wadmin | 2009. jún. 17.

160. táblázat

A Socrates-program promoteriskolái", 1997


Iskola Név Cím Telefon

Zrínyi Ilona Gimnázium Kóderné Gömöri Anna 4400 Nyíregyháza, fax: 42/315-911
Széchenyi u. 29-31. fax: 42/315-993
Gépipari Műszaki 9700 Szombathely, fax: 94/312-477
Szakközépiskola Lénárt Katalin Rohonci út 1. fax: 94/329-670
Avasi Gimnázium dr. Madej Ferencné 3529 Miskolc,
Klapka Gy. út 2. fax: 46/365-970
Bolyai János Gimnázium Holcsné Csige Ilona 3100 Salgótarján, fax: 32/422-533
Kissomlyó út 1. fax: 32/410-659
Pásztorvölgyi Általános 3304 Eger, f
Iskola és Gimnázium Estók János Pásztorvölgy u. 25. ax: 36/429-950
II. Rákóczi Ferenc Gyakorló
Közgazdasági Szakközép- 1075 Budapest, fax: 1/342-4905
iskola és Gimnázium Balázs Erika Wesselényi u. 38. fax: 342-1984
Varga Katalin Gimnázium Molnár László 5000 Szolnok, fax: 56/420-310
Szabadság tér 6.
Sztárai Mihály Gimnázium Stróbl Terézia 7130 Tolna, fax: 74/440-571
Bajcsy-Zsilinszky u. 73. fax: 74/440-475
Móricz Zsigmond 2001 Szentendre, fax: 26/310-408
Gimnázium Berényi Attila Pf. 41.
Erkel Ferenc Gimnázium Kereskényi Miklós 5700 Gyula, fax: 66/463-118
Kossuth tér 5. fax: 66/463-118
Jedlik Ányos Gimnázium Lakner Zsuzsanna 1212 Budapest, fax: 1/276-1133
Táncsics Mihály u. 92. fax: 1/425-1602
Kossuth Lajos Gimnázium Majorosné Csorba Olga 3980 Sátoraljaújhely, fax: 47/321-322
Deák út 10. fax: 47/321-322
Táncsics Mihály Gimnázium Rostás Mátyásné 1126 Budapest, fax: 1/156-5973
Kiss János altb. u. 25.

Forrás: Socrates Nemzeti Iroda

 

161. táblázat

Az iskola különböző feladatait nagyon fontosnak tartók aránya, 1990, 1995 és 1997 (%)


Felnőtt lakosság Pedagó-gusok 1997 Eltérés
Pedagógusok - Felnőtt lakosság
1997

1990 1995 1997 Eltérés 1995-1997

1. Tisztességre, erkölcsre nevelés 68 74 89 15 92 - 03
2. Az anyanyelv megfelelő elsajátítása 65 76 86 10 93 - 07
3. A gondolkodás, az értelem fejlesztése 64 79 85 6 96 - 11
4. Egy jó szakma elsajátítása 61 64 83 19 43 - 40
5. Rendre, fegyelemre nevelés 63 63 82 19 81 - 2
6. Az egyéni képességek fejlesztése 63 72 81 9 92 - 11
7. Felkészítés a továbbtanulásra 57 72 79 7 76 - 3
8. A haza szeretetére nevelés 51 51 76 25 73 - 3
9. Az idegen nyelvek megtanítása 56 72 74 2 74 - 00
10. Másokkal való együttműködésre nevelés 40 46 72 26 75 - 03
11. Megfelelő étkezés, napközi ellátás 37 49 70 11 49 - 21
12. Szeretetteljes bánásmód 49 58 70 12 83 - 13
13. Tudományos ismeretek átadása 44 50 70 20 55 - 15
14. A magyar nemzeti hagyományok megismertetése 40 45 67 22 67 - 00
15. A közösségi szellem fejlesztése 32 44 67 23 71 - 04
16. Mozgási és sportolási lehetőség biztosítása 46 59 66 17 69 - 03
17. Szexuális nevelés 19 27 53 26 39 - 14
18. Politikai, állampolgári nevelés 11 14 43 29 25 - 18
19. Játék, szórakozás, kellemes elfoglaltságok 22 20 38 18 26 - 12
20. Vallásos nevelés 28 15 24 9 10 - 14

