wadmin | 2009. jún. 17.

8.2. Az oktatás eredményességének más mutatói

Az oktatás eredményességét gyakran elemzik a tanulmányi versenyek, a diákolimpiák és a középiskolák továbbtanulási mutatói alapján. Ezek a mutatók persze csak az iskolák egy viszonylag kis csoportjáról, elsősorban a továbbtanulásra való felkészítést legfontosabb feladatuknak tekintő intézményekről adnak jelzéseket. Az iskolák eredményességét természetesen nem szabad kizárólag a legjobbak tanulmányi teljesítménye alapján megítélni. Az iskolák számos olyan feladatot látnak el - pl. a veszélyeztetett társadalmi csoportok integrációja vagy a modern társadalomban tájékozódni tudó, eredményesen helytálló polgárok, közösségek nevelése -, amelyeket nehéz pontosan mérni.

A középiskolák diákelitje hagyományosan különböző szintű - helyi, országos és nemzetközi - versenyeken méri össze tudását. A tantárgyi tudás, illetve bizonyos iskolai teljesítmények mérésére kiválóan alkalmasak a felsőoktatási intézmények felvételi vizsgái is. A versenyeken, felvételiken való szereplés és különösen az elért helyezések nemcsak a diákok és felkészítő tanáraik, hanem a küldő iskolák számára is visszajelzést adnak. Az elmúlt 10 év verseny- és felvételi eredményeinek statisztikai összesítése tantárgyanként, szakcsoportonként, iskolatípusonként és évenként teszi lehetővé az egyes iskolák eredményességének az értékelését (Neuwirth, 1997a). Az objektív mutatók - versenyeredmények, a felvételi vizsgát sikeresen tevők aránya az összlétszámhoz - a közoktatás valamennyi szereplője számára (iskolahasználóknak, -fenntartóknak és pedagógusoknak) fontos visszajelzést ad arról, hogy egy-egy intézmény hol helyezkedik el a magyar középiskolák mezőnyében, illetve egyes tantárgyakból mely középiskolák tartoznak a legeredményesebbek közé (lásd Függelék 197. és 198. táblázat).

A magyar diákok nemzetközi versenyeken, matematikai és természettudományi diákolimpiákon való egyenletesen jó, a mindenkori nemzetközi élmezőnyben való szereplése arra utal, hogy legalábbis legjobb középiskoláinkban (a diákolimpiákra hagyományosan ugyanabból az 5-10 iskolából kerül ki a versenyzők köre) nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő színvonalú oktatás folyik (Jelentés..., 1996).

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.