wadmin | 2009. jún. 17.

Eseménynaptár 1996-1997

Január

- Átveszi hivatalát az új movelődési és közoktatási miniszter, dr. Magyar Bálint.

- 1995. CXI. tv. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. módosításáról Az újságok főbb témái januárban:

- Viták a közoktatási törvény módosításának tervezetéről, főként a történelem érettségi kötelező jellegének eltörlésével kapcsolatban.

Február

- 1007/1996. (II.7.) Korm. határozat a TEMPUS Közalapítvány létrehozásáról (az Európai Unió Phare Tempus programjának megszervezésére).

Az újságok főbb témái februárban:

- Folytatódik a történelem érettségi körüli vita.

- Hírek vidéki nagyobb városok (Szeged, Tatabánya) önkormányzatainak oktatással kapcsolatos költségvetési megszorításairól. Iskolabezárási tervek.

Március

1024/1996. (III.20.) Korm. határozat a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrehozott egyeztető bizottságok elnökének megbízásáról

Az újságok főbb témái márciusban:

- Viták a közoktatási törvény módosításának tervezetéről.

- Parlamenti vitanap a cigányság helyzetéről (közoktatási vonatkozások).

- Az 1000 éves magyar iskola ünnepségei.

Április

Pályázati kiírás az 1996. évi költségvetésben "egyes közoktatási feladatok támogatása" címen tervezett előirányzat igénybe vételére

Az újságok főbb témái áprilisban:

- Viták a közoktatási, ill. felsőoktatási törvény tervezett módosításával kapcsolatban.

- Szöllősi Istvánné, a PSZ főtitkára sztrájkot helyez kilátásba, mert a kormány megszegte a 3 éves közalkalmazotti megállapodásra vonatkozó ígéretét.

- A tankönyvkiadás és -terjesztés visszásságai.

- Az egyházi ingatlanok visszaigénylésével kapcsolatos események.

Május

Az újságok főbb témái májusban:

- Érettségi hírek, botrányok (mobiltelefonos csalás, nyomdahibás matematika és biológia feladatok, eltűnt és megkerült tételek).

- Ismertetések, viták a kormány pedagógusokkal kapcsolatban tervezett intézkedéseiről.

- Vizsgálat kezdődik a hamis nyelvvizsga-papírok ügyében.

- Viták a kétszintű érettségivel kapcsolatban.

Június

5/1996. (VI.4.) MüM-MKM rendelet a szakmai vizsgadíj és vizsgáztatási díjak kereteiről.

Az Országos szakértői névjegyzék kiegészítő jegyzéke

Az Országos vizsgáztatási névjegyzék kiegészítő jegyzéke

Az újságok főbb témái júniusban:

- FDSZ és PSZ béremelési követelései.

- Viták a pedagógus óraszámok emeléséről.

- Viták a kétszintű érettségiről.

- Cikkek a TEMPUS és a LEONARDO programokról.

Július

1996. évi XLVI. törvény a helyi önkormányzatok 1996. évi új induló címzett támogatásáról

Szabó Tamás gazdasági helyettes államtitkár felmentése, Dr. Stark Antal gazdasági helyettes államtitkár kinevezése

Pályázati felhívás az Oktatáskutató Intézet főigazgatói tisztségének betöltésére

- 1080/1996. (VII.23.) Korm. határozat az egyházi jogi személyek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekkel kötött közoktatási megállapodásokról.

Az újságok főbb témái júliusban

- Viták a közoktatási törvény módosításáról.

- Pedagógus elbocsátások, pedagógusok tervezett átképzése.

- Xénia-láz az iskolákban.

Augusztus

1996. évi LXII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról. (Biztosítani kell - az egyébként járó normatív költségvetési hozzájáruláson felül - a kiegészítő hozzájárulást.)

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alprogramjának kiadásáról

Az újságok főbb témái augusztusban:

- A közoktatási törvény módosításával kapcsolatos cikkek, főként az óraszámelésről és a pedagógusok elbocsátásáról. A PSZ az Alkotmánybírósághoz kíván fordulni.

