wadmin | 2009. jún. 17.

110. táblázat

Az általános iskolai igazgatók végzettségének és néhány egyéb kompetenciájának megoszlása a települések típusai szerint, 1996/97 (%)


Főváros Megyei jogú Egyéb város Község Összesen
város

Legmagasabb iskolai végzettség
Nincs felsőfokú - 1,1 0,7 1,2 1,0
Tanító 1,3 7,4 5,2 19,0 13,6
Főiskolai végzettségű tanár 48,7 50,0 51,9 55,0 53,3
Egyetemi végzettségű tanár 28,2 27,7 20,7 9,0 15,0
Más egyetemi végzettség 21,8 13,8 21,5 15,8 17,1
Összesen N = 807 9,7 11,6 16,7 62,0 100

Speciális kompetenciák
Nyelvtudók aránya 61,5 58,1 51,1 43,8 48,4
Számítógépet használ 69,2 47,3 35,3 40,4 43,1
Egyetemi doktori fokozattal rendelkezők 2,7 4,4 0,7 1,0 1,5

Forrás: Balázs, 1997; Igazgatóvizsgálat, 1997

 

111. táblázat

Közoktatási szakértők és vizsgaelnökök száma szakterületek szerint, 1997. szeptemberSzakértők
Felnőttoktatás 22
Gyermek- és ifjúságvédelem 17
Gyógypedagógia 282
Iskolai könyvtár 39
Iskolai testnevelés és sport 175
Kollégiumi nevelés és foglalkozás 61
Művészeti nevelés 91
Napközi és tanulószobai foglalkozás 32
Nemzetiségi és etnikai kisebbség szakértői 19
OKJ szakmáival kapcsolatos szakértők 19
Óvodával kapcsolatos szakértők 211
Pedagógiával kapcsolatos szakértők 139
Szaktárgyi oktatás 1273
Tanító 164
Tanügyigazgatás 443
Egyéb szakértők 20

Összesen 2829

Vizsgaelnökök
Érettségivizsga-elnök 3259
Alapvizsgaelnök 156
Érettségi- és alapvizsgaelnök 47

Vizsgaelnökök száma összesen 3368

Forrás: OKI Pedagógus-továbbképzési Iroda Országos szakértői névjegyzék" adatbázisa, 1997

 

112. táblázat

A megyei pedagógiai intézetek jellemző adatai, 1996


Pedagó-gusok létszáma Az MPI munka-társainak száma A szaktanácsadók adatai Ellátottsági mutatókÖsszes Pedagó- Teljes Állandó Óraked- Listás" Meg- Peda- Peda-
munka- giai szak- létszám megbí- vezmény- szak- bízásaik gógus/ gógus/
társ értő és zottak ben ré- tanács- száma munka- szakta-
előadó szesülők adók társ nácsadó

Baranya 6 631 23 11 63 23 13 40 92 288 105
Bács-Kiskun 8 023 27 15 20 12 0 8 72 297 401
Békés 6 207 17 8 25 25 0 0 0 365 248
Borsod-Aba-új-Zemplén 12 031 26 10 75 0 0 75 1600 463 160
Budapest 28 482 77 34 122 121 108 1 5 370 233
Csongrád 7 093 7 4 8 5 5 3 3 1013 887
Fejér 6 302 22 9 75 25 0 50 67 286 84
Győr-Moson-Sopron 7 188 19 10 352 28 0 324 255 378 20
Hajdú-Bihar 9 098 25 12 55 32 32 23 5 364 165
Heves 5 275 23 8 59 25 25 34 83 229 89
Jász-Nagykun-Szolnok 6 597 19 8 65 0 0 65 1618 347 101
Komárom-Esztergom 4 937 21 11 72 27 8 45 75 235 69
Nógrád 3 388 23 15 54 1 1 53 150 147 63
Pest 13 372 18 8 76 0 0 76 225 743 176
Somogy 5 507 15 8 31 31 31 0 0 367 178
Szabolcs-Szatmár-Bereg 9 562 16 9 27 11 0 16 0 598 354
Tolna 3 899 12 7 21 21 17 0 0 325 186
Vas 4 284 24 9 260 44 0 216 92 179 16
Veszprém 6 127 18 5 33 31 20 2 5 340 186
Zala 4 934 20 7 22 0 0 22 147 247 224