A nagyon fontosnak tartott feladatok aránya (%) 45,8 52,5 68,8 16,3 64,5 4,3

Forrás: Oktatásügyi közvélemény-kutatások, Országos Közoktatási Intézet-Szocio-Reflex Kft., 1990, 1995; Országos Közoktatási Intézet-Marketing Centrum 1997. május

A feltett kérdés: Ezekre a kártyákra az iskolák tevékenységeit, feladatait írtuk fel. Kérem, rakja ezeket három csoportba. Az első csoportba rakja azokat, amelyeket nem tart fontosnak, a másodikba azokat, amelyeket kissé fontosnak tart, a harmadikba pedig azokat, amelyeket nagyon fontosnak tart."

 

162. táblázat

A különböző tantárgyak fontossága Magyarországon, 1996 és az OECD-országok átlagában, 1993/94 (százpontos skálán)


Magyarország OECD-átlag

Anyanyelv 98 86,9
Idegen nyelv 96 79
Matematika 96 84,6
Informatika 94 71,5
Társadalomtudomány 93 59,5
Természettudományok 92 64,1
Testnevelés 89 56
Állampolgári ismeretek 86 59
Technika 81 50,3
Művészetek 75 38,4

Forrás: Education at a Glance, 1995; Marián, 1997a

A feltett kérdés: A következő tantárgyakat a fiatalok tanulják vagy tanulhatják a középiskolában. Ön szerint mennyire fontosak ezek?"

 

163. táblázat

Mi szükséges ahhoz, hogy valaki jó pedagógusnak számítson (az adott kategóriát választók aránya, %)


A szükségesnek tekintett tulajdonság %

Határozottság 96,8
Gyermekszeretet 98,5
Önismeret 95,8
Szilárd értékrend 94,6
Saját pedagógiai koncepció 88,9
Együttműködési készség 95,0
Tűrőképesség 95,0
Humorérzék 91,3
Jó fellépés 91,2
Kiemelkedő szaktudás 87,3
Tekintély 87,2
Közmegbecsülés 75,8
Érdekérvényesítési készség 47,3
Menedzseri képességek 31,2
Megfelelő összeköttetések 18,4

Forrás: Tanárvizsgálat..., 1997

A feltett kérdés: Ahhoz, hogy valaki jó pedagógusnak számítson, inkább szükséges vagy inkább nem szükséges, hogy a következő tulajdonságokkal rendelkezzen?"

164. táblázat

Az életben való helytálláshoz szükséges tulajdonságok sorrendje a lakosság

és az iskolaigazgatók körében, 1997 (rangsor)


Igazgatók Lakosság

Együttműködési készség 1. 6.
Önismeret 2. 4.
Határozottság 3. 2.
Jó fellépés 4. 5.
Tűrőképesség 5. 3.
Kiemelkedő szaktudás 6. 1.
Szilárd értékrend 7. 7.
Érdekérvényesítési készség 8. 10.
Menedzseri képességek 9. 11.
Megfelelő összeköttetések 10. 8.
Humorérzék 11. 12.
Közmegbecsülés 12. 9.

Forrás: Igazgatóvizsgálat, 1997; Oktatásügyi közvélemény-kutatások, Marketing Centrum, 1997. május

A feltett kérdés: " Ahhoz, hogy valaki jó pedagógusnak számítson, inkább szükséges vagy inkább nem szükséges, hogy a következő tulajdonságokkal rendelkezzen?"

 

165. táblázat

A család szerepe az iskolához képest a fiatalok nevelésében, nemzetközi összehasonlítás Magyarországon, 1996 és egyes OECD-országokban, 1993694 (%)


Nagyobb Egyenlő Kisebb

Dánia 55 43 2
Finnország 55 44 1
Hollandia 44 53 3
Ausztria 42 55 3
Svédország 38 60 2
USA 34 63 3
Belgium 28 65 7
Portugália 18 67 14
Spanyolország 15 80 5
Egyesült Királyság 14 81 5
Franciaország 14 79 7
OECD-átlag 32,5 62,8 4,7
Magyarország

16

56

28


Forrás: Education at a Glance, 1995; Marián, 1997a

A feltett kérdés: " Az iskolának milyen felelőssége legyen a családhoz képest a fiatalok személyes és társadalmi fejlődésében?"

