wadmin | 2009. jún. 17.

120. táblázat

A nemzeti össztermékből (GDP) oktatásra fordított hányad alakulása, 1990-1996 (%)


Oktatási kiadások (költségvetési intézmények) Oktatási kiadások (nem állami oktatással együtt) Közoktatási kiadások (költségvetési intézmények) Közoktatási kiadások (nem állami oktatással együtt)

1990 5,85 5,87 4,68 4,69
1991 6,29 6,34 5,02 5,05
1992 6,66 6,76 5,27 5,33
1993 6,53 6,67 5,13 5,23
1994 6,38 6,57 4,96 5,09
1995 5,51 5,69 4,25 4,37
1996 5,06 5,27 3,91 4,06

Forrás: Limbacher László számítása a költségvetési intézményekre az APEH SZTADI költségvetési összesítői alapján, a nem állami szférára PM-adatok alapján.

 

121. táblázat

Az alap- és középfokú oktatásra fordított kiadások a GDP %-ában Magyarországon, az EU-országokban és a Cseh Köztársaságban, 1993


Csak közkiadások Összes kiadás

Dánia 4,5 5,1
Svédország 4,7 5,1
Finnország 4,7 4,9
Magyarország 4,1 4,5
Franciaország 4,0 4,4
Németország 3,0 4,1
Írország 3,7 4,0
Portugália 3,8 3,9
Spanyolország 3,4 3,9
Ausztria 3,5 3,6
Cseh Köztársaság 3,4 n. a.
Olaszország 3,5 3,5
Hollandia 3,0 3,4
Belgium 3,7 n. a.
Görögország 2,6 n. a.
Luxemburg n. a. n. a.
Egyesült Királyság 3,9 n. a.

 

Forrás: Education at a Glance, 1996b

 

122. táblázat

 

Az egy tanulóra eső oktatási kiadások az egy főre eső GDP százalékában Magyarországon és az OECD-országokban, oktatási szintenként, 1993


Iskola előtti nevelés Alapfokú oktatás Középfokú oktatás Felsőfokú oktatás Átlag

Magyarország 22,9 26,7 28,0 86,4 30,8
OECD-átlag 15,5 18,3 25,8 49,0 25,6

 

Forrás: Balogh Miklós számításai PM-adatok alapján; Education at a Glance, 1995 és 1996b

 

123. táblázat

A közoktatási céltámogatások terhére az iskolafenntartóknak 1997 júniusáig kiosztott összeg


Eredeti előirányzat (millió Ft

Kiosztott támogatás* (millió Ft)

Ebből az önkormányzati fenntartók részesedése (%)

Támogatott fenntartók száma

Támogatott intézmények száma


Pedagógustovábbképzés 3400 2950 93,3 2429 7236
Pedagógiai programok készítése 800 800 93,8 1962 4129
Pedagógusok szak-könyvvásárlása 1700 2143 93,3 2649 7883
Tanulók tankönyvvásárlása 1300 1300 93,0 2390 4566

Összesen 7200 7193 93,3 2661 7902

 

Forrás: MKM

 

Megjegyzés: Az összes támogatott fenntartó és intézmény száma nem egyenlő a megfelelő oszlopok összegével, ugyanis az intézmények és a fenntartók rendre több címen nyertek támogatást.

* Az eredeti előirányzott keret módosítására azért volt szükség, mert a végleges támogatási igény csak a beérkezett létszámadatok birtokában derülhetett ki.