Összesen 158 937 452 208 1 515 462 260 1 053 4 494 352 105

Összesen Budapest nélkül 130 455 375 174 1 393 341 152 1 052 4 489 348 94

Forrás: Palotás, 1997

* Országos átlag.

 

113. táblázat

A megyei pedagógiai intézetek által szervezett pedagógus-továbbképzések és a résztvevők száma, 1996


Tanfolyamok száma Résztvevők száma

NAT implementációs tanfolyam 945 17 947*
MKM támogatású intenzív tanfolyam 143 4 911
Általános pedagógiai, módszertani 1087 26 477
Intézményvezetők továbbképzése 132 4 120
Fenntartók számára szervezett tanfolyamok 27 1 121
OKJ szakmaszerző 29 621
Egyéb programok
    Tréningek 90 1 769
    Nyitott előadássorozatok 334 19 684
    Szakmai napok 771 53 824
    Regionális rendezvények 57 7 248

Összes tanfolyam száma 1649 -
    Ebből legalább 30 órás 520 -

Forrás: Palotás, 1997

* Igazolást szerzők száma.

 

114. táblázat

A megyei pedagógiai intézetek által szervezett pedagógus-továbbképzések jellemző adatai megyei bontásban, 1996


Tanfolyamok*

Egyéb programok***

Legalább 30 órás programok száma


száma Résztvevők száma Résztvevők aránya** (%) száma Résztvevők száma

Baranya 82 2 434 36,7 19 1 380 23
Bács-Kiskun 357 6 643 82,8 54 1 853 31
Békés 44 944 15,2 55 1 623 5
Borsod-Abaúj-Zemplén 93 1 653 13,7 221 12 859 24
Csongrád 37 2 225 31,4 19 1 590 18
Fejér 38 1 035 16,4 8 2 120 9
Budapest 330 7 310 25,7 5 n. a. 151
Győr-Moson-Sopron 200 5 101 71,0 32 2 977 34
Hajdú-Bihar 150 3 087 33,9 17 595 3
Heves 34 1 328 25,2 23 3 302 30
Jász-Nagykun-Szolnok 58 753 11,4 6 3 843 18
Komárom-Esztergom 68 512 10,4 8 300 10
Nógrád 64 951 28,1 31 808 0
Pest 156 6 307 47,2 94 7 858 27
Somogy 69 2 374 43,1 4 2 664 10
Szabolcs-Szatmár-Bereg 288 1 378 14,4 397 23 473 56
Tolna 58 1 535 39,4 74 4 952 15
Vas 79 2 569 60,0 38 3 922 50
Veszprém 118 3 979 64,9 57 4 637 6
Zala 37 1 020 20,7 n. a. n. a.

Forrás: Palotás, 1997

* A tanfolyamok és résztvevők száma a következő kategóriák összesítését tartalmazza: NAT implementációs, MKM támogatású intenzív, általános pedagógiai, tantárgyi módszertani, intézményvezetői továbbképző, fenntartók számára szervezett, OKJ szakmaszerző tanfolyamok és tréningek.

** A résztvevők száma/megyében tanító pedagógusok száma.

*** Az egyéb programok a következők összesítését tartalmazzák: nyitott előadássorzatok, szakmai napok, országos vagy regionális konferenciák.