- Internet-tervek a közoktatásban.

Szeptember

Az Országos Közoktatási Intézet Alapító Okiratának módosítása

Az újságok főbb témái szeptemberben:

- Tankönyvkiállítás és -vásár Budapesten.

- Egyházi oktatás (Dabas-Sári, alulfinanszírozottság, a debreceni Svetits terjeszkedése).

- Közoktatási törvénymódosítással (NAT, a normatív finanszírozás változásai) kapcsolatos cikkek.

-Cikkek az elbocsátott pedagógusok átképzéséről.

Október

- 44/1996.(X.22.)AB határozat. Kjt Vhr 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alkotmányellenes (a Munka Törvénykönyvénél kedvezőtlenebbül szabályozza a pedagógusok túlmunkára vonatkozó díjazását).

- 50/1996.(X.30.)AB határozat. A Kjt (199. évi XXXIII. tv.) 74.§ (4) bekezdése alkotmányellenes (a nyelvtanárok idegennyelv-tudási pótlékának megtiltása).

Az újságok főbb témái októberben:

- Vizsgálat a hamis nyelvvizsga-papírok ügyében.

- PDSZ-tiltakozások az oktatási költségvetés kérdésében.

- Vélemények, viták a tanárelbocsátásokról, -átképzésekről (MKM, PDSZ, APEH)

November

1996. évi LXXI. törvény a nemzetiségi és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról.

Az újságok főbb témái novemberben:

- SZDSZ pedagógus bértábla tervezetét terjeszti a parlament elé.

- Pedagógiai konferencia Zánkán.

- Fegyelmi eljárás az OK-TAT Kft ügyében.

- Reformok a tankönyvpiacon.

December

1996. évi LXXVII. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról.

Az újságok főbb témái decemberben:

- Mérséklődik az egyházi iskolák aggodalma.

- Menesztések a művelődési tárcán-, elbocsátják az OKI főigazgatóját.

- Iskola összevonások a fővárosban. Fővárosi szakoktatás

- Támadják a Xénia-láz programot.

1997

Január

3/1997. Korm.rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992.Korm. rendelet módosításáról (a magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízásról, a magasabb beosztású közalkalmazottak pótlékalapjáról, a pedagógusok illetménypótlékáról)

- Megjelenik az MKM közoktatási stratégiája

- A Független Pedagógus Fórum kezdeményezésére megjelenik a pedagógusok etikai kódexe

- Kormány-egyház bizottság felállítása az egyházi iskolák támogatása ügyében

Az újságok főbb témái januárban:

- Reklám az iskolában

- A NAT-ról (az MDF Pedagógusfóruma tárgyalja, A FIDESZ a NAT indításának halasztását javasolja)

- A közalkalmazotti béremelésről, az egyszeri béremelésről, új pedagógus pótlékokról, óraszámemelésről

Február

-2/1997. MüM r. A szakképzés megkezdésének és folytatásának

feltételeiről

- A PDSZ közoktatási fóruma

Az újságok főbb témái februárban

- Az OK-TAT kft. csalási botrányáról

- NAT, pedagógus továbbképzés, iskolai Internet

- Viták a pedagógusbérekről

- Xénia díjkiosztó ünnepély az Operában

Március

-20/1997.Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX törvény végrehajtásáról (pedagógusigazolványról, szakirodalom vásárláshoz nyújtott hozzájáruláshoz, a pedagógusok fővárosi , megyei állandó helyettesítési rendszeréről, a közoktatási információs rendszerről, a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók költségvetési hozzájárulásának igényléséről, folyósításáról).

- Közoktatási megállapodás a főváros és a kerületek között

-Pályázati felhívás az Oktatáskutató Intézet főigazgatói

beosztásának betöltésére.

-8 - 14 / 1997 MKM rendelet különféle szakirányú továbbképzési

szakok képesítési követelményeiről.