 

124. táblázat

A nem önkormányzati oktatás normatív állami támogatásának alakulása, 1992-1996 (ezer Ft)


1992` 1993 1994 1995 1996

Óvoda 41 249 90 684 114 577 184 036 229 154
Nemzetiségi, etnikumi óvoda 1 025 2 036 1 317 1 527 2 634
Általános iskola 328 104 690 153 987 497 1 166 785 1 974 994
Művészetoktatás 3 633 25 829 63 105 153 294 126 210
Fogyatékosok oktatása 7 605 22 626 38 319 51 555 76 638
Gimnázium, szakiskola 431 154 781 024 978 827 1 114 835 1 957 654
Szakközépiskola 110 817 187 638 349 998 480 969 699 996
Szakmunkás elméleti oktatás 35 334 55 234 75 949 96 845 151 898
Szakmunkás gyakorlati oktatás 145 040 176 284 94 678 105 209 189 356
Középfokú oktatás (6., 7., 8., 9. együtt) 722 345 1 200 180 1 499 452 1 797 58 2 998 904
Két tannyelvű, nemzetiségi, etnikumi iskola 15 720 22 509 30 610 38 560 61 220
Diákotthon (közoktatás, felsőoktatás együtt) 361 522 514 602 666336 790 846 1 332 672
Felsőoktatás 168 168 306 769 469 300 566 651 938 600

Mindösszesen 1 649 371 2 875 388 3 870 513 4 751 112 7 741 026
Index (1992 = 100) 100 174,3 234,7 288,1 469,3
Közoktatás diákotthon nélkül 1 119 681 2 054 017 2 734 877 3 393 615 5 469 754
Index (1992 = 100) 100 183,4 244,3 303,1 488,5
Fogyasztói árindex 100 122,3 136,7 174,6 215,5

 

Forrás: MKM

 

125. táblázat

Az oktatási kiadások aránya az önkormányzatok kiadásain belül, 1994-1997 (%)


Kiadások 1994 1995 1996 1997
(előrejelzés)

Folyó kiadások 71,01 72,98 71,15 73,61
Ebből oktatás 26,92 26,93 26,25 29,81
Fejlesztési kiadások 19,48 14,41 15,28 12,42
Ebből oktatás 2,89 1,87 2,08 1,66
Egyéb kiadások 9,51 12,61 13,57 13,97

Összesen 100 100 100 100

 

Forrás: PM-adatok

 

126. táblázat

Az önkormányzatok bevételeinek összetétele, 1994-1997 (%)


1994

1995

1996
(várható)
1997
(előrejelzés)

Saját folyó bevételek 16,15 17,98 19,66 20,05
    Ebből
    Intézményi bevételek 8,39 8,44 8,40 8,88
    Helyi adók 4,65 5,70 7,86 8,38
    Egyéb 3,11 3,84 3,4 2,79
Átengedett bevételek (Szja és gépjárműadó) 8,37 11,82 11,66 14,41
Felhalmozási és tőkebevételek 9,95 11,18 8,83 8,28
Állami támogatások 39,77 38,33 35,57 32,59
    Ebből
    Normatív támogatások 30,35 28,60 25,00 n. a.
    Egyéb állami támogatás 9,42 9,73 10,57 n. a.
Egyéb államháztartáson belüli átutalás 17,6 16,93 19,44 19,59
    Ebből tb 16,08 15,62 16,37 17,06
    Hitelfelvétel 5,85 2,42 3,55 3,67
Egyéb 2,31 1,34 1,29 1,41

Összesen 100 100 100 100

 

Forrás: PM-adatok

 

127. táblázat

A központi költségvetés és a helyi költségvetések közoktatási kiadásai, 1991-1996 (millió Ft)


1991 1992 1993 1994 1995 1996

A költségvetés összes közoktatási kiadása 125 536 157 375 185 593 216 514 236 372 263 401
Ebből az önkormányzatoknál jelentkező kiadás 122 308 150 768 176 875 211 351 230 901 256 346
Ebből a közoktatás normatív támogatása 71 490 84 107 94 820 93 294 91 676 131 209
Ebből az egyéb központi költségvetési támogatások* 8 381 6 721 6 106 15 331 7 512 19 750
A normatív támogatás aránya az összes önkormányzati kiadáshoz képest, % 58,5 55,8 53,6 44,1 39,7 51,2

Forrás: 1. és 2. sor: APEH SZTADI költségvetési beszámoló összesítések; 3. sor: az éves költségvetések végrehajtásáról szóló jelentések 1. kötetei; 4. sor: Limbacher László összesítései a fenti források alapján.

