wadmin | 2009. jún. 17.

140. táblázat

Az iskolaigazgatók véleménye az oktatás tartalmát meghatározó tényezőkről, 1997 (%)


Az 1997 előtti években

A következő 2-3 évbenKisebb mértékben
meghatározta
Nem hatá-rozta meg Kisebb mértékben meghatározta Nem határozza meg

Az iskola pedagógiai programja 78,9 21,1 98,2 1,8
A pedagógusok egyéni tanmenete 92,4 7,6 96,7 3,3
A Nemzeti alaptanterv 51,7 48,3 96,6 3,4
Az iskola helyi tanterve 56,0 44,0 96,3 3,7
Országos vizsgakövetelmények (középiskolában) 82,9 17,1 95,6 4,4
A tankönyvek 94,0 6,0 94,9 5,1
OKJ-hez kapcsolódó követelmények (szakképzőkben) 68,8 31,2 85,5 14,5
A helyi vizsgakövetelmények 45,6 54,4 80,3 19,7
Az egyes gyerekekre vonatkozó fejlesztési programok 67,9 32,1 79,4 20,6
Országos és helyi mérési eredmények 52,4 47,6 76,7 23,3
A központi tanterv 96,1 3,9 72,3 27,7

Forrás: Igazgatóvizsgálat, 1997

Megjegyzés: A táblázat az adott kategóriát választó igazgatók százalékos arányát mutatja. A kérdésre 1181 iskolaigazgató válaszolt 1997 januárjában.

A feltett kérdés: Mennyire határozták meg az oktatás tartalmát az Önök iskolájában az alábbi dokumentumok az elmúlt években, és mire számít a következő 2-3 évben?"

 

141. táblázat

A tankönyvek kiválasztásában szerepet játszó személyek és testületek, 1997 (%)


Dönt Részt vesz Nem dönt és nem is vesz részt

Igazgató 20 68 12
Igazgatóhelyettes 10 75 14
Munkaközösség vezetője 26 63 10
Az egyes szaktanár, tanító 55 43 2
Tantestület 23 52 24
Munkaközösség 35 51 13
Iskolaszék 2 33 64
Iskolafenntartó 2 10 88
Szülő 1 26 73
Tanuló 0 13 87

Forrás: Igazgatóvizsgálat, 1997

Megjegyzés: A táblázat az adott kategóriát választó igazgatók arányát mutatja. A kérdésre 1181 iskolaigazgató válaszolt 1997 januárjában.

A feltett kérdés: Az Önök iskolájában kik döntenek arról, hogy az iskola milyen tankönyveket rendeljen meg, illetve kik vesznek részt a döntés-előkészítési folyamatban?"

 

142. táblázat

A tankönyvek cseréje a különböző településtípusok iskoláiban az összes használt tankönyv arányában, 1997 (%)


Közismereti tankönyvek

NyelvkönyvekAz 1997 előtti években A következő 2-3 évben Az 1997 előtti években A következő 2-3 évben

Főváros 47,9 43,3 64,2 30,3
Megyei jogú város 50,6 47,1 66,3 31,9
Egyéb város 50,2 45,2 65,9 31,4
Község 55,6 38,5 60,6 27,6

Forrás: Igazgatóvizsgálat, 1997

Megjegyzés: A kérdésre 1181 iskolaigazgató válaszolt 1997 januárjában.

A feltett kérdés: Milyen mértékű volt a tankönyvek cseréje az Önök iskolájában, és mi várható a következő néhány évben? Kérem, becsülje meg százalékos arányban!"

 

143. táblázat

A tankönyvek cseréje a különböző iskolatípusokban az összes használt tankönyv arányában, 1997 (%)


Közismereti tankönyvek

NyelvkönyvekAz 1997 előtti években A következő 2-3 évben Az 1997 előtti években A következő 2-3 évben

Általános iskolák 54,4 41,5 61,9 28,5
Gimnáziumok 43,8 42,6 69,6 37,8
Vegyes iskolák* 48,4 37,8 66,7 27,0
Szakképző iskolák 51,4 50,1 64,2 29,3

Forrás: Igazgatóvizsgálat, 1997

Megjegyzés: A kérdésre 1181 iskolaigazgató válaszolt 1997 januárjában.

A feltett kérdés: Milyen mértékű volt a tankönyvek cseréje az Önök iskolájában, és mi várható a következő néhány évben? Kérem, becsülje meg százalékos arányban!"

* Általános és középiskolai és/vagy általános és szakképzést egyaránt folytató intézmények.