 

 

115. táblázat

A költségvetés főbb közoktatási kiadásai, 1990-1996 (folyó áron, millió Ft)*


1990** 1991** 1992*** 1993 1994 1995 1996

Óvoda, 15 672 20 053 25 002 30 822 38 427 43 234 49 325
Alapfokú oktatás 50 893 65 399 79 030 92 573 111 215 119 758 131 680
Középfokú oktatás 31 114 40 084 51 399 58 721 66 872 73 380 82 396
Összesen 97 679 125 536 155 431 182 116 216 514 236 372 263 401

Óvoda, elôzô év = 100 128,0 124,7 123,3 124,7 112,5 114,1
Alapfokú oktatás elôzô év = 100 128,5 120,8 117,1 120,1 107,7 110,0
Középfokú oktatás elôzô év = 100 128,8 127,1 115,3 113,9 109,7 112,3
Összesen, elôzô év = 100 128,5 123,5 116,9 119,5 110,1 111,3
Fogyasztói árin-dex, elôzô év = 100 135,0 123,0 122,5 118,8 128,2 123,6

 

Forrás: APEH SZTADI éves költségvetési összesítői és Magyar Statisztikai Évkönyv, KSH

* Az alapfokú művészetoktatás és az oktatási szakszolgáltatások (nevelési és pályaválasztási tanácsadás, módszertani, szervezési és egyéb feladatok) kiadásai nélkül, illetve az egyházi és alapítványi közoktatás költségvetési támogatása nélkül.

** Az 1991-ig eltérő költségvetési rend miatt utólag hozzáadva az oktatási szinteknél megjelenő felújítást. Az ellátó intézmények (diákotthon, diákétkeztetés) felújítási, nagyjavítási kiadásai és a nem kiemelt fejlesztések" azonban 1991-ig az itt meg nem jelenő egyéb oktatás"-hoz sorolódtak, míg 1992-től az egyes közoktatási szintekhez.

*** A fegyveres testületeknél megvalósuló oktatás adatait 1993-től tartalmazzák a költségvetési összesítők. 1992-re utólag adtuk hozzá szintenként a fegyveres testületek adatait, míg azokat az 1990-91. évi adatok nem tartalmazzák. (A sajátos beszámolási rend miatt valószínűleg 1993-tól sem teljes körűek a fegyveres testületi adatok.)

 

116. táblázat

A közoktatási intézmények folyó kiadásainak növekedési üteme szakfeladatonként, 1991-1996 (előző év = 100%)


1991 1992 1993 1994 1995 1996

Óvoda 130,4 122,4 125,6 124,9 113,5 114,1
Alapfokú oktatás 132,7 121,4 126,8 122,2 110,0 109,8
Gimnázium 135,6 124,7 124,0 122,1 114,0 109,3
Szakközépiskola 131,5 123,6 125,2 112,2 111,9 113,2
Szakmunkásképző 132,8 121,3 112,1 116,1 105,7 104,8
Szakiskola 155,7 221,7 93,6 114,8 106,4 100,7
Középfokú oktatás összesen 135,1 125,7 118,7 116,1 110,1 109,0
Általános iskolás korúak ellátása 119,3 114,2 109,0 118,6 109,9 111,8
Középfokú képzésben részt vevők ellátása 126,2 119,6 119,0 112,9 110,3 111,3
Felnőttek alap- és középfokú oktatása 128,1 114,9 116,6 118,6 110,0 108,6
Alapfokú művészeti oktatás 136,0 126,0 130,9 130,8 116,8 117,6

Közoktatás összesen* 130,5 121,6 121,8 120,3 110,7 110,8
Fogyasztói árindex 135,0 123,0 122,5 118,8 128,2 123,6

 

Forrás: Varga Júlia számításai KSH-adatok alapján; Az 1996. évi arányok Limbacher László számításai az APEH SZTADI költségvetési összesítői alapján.

* Az oktatási szakszolgáltatások nélkül.

