wadmin | 2009. jún. 17.

150. táblázat

A Soros Alapítvány Közoktatás-fejlesztési Programjának 1996-os költségvetése és támogatott pályázatai, 1996


Megítélt költségve-tés
(E ft)
Iskola Óvoda Egyéb oktatási intézmény Ta-nár, diák Össze-sen Buda-pest Vidék Össze-sen Vidék
%

Közoktatásfejlesztési-megaprogram 196 512 8 0 26 9 43 27 16 43 37
Információs hálózat 67 500 0 0 20 0 20 2 18 20 90
Tankönyv- és taneszközfejlesztés 51 120 40 0 9 5 54 5 49 54 91
Számítógépes iskola 165 000 181 0 17 7 205 69 136 205 66
Közösségi iskola 14 500 9 0 0 0 9 4 5 9 56
Romaoktatás 97 500 61 42 51 448 602 63 539 602 90
Demokráciára nevelés 36 250 0 0 9 12 21 14 7 21 33
Társadalomismeret 29 000

7

0 8 6 21 13 8 21 38
Oktatásügyi vezetés fejlesztése 29 000 49 0 24 8 81 21 60 81 74
Környezeti nevelés 43 500 132 0 81 2 215 43 172 215 80
Tolerancia 26 100 1 0 3 2 6 4 2 6 33
Szakmai szervezetek 14 500 7 0 20 4 31 21 10 31 32
Hátrányos helyzetűek 75 000 184 3 51 431 669 56 613 669 92
Oktatás és nyilvánosság 29 000 6 0 11 0 17 6 11 17 65
Kisgyermekkori fejlesztés 75 000 50 122 79 10 261 64 197 261 75
Vizuális nevelés 30 000 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
Gyakorlóiskolák támogatása 20 000 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

Összesen 999 482 735 167 409 944 2255 412 1843 2255 82

Forrás: Soros Alapítvány

 

151. táblázat

Az idegen nyelvet tanulók és a nyelvórák számának változása a középiskolákban, 1992/93 és 1996/97


1992/93 1996/97 Növekedés (%)

A tanulók száma 322 954 328 124 1,6
Idegen nyelvet tanulók száma* 406 191 466 079 14,7
Egy tanulóra jutó tanult nyelvek átlaga 1,25 1,42 13,6

Forrás: MKM és KSH Közoktatási statisztikák

* A két vagy három nyelvet tanulók kétszer, illetve háromszor szerepelnek.

 

152. táblázat

A kiemelt óraszámban idegen nyelvet tanuló középiskolások száma, 1996/97


Két tannyelvű Speciális tantervű Fakultációs

Angol 2 453 12 010 9 017
Német 2 770 9 235 6 553
Francia 880 1 197 1 066
Olasz 390 294 680
Spanyol 334 214 214
Orosz 166 67 321
Egyéb 0 296 1 405

Összesen 6 993 23 313 19 256

Forrás: MKM oktatási statisztikái

 

153. táblázat

Az idegen nyelveket tanuló általános iskolai tanulók száma és százalékos aránya, 1996/97


Idegen nyelvet tanulók száma* Az évfolyam százalékában

1. osztály 19 859 15,9
2. osztály 26 815 22,6
3. osztály 49 034 40,9
4. osztály 112 655 94,3
5. osztály 118 631 95,2
6. osztály 114 089 94,2
7. osztály 114 233 95,6
8. osztály 113 503 95,9

Összesen 668 819 -

Forrás: Vágó, 1997b

* Minden tanuló annyiszor szerepel, ahány nyelvet tanul.

