990 3 726
Gyógypedagógus 3 896 3 878 3 878 3 955 3 994 4 044 4 136 4 02
Képesítés nélkül 883 1 643 776 847 807 838 800 834

Összesen 165 909 166 539 165 114 165 879 169 887 171 671 167 213 163 172

Forrás: MKM Közoktatás-tervezési Foosztály, 1997

 

173. táblázat

A tanulói és a tanári létszámok arányának változása a közép-európai országokban,

1994/95 (1989/90 = 100%)


Cseh Köztársaság Lengyelország Magyarország Szlovákia
tanulók tanárok tanulók tanárok tanulók tanárok tanulók tanárok

Óvoda 82,9 87,1 75,2 83,3 101,0 97,6 66,2 78,0
Általános iskola 82,3 102,8 99,0 110,7 83,3 99,3 93,2 102,6
Gimnázium 125,8 144,4 156,5 142,4 120,7 130,3 139,9 145,5
Szakközépiskola 147,0 153,8 135,6 114,0* 125,3 153,8 150,5 158,2
Szakmunkásképzo 86,6 119,5 88,6 86,5 95,3 88,9 91,8

Összesen 89,6 105,8 99,6 107,9 92,3 95,1 92,1 102,3

Forrás: Major Trends and Actors..., 1996

*Szakközépiskola és szakmunkásképzo együtt.

 

174. táblázat

Az alkalmazott és munkanélküli pedagógusok létszámának alakulása iskolatípus szerint, 1995-1997


Pedagó-
gus-
létszám
Munka-
nélküli-
létszám
Pedagó-
guslét-
szám
Munka-
nélküli-
létszám
Pedagó-
guslét-
szám
Munka-
nélküli-
létszám1994/95 1995.
január
% 1995/96 1995/96. % 1996/97 1997.
január
%

Óvodák 33 007 751 2,3 32 320 1 159 3,6 31 891 1 279 4,0
Általános
iskolák 89 939 859 0,9 86 891 1 644 1,9 83 658 1 947 2,3
Gyógy-
pedagógiai
intézmények 6 405 36 0,6 6 428 35 0,5 6 517 35 0,5
Szakmunkás-
képzok,
szakiskolák 12 266 153 1,2 11 099 247 2,2 10 164 243 2,4
Középiskolák 27 936 196 0,7 28 684 329 1,1 29 462 439 1,5

Összesen 169 553 1995 1,2 165 722 3 414 2,1 161 692 3 943 2,4

Egyéb* 839 0,5 1 282 0,8 1 283 0,8
Képesítés
nélküliek** 563 0,3 670 0,4 474 0,3

Mindösszesen 169 553 3 397 2,0 165 722 5 366 3,2 161 692 5 700 3,5

Forrás: Oktatáspolitikai adatok, KSH

* Iskolatípus szerint nem osztott munkanélküli pedagóguslétszám (zeneiskola, nevelootthon, sportiskola stb.).

** Akik pedagógusállást szeretnének.

 

175. táblázat

Tanári bérek és keresetek az egyes iskolatípusokban, 1996


Átlagos személyi alapbér
(Ft/fo/h)
Szórás Átlagostisz-tított kereset
(Ft/fo/hó)
Szórás Teljes kereset
(Ft/fo/h)
Szórás

Középiskolai tanár, oktató 38 755 8 455 44 798 12 752 50 735 15 699
Középfokú oktatási intézmény szakoktatója, gyakorlati oktatója 36 982 7 548 42 370 11 738 47 358 14 160
Egyéb középfokú tantestületi oktatók 36 451 8 270 41 921 10 768 46 521 13 150
Általános iskolai tanár, tanító, oktató 34 007 8 404 39 115 12 222 42 096 13 503
Óvóno 31 701 5 892 35 763 9 471 36 200 9 711

Forrás: Tájékoztató a keresetek alakulásáról, MüM

Megjegyzés: A tisztított kereset abban különbözik a teljes keresettol, hogy a kimagaslóan magas és alacsony kereseteket nem tartalmazza.

 

176. táblázat

Havi keresetek az egyes foglalkozások szerint, 1995 és 1996


1995 1996 1996-os nominálkereset
indexe
1995 = 100
1996-os reálkereset
indexe
1995 = 100

Jogi foglalkozások 11 1041 130 099 117,2 91,7
Gazdasági foglalkozások 7 6173 101 985 133,9 104,8
Mérnök foglalkozások 5 7208 82 831 144,8 113,3
Egyetemi, foiskolai oktatók 5 3084 60 591 114,1 89,4
Orvos foglalkozások 5 4060 64 223 118,8 93,0
Középiskolák tanárai 4 5447 50 283 110,6 86,6
Alapfokú iskolák tanárai 4 3160 42 096 97,5 76,4
Óvónok 3 2676 36 200 110,8 86,8

Forrás: Tájékoztató a kereseti arányok alakulásáról, MüM

 

177. táblázat

A pedagógusok éves óraszáma az alapfokú oktatásban Magyarországon, 1996

és az OECD-országokban, 1994


Svájc 1085
Hollandia 1000
USA 958
Egyesült Királyság 950
Franciaország 923
Írország 915
Spanyolország 900
Finnország 874
Belgium 832
Törökország 830
Portugália 828
Magyarország* 798
Németország 760
Dánia 750
Olaszország 748
Luxemburg 730
Ausztria 709
Görögország 696
Norvégia 686
Svédország 624

Forrás: Education at a Glance, 1996; Szép, 1997

* A közoktatási törvény feltételei alapján számított adat.

 

178. táblázat

Az egy tanárra jutó tanulók száma az alapfokú oktatásban Magyarországon, 1996

és az OECD-országokban, 1994


Törökország 27,6
Írország 24,4
Hollandia 22,4
Egyesült Királyság 21,7
Németország 20,4
Franciaország 19,3
USA 19,0
Görögország 19,0
Finnország 18,0
Spanyolország 17,6
Svájc 15,3
Norvégia 15,0
Belgium 13,2
Luxemburg 13,0
Svédország 12,4
Portugália 12,1
Ausztria 11,8
Magyarország* 11,2
Dánia 11,2
Olaszország 9,9

Forrás: Education at a Glance, 1996; Szép, 1997

* Szép Zsófia számításai az 1996/97. évi statisztikák alapján.

 

179. táblázat

Tanuló/pedagógus arány a közép-európai országokban iskolatípus szerint, 1994/95


Cseh Köztársaság Magyarország Lengyelország Szlovákia

Óvoda 12,8 12,0 14,3 12,0
Általános iskola 16,0 11,0 16,3 23,9
(alsó tagozat)
16,4
(felso tagozat)
Gimnázium 13,6 11,2 20,2 12,2
Szakközépiskola 12,4 12,8 16,0 10,8
Szakmunkásképzo 20,8 15,2 23,0 20,3

Forrás: Major Trends and Actors..., 1996

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.