* Tartalma: Központi béremelések, tankönyvtámogatás, címzett és céltámogatások, egyéb fejezeti kezelésű támogatások.

 

128. táblázat

A 80%-os garantált állami támogatás számított mértékének évenkénti alakulása különböző inflációs ráták mellet (1 év = 100%)


1. év 2. év 3. év 4. év

Önkormányzati kiadások növekedése évi 20%-os emelkedés mellett 100 120 144 173
A két évvel korábbi önkormányzati kiadások 80%-a - - 80 96
A központi támogatás az önkormányzati kiadások %-ában - - 56 56
Önkormányzati kiadások növekedése évi 10%-os emelkedés mellett 100 110 121 133
A két évvel korábbi önkormányzati kiadások 80%-a - - 80 88
A központi támogatás az önkormányzati kiadások %-ában - - 66 66

Forrás: Halász Gábor számításai alapján

 

129. táblázat

A közoktatási normatívák rendszere, 1997


Jogcím, feladatmutató Ft/mutató

Óvodai nevelés
Óvodai ellátást legalább heti 30 órában igénylők 60 000
Óvodai ellátást heti 30 óránál rövidebb időtartamban igénylők 30 000

Iskolai oktatás az 1-6. évfolyamokon
Nappali rendszerű oktatásban részt vevők 64 000
Magántanulók vagy vendégtanulók 21 333
Nappali rendszerű felnőttoktatásban részt vevők 64 000
Esti, levelező rendszerű felnőttoktatásban részt vevők 21 333

Iskolai oktatás a 7-8. évfolyamokon
Nappali rendszerű oktatásban részt vevők 68 000
Magántanulók vagy vendégtanulók 22 667
Nappali rendszerű felnőttoktatásban részt vevők 68 000
Esti, levelező rendszerű felnőttoktatásban részt vevők 22 667

Iskolai oktatás a 9-10. évfolyamokon
Nappali rendszerű oktatásban részt vevők általános iskolában, gimnáziumban, valamint az 1993. évi közoktatási törvény szerint szervezve a szakiskolában, szakmunkásképző iskolában és szakközépiskolában 70 000
Magántanulók vagy vendégtanulók 23 333
Nappali rendszerű felnőttoktatásban részt vevők általános iskolában, gimnáziumban, valamint az 1993. évi közoktatási törvény szerint szervezve a szakiskolában, szakmunkásképző iskolában és szakközépiskolában 70 000
Esti, levelező rendszerű felnőttoktatásban részt vevők általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, valamint az 1993. évi közoktatási törvény szerint szervezve a szakiskolában, szakmunkásképző iskolában 23 333

Iskolai oktatás a 11-13. évfolyamokon
Nappali rendszerű oktatásban részt vevők gimnáziumban, szakközépiskolában 87 000
Magántanulók vagy vendégtanulók gimnáziumban, szakközépiskolában 29 000
Nappali rendszerű felnőttoktatásban részt vevők gimnáziumban,szakközépiskolában 87 000
Esti, levelező rendszerű felnőttoktatásban részt vevők gimnáziumban, szakközépiskolában 29 000
Nappali rendszerű (elméleti) oktatásban részt vevők az 1985. évi oktatási törvény szerint szervezve szakiskolában, szakmunkásképző iskolában 60 000

Iskolai szakképzés
Iskolai gyakorlati oktatásban részt vevők szakiskolában az oktatási törvény szerint 9-11. évfolyamon 20 000
Iskolai gyakorlati oktatásban részt vevők szakmunkásképző iskolában az oktatási törvény szerint 9-11. évfolyamon 40 000
Esti, levelező rendszerű felnőttoktatásban részt vevők szakiskolában 23 333
Nappali rendszerű felnőttoktatásban részt vevők szakmunkásképző iskolában 70 000
Esti, levelező rendszerű felnőttoktatásban részt vevők szakmunkásképző iskolában 23 333
Elméleti oktatásban részt vevők az 1993. évi közoktatási törvény szerint szervezve szakképzési évfolyamon szakiskolában 70 000
Elméleti oktatásban részt vevők az 1993. évi közoktatási törvény szerint szervezve szakképzési évfolyamon szakmunkásképző iskolában 70 000
Elméleti oktatásban részt vevők az 1993. évi közoktatási törvény szerint szervezve szakképzési évfolyamon szakközépiskolában 90 000