 

154. táblázat

A szakos nyelvtanárokkal ellátott idegennyelv-órák aránya az általános iskola alsó és felső tagozatában, 1996/97 (%)


4. osztály 5-8. osztály

Német 72,6 76,2
Angol 80,4 83,8
Orosz 83,8 86,5
Francia 94,8 96,2
Egyéb idegen nyelv 92,4 95,7

Forrás: Vágó, 1997b

 

155. táblázat

A nyelvvizsgára jelentkezők között a 14-19 éves diákok száma és aránya, 1995


Összes jelentkező 14-19 éves jelentkező %-os arány

Angol 49 208 30 247 61,5
Német 33 205 22 177 66,8
Francia 3 259 2 790 85,6
Orosz 2 777 2 435 87,7
Olasz 1 636 818 50,0
Spanyol 627 329 52,5
Egyéb nyelv n. a. 1 066 -

Összesen 100 000* 59 862 60,0*

Forrás: Vágó, 1997b

* Becsült adat.

156. táblázat

A középiskolákban lévő kis teljesítményű és IBM-kompatíbilis számítógépek használata, 1995/96


A számítógép típusa Darabszám Hány középiskolában
használták az 1995/96. tanévben

Commodore +4 603 162
Commodore 20 53 32
Commodore 64 1 473 414
Sinclair Enterprise 17 14
Sinclair ZX 81 31 24
HT 1080Z 715 293
PRIMO 121 46
VT TV Computer 1 016 175

Hagyományos összesen 4029 -

IBM PC (kompatíbilis) 261 36
IBM XT (kompatíbilis) 2 473 415
IBM AT (kompatíbilis) 22 360 818

IBM összesen 25 094 n. a.

Forrás: MKM oktatási statisztikái

157. táblázat

Nagy teljesítményű személyi számítógépek felhasználási módja az 1997. évi közoktatási informatikai támogatásra pályázó intézményekben


Intézménytípus Pályázó intézmények száma Nagy teljesítményű (legalább 486-os) számítógépek száma az iskolákban Összesen

Független egyedi Helyi hálózatban Internetelérés Egyéb távoli kapcsolat

Önálló általános iskola 1 312 2 249 1 265 148 28 3 690
Középiskola (is) 901 4 975 12 420 1 609 298 19 302
Önálló kollégium 130 103 3 1 2 109

Összesen 2 343 7 327 13 688 1 758 328 23 101

Forrás: Az 1997. évi közoktatási célú központosított előirányzatokra benyújtott igények országos összesítése (Borbola, 1997)

 

158. táblázat

A közoktatási intézmények számítógép-beszerzésének központosított előirányzatból történő támogatás fenntartók szerinti megoszlása, 1997

 


A pályázó intézmények típusa Támogatást igényelt intézmények Pályázati igénye teljes mértékben kielégítést nyert Pályázati igénye csak részben nyert kielégítést Nem kapott támogatást az első körben

1 2 3 4 5 6 7

db db az 1. oszlop %-ában db az 1. oszlop %-ában db az 1. oszlop %-ában

Helyi önkormányzati fenntartásban

Általános iskola 1 263 234 18,5 0 0,0 1029 81,5
Ebből 1000 fő
alatti településen 188 122 64,9 0 0,0 66 35,1
Középiskola 773 166 21,5 329 42,5 278 36,0
Önálló kollégium 104 19 18,3 15 14,4 70 67,3

Nem önkormányzati fenntartásban

Általános iskola 49 4 8,2 0 0,0 45 91,8
Ebből 1000 fő
alatti településen 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Középiskola 128 10 7,8 20 15,6 98 76,6
Önálló kollégium 26 4 15,4 1 3,8 21 80,8

Az összes igényjogosult intézményfenntartónál együtt

Általános iskola 1312 238 18,1 0 0,0 1074 81,9
Ebből 1000 fő
alatti településen 188 122 64,9 0 0,0 66 35,1
Középiskola

901

176

19,5

349

38,7

376

41,7

Önálló kollégium

130

23

17,7

16

12,3

91

70


Forrás: Az 1997. évi közoktatási célú központosított előirányzatokra benyújtott igények országos összesítése (Borbola, 1997)