 

166. táblázat

A megkérdezett igazgatók, tanárok és szülők véleménye az oktatás eredményességét meghatározó tényezőkről, 1997 (átlagosztályzatok ötfokú skálán)


Igazgató Tanár Szülő Együtt

A tanulók későbbi helytállása 4,27 4,11 4,26 4,21
A tanulók tudásszintje meghatározott tárgyakból 4,21 4,18 4,18 4,19
Továbtanulási arányok 3,93 4,16 4,3 4,13
Az iskola keresettsége 4,26 4,02 3,94 4,07
Fegyelmezett munka 4,11 4,01 4,01 4,04
Jó tanulmányivereny-eredmények 3,8 4,02 4,07 3,96
Év végi tanulmányi eredmények 3,79 3,87 3,89 3,85
Szülők elégedettsége 3,76 3,51 3,67 3,65
Alacsony lemorzsolódás 3,45 3,32 3,39 3,39
Fenntartó elégedettsége 3,11 3,12 3,28 3,17

Forrás: Az oktatás minősége..., 1997

Megjegyzés: A megkérdezettek száma három-három személy 82 általános iskolában. A feltett kérdés: Az alábbiak milyen mértékben tükrözik az oktatás eredményességét?" (1 = semmilyen mértékben, 5 = meghatározó mértékben)

 

167. táblázat

A pedagógusok elégedettsége különböző iskolai és iskolán kívüli adottságokkal, 1997

(átlagosztályzat ötfokú skálán)


Átlagosztályzatok

A kollégák szakmai segítőkészsége 3,9
A szülőkkel való kapcsolattartás 3,7
Az iskola általános oktatási színvonala 3,7
A tantestületi szellem 3,6
A továbbképzési lehetőségek 3,3
Az iskola megbecsültsége a szülők körében 3,3
Az oktatás tárgyi feltételei 3,2
A tanulók érdeklődése, szorgalma 3,1
A tanulók fegyelmezettsége 3,1
Az iskola megbecsültsége a fenntartó által 3,0
Erkölcsi megbecsültség 2,5
Anyagi megbecsültség 2,0

Forrás: Tanárvizsgálat..., 1997

A feltett kérdés: " Mennyire elégedett Ön az alábbiakkal?" (1 = nagyon elégedetlen, 5 =nagyon elégedett)

 

168. táblázat

A különböző iskolai feladatok fontosságának megítélése az OECD-országokban, 1993/94

és Magyarországon, 1996 (százfokú skálán)


OECD-átlag Magyarország Különbség

Segítség a tanulási nehézségek leküzdésében 89 91 2
A szülőkkel való kapcsolattartás 82 91 9
Pályaválasztási tanácsadás 80 89 9
A fegyelem fenntartása 77 87 10
Erőskezű osztályfőnök 61 83 22
A tantárgyak széles választéka 60 82 22
Rendszeres házi feladat 57 82 25
Az iskolai feladatok átlagos fontossága 72,3 86,4 14,1

Forrás: Education at a Glance, 1995; Marián, 1997a

A feltett kérdés: " Ön szerint mennyire fontos, hogy az iskola céljai megvalósításához hangsúlyt fektessen a következő dolgokra?"

 

169. táblázat

A leggyakoribb beszédtémák a tantestületben, 1997

(átlagosztályzat ötfokú skálán, n =2412)


Átlagosztályzat

A gyerekek tanulmányi előmenetele 4,6
Az iskola jövője 4,2
Megélhetési kérdések 4,1
A tanulók magatartásának romlása 4,0
Az iskola pénzügyi helyzete 4,0
Pedagógiai programok, helyi tantervek 3,8
Tankönyvek 3,6
Munkahelyi körülmények 3,6
Az iskolafenntartóval való kapcsolat 3,6
Taneszközellátás 3,5
Szakmai ellenőrzések eredményei 3,3
A vezetés problémái 2,9
A kollégák személyes ügyei 2,9

Forrás: Tanárvizsgálat...; 1997

A feltett kérdés: " Az Önök tantestületében milyen gyakran kerülnek szóba a következők? Kérem, osztályozza 1-től 5-ig!"

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.