Iskolai gyakorlati képzésben részt vevők az 1993. évi közoktatási törvény szerint szervezve szakképzési évfolyamon szakiskolában 36 000
Iskolai gyakorlati képzésben részt vevők az 1993. évi közoktatási törvény szerint szervezve szakképzési évfolyamon szakmunkásképző iskolában 36 000
Iskolai gyakorlati képzésben részt vevők az 1993. évi közoktatási törvény szerint szervezve szakképzési évfolyamon szakközépiskolában 28 000

Kollégiumi, externátusi ellátás
Kollégiumi, externátusi ellátásban ingyenesen részt vevők 126 000
Kollégiumi, externátusi ellátást térítés ellenében igénybe vevők 63 000
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
Korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek 90 000
Gyógypedagógiai (óvodai, iskolai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló 103 000
Fejlesztő felkészítésben (képzési kötelezettség) részt vevők 103 000

Alapfokú művészetoktatás
Alapfokú művészetoktatásban legalább heti 4 foglalkozáson részt vevők 40 000
Alapfokú művészetoktatásban heti 4 foglalkozásnál kevesebb foglalkozáson részt vevők 20 000
Egyéb közoktatási hozzájárulások
Párhuzamos oktatásban művészeti szakiskolai képzésben részt vevők 28 000
Párhuzamos oktatásban művészeti szakközépiskolai képzésben részt vevők 36 000
Szakiskolai képzésben felzárkóztató oktatásban részt vevők (nappali vagy esti, levelező rendszerben) 10 000
Súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő és külön ellátásban részesülő gyermek, tanuló óvodában, általános iskolában, szakiskolában, szakmunkásképző iskolában 3 000
A nem állandó lakóhelyükön óvodába, általános iskolába járó gyermekek, tanulók 9 000
Intézményfenntartó társulást létrehozó önkormányzatok óvodájába, általános iskolájába járó gyermek, tanuló 10 800
3000 fősnél kisebb lakosságszámú település óvodájába, általános iskolájába járó gyermek, tanuló 20 000
3000-3499 fő lakosságszámú település óvodájába, általános iskolájába járó gyermek, tanuló 10 000
Óvodai, iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetésben részt vevő gyermek, tanuló 8 800
Általános iskolai napközi otthoni ellátásban részt vevő tanuló 3 000
Szülői szervezetet működtető nevelési-oktatási intézményekben óvodás gyermekek, tanulók száma 50
Óvodaszéket, iskolaszéket, kollégiumi széket működtető nevelési-oktatási intézményekben gyermekek, tanulók száma 50
Diákönkormányzatot működtető nevelési-oktatási intézményekben tanulók száma 200
Iskolai sportkört működtető nevelési-oktatási intézményekben tanulók száma 1 000
Iskolai könyvtári ellátást biztosító intézményekben tanulók száma 2 000
3000 fősnél kisebb településen könyvtári ellátást biztosító intézményekben tanulók száma (plusz normatíva) 2 000

Kiegészítő hozzájárulások
Nemzeti, etnikai kisebbségi program szerint óvodai ellátásban részt vevők 19 500
Nemzeti, etnikai kisebbségi program szerint iskolai oktatásban részt vevők 23 000
Kis létszámú nemzetiségi óvodában, általános iskolában nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő 18 000
Két tanítási nyelvű oktatásban részt vevők gimnáziumban, szakközépiskolában 10 000

Forrás: Szalay, 1997a

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.