 

159. táblázat

Az 1600 millió Ft központosított előirányzat felhasználásával az iskolákba került számjtógépek és a lehetséges Internet-kapcsolatok száma, 1997


Géptípus

Alapcsomagban kapott számítógépek (csak központi támogatás) Kiegészítő és többletcsomagban kapott számítógépek (önrész + központi támogatás) Alapcsomagban, kiegészítő és többletcsomagban kapott összes számítógép (mindösszesen) A fenntartó teljes áron (ún. kapcsolt módon) jutott hozzá a számítógéphez, amelyet intézménynek adott Az intéz ményekbe került ösz szes számítógép

Önkor-
mány- zati iskola
Nem
önkor-
mány-
zati iskola
össze-
sen
Önkor-
mány-
zati iskola
Nem
önkor-
mány-
zati iskola
össze-
sen
Önkor-
mány- zati iskola
Nem
önkor-
mány-
zati iskola
össze-
sen
Önkor-
mány- zati iskola
Nem
önkor-
mány-
zati iskola
össze-
sen

(db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db)

Az általános iskolákba került számítógépek száma és típusa (új Internet-kapcsolat lehetősége: 238 intézményben)


Nagy szerver 5 5 5 5 5
Kis szerver 117 117 68 1 69 185 1 186 186
Nagy munkaállomás 14 14 14 14 14
Kis munkaállomás 379 379 433 44 477 812 44 856 856

A középiskolákba került számítógépek száma és típusa (új Internet-kapcsolat: 525 intézményben)


Nagy szerver 211 8 219 13 13 224 8 232 232
Kis szerver 284 22 306 37 4 41 321 26 347 347
Nagy munkaállomás 384 22 406 384 22 406 406
Kis munkaállomás 3 109 178 3 287 1 134 55 1 189 4 243 233 4 476 4 476

Az önálló középiskolai kollégiumokba került számítógépek száma és típusa (új Internet-kapcsolat: 39 intézményben)


Nagy szerver 4 4 4 4 4
Kis szerver 30 5 35 4 4 34 5 39 39
Nagy munkaállomás 8 5 13 8 5 13 13
Kis munkaállomás 188 23 211 79 6 85 267 29 296 296

Általános iskolába, középiskolába és önálló középiskolai kollégiumba állami támogatással került számítógépek összesen (új Internet-kapcsolat lehetősége összesen 802 intézményben)


Nagy szerver 215 8 223 18 18 233 8 241 241
Kis szerver 431 27 458 109 5 114 540 32 572 572
Nagy munkaállomás 406 27 433 406 27 433 433
Kis munkaállomás 3 676 201 3 877 1 646 105 1 751 5 322 306 5 628 5 628

Összesen 4 322 236 4 558 2 179 137 2 316 6 501 373 6 874

A támogatási akció során kedvező áron, de teljes egészében a fenntartó pénzén a rendszerbe került számítógépek (ún. kapcsolt közbeszerzés)

Nagy szerver 16 2 18 18
Kis szerver 25 5 30 2 2 32
Nagy munkaállomás 49 27 76 2 2 78
Kis munkaállomás 349 83 432 5 5 437
Összesen 439 117 556 5 4 9 565

A támogatási akció során az intézményekbe és a rendszerbe került számítógépek száma és megoszlása

Nagy szerver 215 8 223 18 18 249 10 259 259
Kis szerver 431 27 458 109 5 114 565 37 602 2 2 604
Nagy munkaállomás 406 27 433 455 54 509 2 2 511
Kis munkaállomás 3 676 201 3 877 1 646 105 1 751 5 671 389 6 060 5 5 6 065

Összesen 4 322 236 4 558 2 179 137 2 316 6 940 490 7 430 5 4 9 7 439

Forrás: Az 1997. évi közoktatási célú központosított előirányzatokra benyújtott igények országos összesítése, MKM

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.