117. táblázat

A jobb központi közoktatási normatív támogatások összege, 1991-1997 (tanuló/év/Ft)


Óvoda Általános Gimnázium Szakközép-iskola Szakmunkásképzés (elmélet) Szakmunkásképzés (gyakorlat)

1991 15 000 30 000 44 000 54 000 33 000 36 000
1992 19 000 36 000 51 000 63 000 39 000 37 000
1993 27 500 41 000 62 500 66 000 42 100 40 600
1994 27 500 41 000 62 500 66 000 42 100 40 600
1995 27 500 41 000 62 500 66 000 42 100 40 600

19961 54 000
1-6. 56 700
7-8. 62 100
9-10. 64 800 66 200 66 200 45 900 48 600
évfolyam 75 680 79 980 48 600 48 600

1997 60 000
1-6. 64 0002
7-8. 68 0003
9-10. 70 0004 60 0006/20 0007/40 0008
11-13. 87 0005 70 0009/90 00010/36 00011
évfolyam 28 00012

 

Forrás: Éves költségvetési törvények

Magyarázat:

1. 1996-tól a támogatás összege évfolyamoktól függő lett, és megnőtt a kiegészítő (pl. településnagyságtól vagy a tanulók lakhelyétől függő) támogatások száma. 1997-től a támogatás több esetben az iskolatípustól is függetlenné vált.

2. Általános iskolai és gimnáziumi tanulókra.

3. Általános iskolai és gimnáziumi tanulókra.

4. Általános iskolai és valamennyi, az 1993-as közoktatási törvénynek megfelelően működő középiskolai tanulóra (a NAT szerint oktató szakmunkásképzőben is).

5. Valamennyi, az 1993-as közoktatási törvénynek megfelelően működő középiskolai tanulóra.

6. Az 1985-ös törvény szerint működő szakmunkásképzős és szakiskolás tanulók után a 9-11. évfolyamon.

7. Az 1985-ös törvény szerint működő szakiskolás tanulók után gyakorlati képzésre a 9-11. évfolyamon.

8. Az 1985-ös törvény szerint működő szakmunkásképzős tanulók után gyakorlati képzésre a 9-11. évfolyamon.

9. Az 1993-as törvénynek megfelelően működő szakmunkásképző vagy szakiskolában szakmai elméleti oktatásban részt vevő tanulók után.

10. Az 1993-as törvénynek megfelelően működő szakközépiskolában szakmai-elméleti oktatásban részt vevő tanulók után.

11. Az 1993-as törvénynek megfelelően működő valamennyi iskolában szakmai-gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók után (kivéve a szakiskolát).

12. Az 1993-as törvénynek megfelelően működő szakiskolába szakmai-gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók után.

 

118. táblázat

Az egy tanulóra jutó költségvetési kiadások intézménytípusonként, 1990-1996 (Ft)


Óvoda Általános iskola Szakmunkásképző Gimnázium Szakközépiskola

1990 41 267 40 962 52 577 60 029 70 384
1991 52 526 55 380 66 550 72 030 84 416
1992 62 790 71 222 89 647 86 544 103 448
1993 79 167 86 368 106 727 98 305 118 155
1994 96 834 106 928 128 146 118 905 126 913
1995 108 837 117 299 142 135 135 536 135 555
1996 124 035 130 181 164 406 146 570 153 054

 

Forrás: MKM oktatási statisztikái

 

119. táblázat

Az egy tanulóra jutó összes oktatási kiadás növekedési üteme intézménytípusonként, 1991-1995 (előző év = 100%)


Óvoda Általános iskola Gimnázium Szakközép-iskola Szakmun-kásképző Fogyasztói árindex

1991 128,7 134,8 126,8 126,1 127,9 134,9
1992 116,9 126,9 119,1 118,2 130,7 122,8
1993 126,0 121,7 119,5 116,9 138,2 122,3
1994 124,4 128,2 119,9 109,6 110,0 118,5
1995 116,5 127,1 117,3 118,9 114,6 127,7

1995/1990 274,7 339,2 253,8 227,1 291,2 309,2

 

Forrás: Varga Júlia számításai KSH-adatok alapján.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.