Az újságok főbb témái márciusban

- Pécsi és Bp. XV. kerületi iskolabezárások, hajdúszoboszlói per iskola-összevonás ügyében

- Egyházi iskolák finanszírozásáról

- Magán- és alapítványi iskolák gondjairól

Április

- MKM határozat szakirányú továbbképzési szakok indításáról

- Oktatáspolitikai konferencia a FIDESZ és a Friedrich Naumann Alapítvány szervezésében

- AB döntés az egyházi iskolákról: nem alkotmányellenes az 1996. évi módosított oktatási törvény

- Közlemény az 1997. évi közoktatási célú támogatási előirányzatokról

- Az Oktatási Internacionálé főtitkára Magyarországon

Az újságok főbb témái áprilisban

- További cikkek iskolabezárásokról, az egyházi iskolák finanszírozásáról,

a NAT-ról, az új érettségi szabályzatról, Internetről

- A Nemzeti Tankönyvkiadó tervezett privatizációjáról

- a pedagógus továbbképzés gondjai

Május

- 9/1997 MüM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996 LXXVII törvény végrehajtásáról

- 1050/1997 Korm. határozat a közoktatás tankönyvellátásáról (az 1997-ben szükséges hitelek állami kezességvállalásához)

- Szöllősi Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének főtitkára Magyar Bálint miniszterrel a pedagógusbérekről tárgyal

-A parlamenti oktatási bizottság nyílt vitanapja a közoktatás hosszú távú fejlesztési stratégiájáról.

-A köznevelési tanács jóváhagyta az új érettségi tervezetet.

-Egyházi iskolák konferenciája Dobogókőn

Az újságok főbb témái májusban

- A PM a következő évre költségvetési megtakarításokat tervez a közoktatásban

- Konfliktus a kőbányai gimnázium tanárai és az önkormányzati képviselőtestület között az igazgató újbóli kinevezése ügyében

-Botrány a mányi Leonardo gimnázium érettségije körül

Június

- Megnyílt a II.országos iskolaigazgatói fórum

- Magyar Bálint és a Települési Önkormányzati Szövetség bírálja a vatikáni megállapodás tervezetét, a PSZ a megállapodás mellett.

-Megállapodás a Kormány és a Szentszék között, az egyházi ingatlanok visszaadásáról

-Az FKgP pedagógus fóruma a "Nemzet Lámpásai "címmel

Az újságok főbb témái júniusban

- Pécs város költségvetési hiánya, iskolabezárások. Az alpolgármester és a PSZ képviselői tárgyalása a pedagógus elbocsátásokról

- Budapesti iskolák átszervezése, költöztetése

- Balassagyarmaton 33 érettségizőből 31 bukott magyarból

- Egyház és iskola

Július

- 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

- 23/1997. (VI.4.) MKM rendelet a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve kiadásáról

- 24/1997. (VI.5.) MKM rendelet az alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

- 111/1997. (V.27.) Korm. rendelet a tanári képesítés követelményeiről

- Az Országos vizsgáztatási és az Országos szakértői névjegyzék közzététele

Az újságok főbb témái júliusban

- Xénia tanévzáró buli a Budapest Sportcsarnokban

- Pedagógus és lakossági tűntetések Pécsett a város 25 intézményét érintő átszervezés tervezete miatt

-A Szentszéki megállapodás visszhangjai

-Magyar sikerek a nemzetközi kémiai diákolimpián.

Augusztus

- Megjelent az MKM tájékoztatója a pedagógus továbbképzésekről

Az újságok főbb témái augusztusban

-Sarkadra Költözik a gyulai Bay Zoltán Gimnázium

-az EU értékelése oktatási rendszerünkről

-NAT vitasorozat az ÉS-ben

-Középiskolai Internet pályázat

-Magyar Bálint miniszter tanévnyitó köszöntője az Interneten

Szeptember

- Az MDF 187 iskola megszűnéséről, cáfolatok.

- PSZ tanévnyitó sajtótájékoztatója: kevés a közoktatásra fordított költségvetés, kétséges a NAT bevezetése

-Kisgazda bírálat a NAT-ról

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.