 

144. táblázat

Az alapfokú oktatás tankönyveinek és segédkönyveinek száma, 1989/90-1997/98


1989/90 1991/92 1993/94 1994/95 1996/97 1997/98

Közismereti tankönyv és segédkönyv 130 153 331 685 1342 1718
Nyelvkönyv és segédkönyv 34 31 158 325 370 645
Hitoktatási könyv és segédkönyv n. a. 62 63 91 101 117
Összesen 164 246 552 1101 1813 2480

Forrás: Művelődési Közlöny és tankönyvjegyzékek

 

145. táblázat

Az alapfokú oktatás tankönyvjegyzékében szereplő idegen nyelv tankönyvek száma, 1989/90-1997/98


1989/90 1991/92 1993/94 1994/95 1996/97 1997/98

Angol 6 6 112 214 234 353
Német 6 6 21 88 88 175
Orosz 16 14 8 19 21 32
Francia 6 6 6 13 16 34
Olasz 0 0 2 4 4 13
Japán 0 0 1 3 3 4
Latin 0 0 1 1 1 20
Svéd 0 0 1 1 1 1
Spanyol 0 0 0 2 2 13

Összesen 34 32 152 345 370 645

Forrás: Művelődési Közlöny és tankönyvjegyzékek; az 1997/98-as tanévben A nyelvkönyvek és idegen nyelvi segédletek jegyzéke

Megjegyzés: Az 1997/98-as jegyzék szétválasztás nélkül közli az alap- és középfokú oktatás nyelvkönyveit.

 

146. táblázat:

Az általános iskolai alternatív pedagógiai programok tankönyveinek

száma, 1989/90-1997/98


1989/90 1991/92 1993/94 1994/95 1997/98

Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 0 0 46 51 77
Nyelvi-Irodalmi-Kommunikációs Program 15 23 27 33 35
Nyelvtan-Kommunikáció-Irodalom Tizenéveseknek 0 0 11 12 12
Heurisztikus 0 5 10 18 15
Intenzív 2 4 4 6 9
Fifti-fifti 0 0 0 9 17
Tizenkét Osztályos Komplex 0 0 0 0 27

Összesen 17 32 97 129 192

Forrás: Művelődési Közlöny és tankönyvjegyzékek

 

147. táblázat

A tankönyvpiaci részesedés megoszlása kiadók szerint, az 1997/98. tanév tankönyvrendelései alapján (%)


A kiadó sorszáma

Piaci részesedés

1. 48,01
2. 18,02
3. 4,98
4. 4,87
5. 3,10
6. 3,09
7. 3,05
8. 2,96
9. 2,12
10. 1,21
1-10. 91,41
11-31. 7,46
32-128. 1,13

Összesen 100,00

Forrás: Tankönyves Vállalkozók Kamarája

 

148. táblázat

A taneszközhiány az iskolákban - az adott taneszközzel egyáltalán nem rendelkező iskolák

aránya (%)


Taneszközök Az eszközzel nem rendelkező iskolák aránya
N = 1168

Korongoló 82,5
Kemence 79,0
Szövőszék 77,9
Tankonyha 68,9
Tankert 61,7
Külső számítógépes kapcsolat 51,7
CD-lemez 48,6
Videokamera 44,4
Szoftver 25,4
Számítógép 8,8
Video felvevő-lejátszó 7,0
Lemezjátszó 3,5
Diavetítő 3,0
Színes tv 2,2
Magnetofon 1,2
Írásvetítő 1,1

Forrás: Igazgatóvizsgálat, 1997

 

149. táblázat

A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány által 1996-ban felosztott támogatás az Ember és természet" és Művészeti nevelés az iskolában" témákban


Intézmények száma

Kapott összeg (E Ft)Főváros Fővároson kívül Összesen Főváros Fővároson kívül Összesen

Ember és természet
    Általános iskola 7 21 28 2 620 7 490 10 110
    Középiskola 9 23 32 6 040 8 530 14 570
    Felsőoktatás 3 7 10 3 5 8
    Intézmény 5 4 9 8 800 2 400 11 200
    Egyesület, társulás 11 7 18 11 140 3 440 14 580
    Egyéni pályázó 6 5 11 1 450 1 850 3 300

Összesen 41 67 108 33 050 28 710 61 760

Művészeti nevelésaz iskolában
    Általános iskola 14 31 45 9 710 6 590 16 300
    Középiskola 8 9 17 4 230 2 920 7 150
    Felsőoktatás 10 5 15 1 840 1 550 3 390
    Óvoda 1 4 5 630 785 1 415
    Intézmény 4 10 14 3 960 3 240 7 200
    Gyógypedagógia 4 1 5 1 730 660 2 390
    Egyéni 2 1 3 600 200 800
    Egyesület 1 1 2 450 100 550
    Alapítvány - 2 2 - 1 200 1 200
    Folyóirat 1 - 1 400 - 400

Összesen 45 64 109 23 550 17 245 40 795

Forrás: A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány Titkárságának adatai

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.